Prezentare generală și Experiență

Echipa noastră de Infrastructură, PPP & Achiziții Publice a asistat în ultimele trei decenii atât instituții guvernamentale, cât și corporații multinaționale de top, inclusiv investitori, furnizori și producători, într-o gamă largă de chestiuni legate de infrastructură, proiecte și parteneriate public-private.

Consiliem clienți în legătură cu achiziții publice, finanțare și leasing de bunuri, concesiuni de active și servicii publice, redactarea și negocierea parteneriatelor public-private (PPP) și a contractelor de concesiune, studii de fezabilitate, aspecte de reglementare, redevențe și taxe.

Asistăm frecvent clienți în tranzacții complexe de infrastructură, cum ar fi proiecte de autostrăzi sau drumuri, proiecte în domeniul energiei, infrastructură medicală nouă, tranzacții miniere, prestarea de servicii sau facilități pentru dezvoltarea rețelelor de apă/apă reziduală și a rețelelor urbanistice. De asemenea, oferim consultanță cu privire la PFI, BOT și alte asemenea scheme, inclusiv metode inovatoare de finanțare.

Printre clienții noștri se numără, de asemenea, autorități contractante și ofertanți, pe care îi asistăm cu privire la procedurile de achiziții publice din România, inclusiv privind elaborarea și răspunsul la documentele de licitație, negocierea contractelor, evaluarea și atribuirea, precum și orice litigii aferente.

Avem de asemenea o echipă puternică și recunoscută în domeniul achizițiilor din domeniul militar și al apărării, care reprezintă alegerea potrivită pentru furnizorii și intermediarii care sunt preocupați de prevederile speciale care se aplică în cazul achizițiilor în domeniul apărării, operațiunilor de compensare, informațiilor secrete.

Mona Muşat
delimiter-2
9V8A5134 Mona Musat resized

Partener

Arii de practică: Drept Imobiliar & Construcții, Drept Bancar & Financiar, Fuziuni & Achiziții/Privatizări, Drept Societar & Comercial

Telefon: +40 21 202 59 06

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: mona.musat@musat.ro

Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod postal 011853, București, România

all_underline

O selecţie a celor mai recente mandate include consultanță acordată pentru:

 • Unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România deținut de Stat și Ministerul Economiei, ca parte a unui consorţiu internaţional, în vederea construirii unei hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, un proiect greenfield cu o capacitate instalată previzionată de 1.000 MW, estimat a necesita o investiţie de peste 1,3 miliarde EUR.
 • Una dintre cele mai mari companii de construcții la nivel mondial, în legătură cu licitația publică pentru concesionarea serviciilor de proiectare și construire a unei autostrăzi.
 • Cea mai mare societate de electricitate din Italia, în cadrul unui proiect de parteneriat public-privat, estimat la 4.000.000.000 EUR, dezvoltat cu o societate românească cu capital de stat pentru dezvoltarea a două unităţi ale Centralei Nuclear Electrice Române.
 • Cel mai important furnizor în domeniul telecomunicațiilor din România, în legătură cu un contract având o valoare de ordinul milioanelor pentru construirea și implementarea unor aparaturi de supraveghere. Implicarea noastră în proiect a inclus atât asistarea clientului pe parcursul procedurilor de achiziție publică, cât şi consultanță privind diverse aspecte legate de executarea contractului, inclusiv asistenţă pe parcursul procedurilor de soluționare alternativă a disputelor rezultând din executarea contractului.
 • Filiala din România a unui important producător german de autoturisme, în legătură cu dezvoltarea unei fabrici de producere a ansamblelor noilor cutii de transmisie automată în 9 trepte care urmează a fi instalate pe noile modele de autoturisme ale producătorului, valoarea totală a proiectului atingând suma de 270.000.000 EUR.
 • A doua mare companie furnizoare de energie electrică din Europa (cea mai mare companie producăroare de energie electrică din Italia), cu privire la proiectul PPP dezvoltat în parteneriat cu cel mai mare producător român de energie cu capital de stat cu privire la retehnologizarea şi dezvoltarea de capacităţi noi pentru anumite centrale din Brăila, Doiceşti, Borzeşti şi Galaţi.
 • Compania națională italiană de căi ferate, în legătură cu un contract de asistență tehnică în valoare de 22.000.000 EUR constând în întocmirea proiectelor de cale ferată pentru fondul de coeziune.
 • Un furnizor european de top în domeniul serviciilor de infrastructură feroviară, în legătură cu executarea mai multor contracte FIDIC referitoare la reabilitarea principalei linii de cale ferată dintre București și Brașov.
 • Un furnizor internațional major de servicii de proiectare, producție, mentenanță și furnizare de echipamente și componente feroviare, în legătură cu participarea la licitația publică organizată de Metrorex SA (compania locală care operează metroul din București) pentru achiziționarea unui număr de 51 de trenuri de metrou pentru operarea Magistralei nr. 5 – Drumul Taberei, cu o valoare estimată de 344.000.000 EUR.
 • Consorțiul condus de societatea care controlează resursele de gaz natural omonime din Azerbaidjan, în legătură cu diverse aspecte legale decurgând din dezvoltarea conductei de gaz Nabucco West, cât și în legătură cu probleme specifice legate de infrastructură derivând din dezvoltarea proiectului.
 • O importantă companie spaniolă din domeniul tehnologiei și sistemelor de apărare, în legătură cu diverse proceduri de achiziție publică. Mandatul nostru a inclus diverse aspecte legale derivând din procedurile de achiziție publică.
 • Cel mai mare distribuitor de energie electrică din Italia, în vederea structurării, negocierii și încheierii unui contract de achiziție publică pentru implementarea unei tehnologii de rețele inteligente.
 • Un consorțiu internațional condus de o societate expertă la nivel global în tehnologia, proiectarea și fabricarea sistemelor laser de înaltă performanță, cu privire la probleme privind procesul de licitație și achiziție publică, în legătură cu atribuirea unui contract EPC pentru Sistem Laser de Mare Putere (2x10PW), cu o valoare de 60.000.000 EUR, parte a proiectului cofinanțat ERDF Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP) dezvoltat în Măgurele, România. De asemenea, am fost mandatați de către societate expertă la nivel global în tehnologia, proiectarea și fabricarea sistemelor laser de înaltă performanță  în legătură cu participarea, ca membru al consorțiului, în cadrul celei de-a doua licitaţii şi a celui de-al doilea proces de achiziție publică în legătură cu atribuirea contractului EPC pentru Sistem Raze Gamma de Mare Intensitate, cu o valoare de 50.000.000 EUR parte a proiectului cofinanțat ERDF Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP) dezvoltat în România.
 • Cel mai mare furnizor de energie electrică din Italia, în proiectul de tip brownfield pentru retehnologizarea termocentralei cu o capacitate de 800 MW situată în Brăila, investiţie estimată la peste 1.000.000.000 EUR.
 • Un important grup canadian din domeniul minier cu privire la explorarea şi exploatarea unui mare zăcământ din România. Firma a acordat asistenţă juridică cu privire la aspecte complexe ce ţin de legea concesiunii, inclusiv licenţe de concesiune minieră, protocoale şi parteneriate încheiate cu autorităţile locale în vederea strămutării şi relocării, dar şi cu privire la contracte de concesiune pentru asigurarea drepturilor de folosinţă asupra terenurilor necesare dezvoltării proiectului.
 • Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa în legătură cu procedurile de achiziție publică pentru achiziționarea de active relevante.
 • Subsidiara din România a  unuia dintre cei mai mari furnizori internaţionali de apă potabilă și management al apelor reziduale, în cadrul procedurilor de achiziție publică pentru încheierea cu Municipiul Iași a unui contract de lucrări pentru modernizarea stației de epurare a apelor reziduale din Tg. Frumos. În plus, am asistat clientul în procedura de atribuire a contractului de lucrări pentru construirea unei noi stații de tratare a apei în Jimbolia.
 • Un membru al unui grup internațional de furnizare de energie electrică integrată în legătură cu noua schemă de achiziție a produselor și a livrărilor pentru segmentul de distribuție, ce urmează a fi implementată de către client la nivel european, inclusiv în legătură cu opţiunile de licitaţie și excepţiile aplicabile conform Directivelor privind Achizițiile și Utilitățile.
 • O instituție europeană non-profit specializată în acordarea de împrumuturi pe termen lung, în procesul de acordare a împrumutului în valoare de 232.000.000 EUR Municipalităţii Bucureşti în scopul refacerii infrastructurii şi dezvoltării urbane.
 • Liderul mondial în construcţia şi întreţinerea infrastructurii de transport şi dezvoltare urbană, cu privire la renegocierea şi restructurarea a două contracte FIDIC încheiate cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR).
 • Un important grup de investitori privați în legătură cu un proiect PPP vizând proiectarea, construirea, finanțarea și operarea unui nou centru sportiv și recreaţional (inclusiv un nou stadion).
 • Un operator local de apă potabilă, în legătură cu procedura de licitaţie, contractele de servicii şi concesiune aferente lucrărilor de administrare, supervizare şi construcţie în vederea reabilitării şi extinderii sistemelor locale de aprovizionare cu apă, cu o valoare totală de 120.000.000 EUR.
 • Un spital județean în legătură cu o paletă largă de aspecte legale rezultând dintr-o facilitate de credit în valoare de 20.000.000 EUR acordată de o instituție europeană non-profit specializată în acordarea de împrumuturi pe termen lung pentru modernizare și reabilitare.
 • Compania Națională de Căi Ferate din România în legătură cu un proiect de infrastructură în valoare de 300.000.000 EUR pentru reabilitarea rețelei naționale de cale ferată.
 • Un important producător de electricitate cu capital de stat, în structurarea şi implementarea câtorva proiecte de tip greenfield/brownfield cu scopul de a moderniza centralele electrice existente şi de a dezvolta noi capacităţi de cogenerare, împreună cu un număr de investitori privaţi.
 • O companie de construcţii din Spania, în procesul de achiziţie publică, precum şi pe durata implementării unor proiecte majore de interes public, a căror valoare totală este de 33.000.000 EUR.
 • Una dintre cele mai mari companii de construcții de pe piață, în legătură cu redactarea, negocierea și implementarea unui acord de sub-contractare pentru lucrări de infrastructură.
 • Un important furnizor american de servicii în domeniul achiziţiilor şi construcţiilor petroliere, în legătură cu dezvoltarea unui proiect în valoare de mai multe milioane de dolari pentru proiectarea, achiziţia şi construcţia unei facilităţi industriale de producţie.
 • Al treilea cel mai mare furnizor pentru centrele de dializă din Europa, în legătură cu un parteneriat public privat cu Spitalul de Urgență din Chișinău (Moldova) referitor la centrul de dializă al spitalului.
 • O companie cu capital privat specializată în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, pe parcursul implementării unui proiect constând în construcţia şi operarea unei centrale eoliene în colaborare cu autorităţile publice locale.
 • Municipalitatea unui important oraș situat pe ţărmul stâng al Dunării şi a autorităţilor locale, privind propunerea unui proiect PPP de construire a unui aeroport internaţional împreună cu un investitor strategic.
 • Un consiliu local într-o gamă largă de aspecte legate de PPP ce au decurs din procedura de licitaţie a două contracte de concesiune referitoare la serviciile de colectare, transport, depozitare şi procesare a deşeurilor menajere, inclusiv redactarea şi revizuirea întregii documentaţii necesare, a caietului de sarcini, a contractelor de concesiune, precum şi asistenţă juridică referitoare la aspecte legate de ajutorul de stat aferent acestora.
 • O importantă societate de construcţii din Europa, în legătură cu un contract PPP încheiat cu Ministerul Transporturilor din România în vederea finanţării, proiectării, construcţiei şi operării autostrăzii Bucureşti-Braşov.
 • Filiala din România a unuia dintre liderii mondiali în domeniul activităților energetice și de transport cu privire la un contract PPP cu operatorul de metrou din România, în vederea întreținerii și modernizării locomotivelor și vagoanelor.
 • O importantă societate de utilități din Europa, cu privire la contractul încheiat cu instituția națională pentru apă publică pentru concesionarea unităților de producție a apei din București.
 • O companie multinațională franceză de petrol și gaze integrate și compania națională de petrol în legătură cu contractul de concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru explorarea și exploatarea unui teren petrolier din Marea Neagră.

