Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

București, 12 martie 2020 

Dată fiind rapiditatea răspândirii virusului COVID-19 inclusiv în România, este important ca profesioniștii locali să aibă în vedere următoarele aspecte de ordin juridic, ce pot fi de ajutor pentru a conștientiza și minimiza efectele negative asupra business-ului lor.

Sancțiune

Subliniem faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă (art. 352 din Codul penal). În cazul în care fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amendă.

Întrucât legea nu face nicio precizare asupra unei eventuale excluderi, apreciem că,  nu doar persoanele fizice, dar si persoanele juridice (indiferent de forma de organizare), persoanele fizice autorizate, profesiile liberale etc. pot fi subiecți activi ai infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor și, în consecință, sancționați penal daca le este dovedită vinovăția.

Astfel, inclusiv profesioniștii poartă responsabilitatea respectării măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase impuse și mediatizate de către Ministerul Sanătății, în funcție de specificul activității desfășurate, sens in care devine imperios necesar sa ne responsabilizam și, deopotrivă, să respectăm „litera legii”.

Gestionarea crizei

Pentru a gestiona cât mai facil și organizat situațiile de criză, precum răspândirea virusului COVID-19 în cadrul organizației, este recomandată implementarea unei Politici interne de management al situațiilor excepționale, în cadrul căreia să se regăsească, punctual, pașii de urmat de către angajați/personalul de conducere în cazul incidentei pericolului de contractare/răspândire a bolilor infecto-contagioase.

Situația salariaților

Angajații diagnosticați cu virusul COVID-19 beneficiază obligatoriu de concediu medical și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, conform legislației aplicabile în materie de securitate socială. Suplimentar și angajații care se află în carantină în spațiile organizate de autoritățile locale sau care sunt obligați să se autoizoleze, în baza ordinelor emise de autoritățile din domeniul sănătății, vor avea dreptul la concediu medical și la indemnizație după cum s-a menționat mai sus. Aceleași dispoziții sunt valabile și în cazul membrilor familiei care locuiesc împreună cu angajații obligați să se autoizoleze. 

Un eventual diagnostic de infectare cu COVID-19 nu trebuie sa atragă discriminarea, hărțuirea sau marginalizarea din partea angajatorului sau a colegilor. Angajații au dreptul la protecție împotriva unor asemenea situații, conform prevederilor legale aplicabile.

În funcție de specificul muncii, este indicată (i) desfășurarea de către angajați a activității la distanță (telemuncă, modificarea CIM în sensul schimbării temporare a locului muncii), (ii) utilizarea mijloacelor de comunicare electronică și (iii) limitarea contactului cu publicul.

Nerespectarea de către angajat a prevederilor legale și/sau a măsurilor interne impuse de către angajator în situații de urgență poate conduce la aplicarea unor măsuri  sancționatorii pentru a preveni răspândirea sau contractarea virusului în cadrul companiei.

De asemenea, în cazul în care se declară stare de urgență, angajatorul poate decide suspendarea contractelor individuale de muncă din motive de forță majoră, ceea ce presupune suspendarea drepturilor salariale.

Executarea contractelor cu clienții sau furnizorii

Cu titlu general, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil poate fi considerat drept caz de forță majoră.

Astfel, în funcție de situația de fapt, forța majoră poate fi invocată în relația cu colaboratorii dacă organizația dumneavoastră suferă consecințe negative semnificative urmare a apariției situației de urgenta cauzata de COVID-19 și vă aflați într-o imposibilitate obiectivă de a îndeplini obligațiile contractuale asumate în raport cu aceștia (e.g., în cazul imposibilității livrării echipamentelor comandate din cauza închiderii unor drumuri sau aplicării masurilor de carantina in sensul interzicerii accesului în anumite localități).

În măsura în care considerați ca incidența COVID-19 poate avea repercusiuni asupra capacitații dumneavoastră de a vă îndeplini întocmai obligațiile contractuale, este recomandabilă inițierea din timp a discuțiilor cu partenerii dumneavoastră contractuali pentru a decala/modifica sau suspenda (în funcție de gravitatea situației) executarea obligațiilor contractuale pe care preconizați că nu le puteți îndeplini în termenii contractuali inițiali.

Concluzie 

Din moment ce nu avem nicio certitudine asupra amplitudinii impactului negativ pe care îl va avea COVID-19 asupra economiei naționale/pieței locale, pentru a reduce efectele sale asupra continuității business-ului, recomandarea noastră pentru profesioniștii din România este să se asigure că au implementat un plan de acțiune pentru astfel de situații, atât în ceea ce privește relația de muncă cu proprii angajați, cât și raportat la executarea obligațiilor derivând din contractele comerciale in derulare.

Print Friendly, PDF & Email