Andra-Mihalache-230x415px
ANDRA MIHALACHE
attonery_underline

Partner

Arii de practică: Litigii şi Arbitraj, Drept civil, Contencios administrativ și fiscal, Drept Societar și Societar, Executare silită.

 

Telefon: +40 21 202 59 15
Fax: +40 21 223 04 95
Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

 

E-mail: andra.mihalache@musat.ro

Andra Mihalache este un profesionist în domeniul litigiilor civile, cu o experiență de peste 9 ani în procese derulate de instanțele române în care a asigurat reprezentarea societăților naționale, a celor multinaționale și a persoanelor fizice în legătură cu o gamă variată de conflicte judiciare care au privit drepturile reale imobiliare, domeniul construcțiilor, al retrocedării imobilelor preluate abuziv de fostul stat autoritar și cel al reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu vegetație forestieră, precum și în procedurile administrative derulate în baza legilor speciale de reparație, al asigurărilor și leasingului financiar și operațional.

Pregătirea sa juridică și practica avocațială pe care a acumulat-o după absolvirea cursurilor Facultății de Drept o recomandă drept un avocat litigant excelent pentru apărarea intereselor clienților noștri participanți la procesele civile deduse spre rezolvare instanțelor naționale, inclusiv în cele care aduc cu sine un element de extraneitate.

A dovedit diplomație și eficiență în gestionarea unor aspecte delicate încredințate societății noastre și a contribuit la rezolvarea în faza prelitigioasă a mai multor dispute.

Carieră și calificări

EDUCAȚIE

 • Studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă – Dreptul afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2011-2012).
 • Diplomă de master – specializarea Dreptul proprietății intelectuale, Facultatea de Drept, Universitatea București (2011-2012)
 • Diplomă de licență în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2007-2011).

CARIERA

 • Experiență în cadrul Mușat & Asociații: >9 ani
 • Partner, Muşat & Asociaţii: decembrie 2020 – prezent
 • Managing Associate, Muşat & Asociaţii: ianuarie 2020 – noiembrie 2020
 • Senior Associate, Muşat & Asociaţii: ianuarie 2014 – decembrie 2019
 • Associate, Muşat & Asociaţii: 2011 – 2013.

LIMBI STRĂINE

 • Engleză

Experiență relevantă

O selecție a celor mai recente mandate include asistența acordată și reprezentare pentru:

 • Cel mai înalt for academic din România în litigii având ca obiect recuperarea unor terenuri forestiere în suprafață de 4.400 ha preluată abuziv în perioada comunistă și a unor creanțe în valoare de 7.000.000 EUR.
 • Societăți naționale importante într-un litigiu având ca obiect recuperarea unei suprafețe de teren forestier de 12.000 ha. preluată abuziv în perioada comunistă.
 • Reprezentarea în numeroase litigii având ca obiect restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă conform Legii nr. 10/2001, Legii nr. 18/1991 și a altor legi speciale de reparație.
 • Un număr de grupuri industriale și persoane fizice, în cadrul unei plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
 • Serviciul public de radiodifuziune din România, într-un proces de anulare a unei decizii a Curții de Conturi.
 • Filiala română a unui grup de asigurări, lider pe piața asigurărilor din Europa Centrală și de Est, într-o serie de litigii prin care se contestă deciziile de respingere a unor cereri de plată ale companiei emise de Fondul de Garantare a Asiguraților.
 • O importantă societate de asigurare la nivel european, într-un litigiu de drept maritim, derivat din contractul de asigurare de bunuri încheiat cu un client.
 • Un important producător farmaceutic din România, în cadrul unui litigiu cu un distribuitor privind pretenții de peste 80 milioane EUR, precum și în cadrul procedurii insolvenței distribuitorului pentru creanțe de peste 80 milioane EUR.
 • Principala companie din Singapore specializată în agricultură, tehnologie și performanță a chimicalelor pentru diferite industrii, într-un litigiu în valoare de 600.000 USD.
 • O importantă societate de servicii financiare din România, într-un litigiu de malpraxis cu o valoare de aproximativ 300.000 EUR.
 • O societate ce deține și administrează cel mai important centru expozițional din România, în cadrul unei dispute complexe în valoare de peste 45 mil lei, derivând dintr-un contract de antrepriză.
 • Una dintre cele mai mari companii specializate în servicii veterinare, produse farmaceutice de uz uman, echipamente medicale și de agricultură, în litigii diverse referitoare la concesiunea unei suprafețe de 150 ha.
 • O companie din Italia ce construiește și gestionează lucrări de mediu și industriale, în fața instanțelor române, în trei acțiuni separate prin care se urmărește anularea a 3 sentințe arbitrale pronunțate de Curtea de Arbitraj Internațional ICC Paris.
 • Una dintre cele mai mari instituții bancare din Grecia, într-o acțiune privind daune în cuantum de 450.000 EUR;
 • Filiala română a unei firme de investiții din Israel, ce conduce și operează hoteluri în Israel și în străinătate, în fața instanțelor române, într-un litigiu în valoare de 3.500.000 lei, rezultat din emiterea unei scrisori de confort.
 • O societate importantă de asigurare într-o serie de litigii prin care se contestă deciziile Fondului de Garantare a Asiguraților prin care s-au respins cererile de plată formulate de societate de asigurare.
 • O societate înființată în Cipru, într-o contestație la executare împotriva actelor de executare efectuate în baza unui Contract de credit pentru o sumă de aproximativ 21.000.000 EUR.
 • O importantă societate din România, într-un litigiu prin care se solicită acordarea sumei de 200.000 RON reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a unui teren.
 • Un important producător de energie electrică din România, în cadrul procesului de lichidare.
 • Guvernul României, cu privire la vânzarea companiei naționale de transport feroviar de mărfuri CFR Marfă.
 • Unul dintre cei mai puternici și mai performanți prestatori de servicii energetice din România, în cadrul procedurii execuționale împotriva Enel Distribuție Muntenia și în procedurile incidente (contestații la executare și validări de poprire), pentru recuperarea unui debit de aproximativ RON 11.140.000.
 • O companie elvețiană de top axată pe investiții în energia regenerabilă, privind dezvoltarea a peste 50 de centrale fotovoltaice, totalizând peste 300 MW capacitate instalată, cât și cu privire la dreptul asupra tuturor certificatelor verzi ce vor fi emise de Guvernul României cu privire la acestea. Investiția totalizează aproximativ 380 milioane USD. Am asistat clientul cu privire la toate aspectele referitoare la dezvoltarea întregului portofoliu de proiecte în România, incluzând și întocmirea unui audit juridic complex pentru toate cele 50 de proiecte, propunerea de soluții cu privire la orice problemă de natură legală, structurarea tranzacțiilor și întocmirea tuturor documentelor necesare acestora (contracte de vânzare – cumpărare, EPC și O&M, achiziționarea de energie și cumpărarea certificatelor verzi).
 • Unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, precum și servicii de energie din România, în diverse litigii civile, precum și în legătură cu încheierea unor tranzacții privind stingerea acestora.
 • Filiala din România a unui important un important dezvoltator imobiliar regional, într-un litigiu arbitral aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, referitor la un proiect imobiliar, în valoare de 620.000 RON;
 • Un important scriitor și jurnalist român, în litigii de proprietate intelectuală intens dezbătute în media cu privire la (i) daune pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra unei opere cinematografice, în valoare de 200.000 RON şi (ii) daune pentru încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală cu privire la numele unei persoane publice din istoria României, înregistrat ca marcă, într-un litigiu în valoare de 100.000 RON;
 • Principala companie de servicii de curierat din România, în diverse proceduri de recuperare debite.
 • Una dintre cele mai mari societăți de asigurare din România, în peste 1.000 litigii derivate din contracte de asigurare de bunuri și RCA.
 • Numeroși clienți, în litigii împotriva Curții de Conturi.
 • Un important ocol silvic privat, în litigii în contencios administrativ având ca obiect plângere contravențională, respectiv contestație la executarea silită în materie fiscală.
 • Unul dintre cele mai importante grupuri media din România, pentru formularea unui set de plângeri împotriva încheierilor de carte funciară prin care a fost intabulat dreptul statului asupra unor imobile.
 • Una dintre cele mai importante case de discuri din România, într-o serie de litigii privind drepturi de proprietate intelectuală;
 • Unul dintre liderii de piață la nivel global din industria producătoare de ambalaje responsabile față de mediu pentru produse alimentare și băuturi, produse farmaceutice și medicale, în legătură cu redactarea unui memorandum privind cesiunea unor drepturi litigioase asupra unor imobile.
 • Un operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă, într-un litigiu privind executarea unei scrisori de garanție bancară.
 • Serviciul public de televiziune din România, în litigii de contencios administrativ, respectiv fond funciar.
 • O importantă societate din România, listată la Bursa de Valori București, într-o acțiune în contencios administrativ privind anularea unui ordin de clasare a unui imobil în patrimoniul cultural național;
 • Alte activități au inclus asistență și reprezentare în cadrul unor litigii civile și comerciale constând în: recuperări de creanțe, executări silite, dispute comerciale contractuale, litigii funciare, litigii de contencios administrativ și fiscal etc.

Afilieri

 • Baroul Bucureşti (Admisă în 2011).

Conferințe:

 • Conferinţa „Probleme dificile de procedură civilă”, ediţia a II-a, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Bucureşti, 21-22 februarie 2014;
 • Conferinţa Extraordinară “NCPC Big Four”, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea Bucureşti, Facultyatea de Drept, 27 Septembrie 2013;
 • Conferinţa „Probleme dificile de procedură civilă”, ediţia a II-a, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Bucureşti, 21-22 februarie 2014;
 • Conferinţa extraordinară „NCPC Big Four”, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, 27 septembrie 2013;
 • Conferinţa „Campania privind întârzierea în efectuarea plăţilor”, organizată de Comisia Europeană, Ramada Majestic Bucharest Hotel, Bucureşti, 26 iunie 2013;
 • Conferinţa „Cum se aplică noul Cod de procedură civilă de la 15 februarie? Provocările noilor reglementări şi impactul asupra mediului de afaceri”, organizată de Medifax Talks şi Ţuca, Zbarcea şi Asociaţii, Radisson Blue, Bucureşti, 19.03.2013;
 • Conferinţa „Probleme dificilă de procedură civilă”, organizată de www.juridice.ro, Universitatea Româno-Amerciană, Bucureşti, 8-9 februarie 2013;
 • Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea noului Cod de procedură civilă”, organizată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 06 iulie 2012-07 iulie 2012;
Print Friendly, PDF & Email