IMG_5614_smallMiruna Suciu, partener în cadrul societății de avocați „Mușat & Asociații“, a evidențiat, pe parcursul dezbaterii „Investitor strategic vs. Privatizarea piețelor de capital”, cele mai avantajoase metode de privatizare din sectorul energiei electrice – atât pentru stat, precum și pentru părțile interesate.

Privatizarea societăților din sectorul energiei electrice printr-o metodă mixtă, prin care pachetul majoritar este transferat către un investitor strategic și pachetul minoritar este vândut prin metode specifice ale pieței de capital, oferă cele mai importante avantaje statului roman. În baza vastei lor experiențe de consultanță pentru privatizare și numeroase tranzacții de succes în domeniul energiei electrice, avocații „Mușat & Asociații” consideră că aceasta este soluția optimă. „Astfel, avantajele specifice ale celor două metode sunt acumulate, iar beneficiile sunt maximizate pentru autoritatea publică implicată, precum și pentru părțile interesate (acționari, angajați) și societate, în general”, a declarat Miruna Suciu, partener în cadrul societăţii de avocați „Mușat & Asociații”, în timpul dezbaterii „Investitor strategic vs. Privatizarea piețelor de capital”, care a avut loc în data de 5 iunie 2007 la hotelul Marriott.

Pe de o parte, privatizarea prin intermediul unui investitor strategic asigură finanţarea necesară pentru dezvoltarea unei societăţi, capacitățile de gestionare, know-how-ul și stabilește, de asemenea, cadrul necesar pentru planificarea detaliată și implementarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung, elemente esențiale pentru creșterea siguranței în domeniul energiei electrice și dezvoltarea pe termen lung. Un avantaj constă în posibilitatea de aplicare a unei strategii post-privatizare într-o manieră coerentă, care să ducă la îndeplinirea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung. „Un avantaj al cooptării unui investitor strategic important în cadrul societăţii privatizate constă în posibilitatea de a introduce societatea achiziționată într-un sistem coerent de guvernare corporativă și etică de afaceri, conceput pentru a stabili criterii de conduita în relațiile cu părțile interesate, precum și cu clienții, terții și comunitatea în care societatea își desfășoară activitatea” a explicat avocata Miruna Suciu.

Pe de altă parte, vânzarea unui pachet de acțiuni pe piețele de capital facilitează tragerea capitalului din surse publice, inclusiv de la investitorii interni. În acest caz, prețul acțiunilor va fi stabilit pe piața, în funcţie de cererea existentă, dar și în conformitate cu valoarea intrinsecă a societăţii. „Privatizarea piețelor de capital creează, de asemenea, obligații suplimentare de informare continua și transparentă, pentru societățile cotate la bursă, în favoarea pieței și a acționarilor minoritari”, a precizat partenerul din cadrul „Mușat & Asociații”.
Cu toate acestea, daca este utilizată ca metodă principală de privatizare, vânzarea pe piețele de capital a unui pachet de acțiuni are dezavantajul de a face posibilă vânzarea de acțiuni către investitori care nu au experiența relevanta în domeniu, câtă vreme transferul ulterior de acțiuni nu poate fi limitat, din moment ce face obiectul regulilor specifice ale pieței de capital. „Participația poate fi diminuată, ceea ce, cel puțin teoretic, va împiedica societatea să adopte și să implementeze un plan de investiţii și dezvoltare pe termen mediu și lung. În plus, investitorii nu pot fi obligați să îndeplinească nicio condiție tehnică, financiară sau de management, specifice domeniului de activitate”, a subliniat expertul firmei de avocatură. „În asemenea situații, în plus față de transparența sporită, specifică societăților listate la bursă, combinarea celor două metode ar avea ca beneficiu, de asemenea, cooptarea unui investitor strategic în cadrul societății, din domeniul energiei electrice”, a concluzionat avocata Miruna Suciu.

Print Friendly, PDF & Email