În vederea stimulării plății obligațiilor fiscale scadente și având în vedere necesitatea asigurării medicamentelor, echipamentelor de protecție, altor dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 33 din 26.03.2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, următoarele măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri sunt  implementate pe perioada stării de urgență:

Bonificatii pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit si pe venitul microîntreprinderilor. Care sunt conditiile

1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, după cum urmează:

  • 5% pentru contribuabilii mari;
  • 10% pentru contribuabilii mijlocii;
  • 10% pentru toți ceilalți contribuabili.

Același tratament se aplică și contribuabililor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care au optat ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar modificat. Acești contribuabili beneficiază de bonificația menționată mai sus dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

Totodată, beneficiază de bonificație și contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020 aferent activităților desfășurată, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Bonificația calculată se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

2. Contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului aferent trimestrului I al anului 2020, pentru plata acestuia până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv;

 

Importatorii de medicamente, echipamente de protecție, și alte materiale care pot fi  folosite în lupta împotriva COVID-19 sunt scutiti de plata TVA la organele vamale. Care sunt conditiile. 

Pe perioada stării de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării acesteia, nu se va face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care importă medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19;

TVA aferentă importurilor menționate mai sus se evidențiază de către importatori în decontul de taxă atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă.

Certificatul pentru Situații de Urgență va fi emis în baza unei declarații pe proprie răspundere. 

Prin intermediul certificatului pentru situații de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se constată, în baza declarației pe proprie răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autorități pe perioada stării de urgență decretate.

 

Echipa noastră de avocați și consultanți vă poate acorda asistență juridică în legătură cu aspectele fiscale legate de situația generată ca urmare a măsurilor luate pentru combaterea virusului COVID-19. 

Contact

Alina Man (alina.man@musat.ro)

Telefon fix: 0040 21 202 59 00; Mobil: 0758 699 344

Print Friendly, PDF & Email