adpharmaDominic Morega, Avocat Colaborator Senior în cadrul „Mușat & Asociații” a subliniat pe parcursul prelegerii „Aspecte juridice referitoare la reglementarea pieței farmaceutice din România”, principalele aspecte juridice referitoare la actualele reglementari ale farmaciei comunitare, în conformitate cu Ordinul nr. 626/2001 al Ministerului Sănătăţii Publice, precum și aspecte referitoare la o viitoare lege a farmaciei. Prelegerea a fost susținută în data de 8 octombrie 2007, în fața a peste 300 de reprezentanți ai pieței farmaceutice din România, în cadrul Conferinței PHARMA 2007, care a avut loc la hotelul Intercontinental Hotel în perioada 8-9 octombrie 2007.

Pe parcursul dezbaterii, accentul a fost pus pe cadrul de reglementare actual privitor la înființarea, autorizarea, organizarea și funcționarea farmaciei comunitare, precum și la aspectele juridice majore, care necesită clarificări ulterioare sau o nouă abordare din partea autorităților competente, pentru respectarea legislațiilor locale și europene (de ex., entități cărora li se permite să înființeze și să opereze farmacii, termenul maxim în cadrul căruia Ministerul Sănătăţii Publice ar trebui să rezolve cererile de înființare a farmaciilor, reglementarea unitară a anumitor terme în cadrul cărora autorităţile competente trebuie să acționeze/răspundă în legătură cu cererile solicitantului, aspecte privitoare la criteriul demografic, sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legale care reglementează instituția farmaciei comunitare, retragerea și anularea autorizației de funcționare etc.).

De asemenea, s-a atras atenția asupra importanței respectării prevederilor art.43, art. 53 și art. 81-86 ale Tratatului de instituire a Comunității Europene prin evitarea introducerii de noi restricții cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor comunitare. În acest context, Dominic Morega a făcut câteva recomandări în legătură cu o viitoare reglementare a farmaciilor din România în conformitate cu legislaţia europeană și principiile de orientare ale pieței interne și a prezentat, de asemenea, cele mai recente proceduri privind încălcarea dreptului comunitar inițiate de Comisia Europeană împotriva statelor care nu au respectat principiile Uniunii Europene referitoare la reglementările locale privind farmaciile comunitare.

Împreună cu reprezentanții Guvernului României și cei ai Parlamentului, reprezentantul „Mușat & Asociații” a susținut, cu argumente juridice, necesitatea reglementarii instituției farmaciei prin legi emise de parlament și nu printr-un ordin de guvern, astfel cum este reglementată în prezent.

Print Friendly, PDF & Email