Aprecieri 


Clienții spun: „Avocații ne ajută foarte mult, răspund prompt cererilor noastre și sunt foarte competenți în materia achizițiilor publice.” Sursa: Chambers Europe

Clienții spun: „Avocații oferă soluții, sunt proactivi, oferă sprijin continuu, răspund rapid, sunt foarte eficienți și bine informați”. Sursa: Chambers Europe

„Echipa implicată și atentă a firmei Mușat & Asociații „înțelege” și „răspunde nevoilor clientului ori de câte ori este nevoie”. Sursa: Legal 500

Clienții apreciază capacitatea echipei de a "rezolva problemele, nu doar de a oferi consultanță juridică la nivel teoretic." Sursa: Chambers Europe

Clienții apreciază abordarea orientată spre servicii: "Avocații au o abordare foarte flexibilă și răspund extrem de rapid." Sursa: Chambers Europe

Muşat & Asociaţii este recunoscută pentru coordonarea tranzacțiilor din sectoare precum tehnologie, resurse naturale și apărare. Echipa asistă furnizorul din sectorul auto Star Assembly privind un proiect pentru dezvoltarea unei fabrici de producție, în valoare de €270m, precum și Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles privind proiectul celei de a cincea magistrale de metrou din București. Iulian Popescu este contactul cheie. Sursa: Legal 500

Avocații "au experiență, răspund rapid și sunt foarte dedicați." Sursa: Chambers Europe

"Mușat & Asociaţii oferă consultanță în achiziții publice cu valoare ridicată, în sectoare precum energie și transport." Sursa: Legal 500

„Echipa Mușat & Asociații rămâne o un nume cu greutate în domeniul PPP și al achizițiilor publice”. Sursa: Legal 500

Prestigioasele publicații juridice Legal 500 Europa, Estul Mijlociu și Africa și Chambers & Partners plasează Mușat & Asociații în topul firmelor de avocatură pentru expertiza în domeniul Infrastructura & PPP / Achiziții Publice.

„Legătura strânsă a societății cu guvernul îi conferă un statut privilegiat în desfășurarea celor câteva proiecte de privatizare și dezoltarea unei experiențe puternice în domeniul PPP.” Sursa: Legal 500

Clienții laudă experiența vastă și abilitățile de negociere cu autoritățile publice”. Source: Legal 500

“Mușat & Asociații acordă consultanță în cazuri complexe, care sunt, de obicei, și fără precedent pe piață”, afirmă colegii. Source: Chambers & Partners

„Firma Mușat & Asociații este unul din fondatorii practicii juridice de privatizare și PPP din România.” Sursa: Legal 500

Practica de PPP a casei de avocatură Mușat & Asociații este una “de top” iar firma de avocatură este “una dintre cele mai bune din România”. Source: Legal 500

“Muşat & Asociaţii rămâne un nume cu greutate în domeniul PPP și Achiziții Publice”. Source: Legal 500

VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email