Prezentare generală și experiență

Echipa noastră specializată în dreptul Maritim, al Aviației și al Transporturilor are o experiență semnificativă în domeniu, atât pe plan local, cât și internațional. Avocații noștri sunt specializați în soluționarea litigiilor legate de operațiunile navale și finanțarea acestora, în litigii și arbitraje de tip „dry” pentru proprietari, cluburi P&I și de apărare, navlositori, subscriitorii de transporturi de marfă și furnizori de facilități de stocare, litigii privind construcția navelor și finanțarea transportului maritim, reprezentând, de asemenea, bănci și alte instituții financiare, dar și în structurarea finanțărilor din domeniul maritim și asigurarea garanțiilor colaterale.

Am acordat consultanță în numeroase cauze privind Comerțul și Transportul naval, rutier și aerian de bunuri, cum ar fi vânzarea/cumpărarea, navlosirea, asigurarea încărcăturii, recuperarea, arestarea, executarea, pretenții privind încărcătura și transportul, sarcini maritime, litigii și arbitraj. De asemenea, avem experiență și cunoștințe semnificative în domeniu, privind cadrul statutar și de reglementare aplicabil în România.

Avem o bogată experiență inclusiv în domeniul Aviației și în cel Aerospațial, consiliind clienți în legătură cu aspectele internaționale, dar și naționale, de dreptul aviației. Avocații noștri au acordat asistență într-o gamă largă de tranzacții, de la cumpărarea de aeronave, închirieri transfrontaliere, consultanță cu privire la contracte de credit de mare anvergură, contracte de închiriere și de ipotecă pentru aeronave și înregistrarea, executarea și securitizarea aeronavelor. Experiența noastră s-a extins de la consultanță în domeniul privatizării societății naționale de transport aerian până la reglementarea societăților speciale pentru serviciile aeriene.

IULIAN POPESCU
delimiter-2
9V8A2201 Iulian Popescu resized

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Drept Societar & Comercial, Fuziuni & Achiziții/Privatizare, Telecom, IT & Media, Drept Maritim, Aviație & Transport

Telefon: +40 21 202 59 28

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: iulian.popescu@musat.ro

Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, cod 011853, București, România

all_underline

O selecție a mandatelor noastre recente include consultanță acordată pentru:

 • Un mare producător din industria feroviară în legătură cu achiziția a 3 companii românești (cel mai mare producător de vagoane din România), cu o valoare totală de 150.000.000 EUR. Mandatul nostru a cuprins un amplu raport de due diligence cu privire la toate cele 3 companii, inclusiv o analiză semnificativă a aspectelor de proprietate intelectuală aferente, precum și asistență în timpul negocierilor cu vânzătorii și creditorii (Citibank, RBS, ING Bank, Piraeus Bank), redactarea contractelor de vânzare-cumpărare și documentația aferentă. Achiziția activelor aparținând celor 3 lideri în industria producției feroviare, în scopul continuării și dezvoltării afacerii, transformă această tranzacție într-una dintre cele mai importante de pe piața românească până în prezent. Ținând cont de faptul că cele trei companii au deținut împreună prima poziție în Europa, cu o cotă de piață de 30%, această tranzacție îl plasează pe investitor printre primii actori din industria producției de vagoane și material rulant din Europa.
 • O companie ce deține un renumit șantier naval olandez, cu privire la tranzacția de finanțare în care au fost implicate o serie de bănci renumite din Europa, într-un proiect de creditare în valoare de aproximativ 700.000.000 EUR, în vederea construcției de nave.
 • O instituție de credit importantă din Europa în structurarea și negocierea unei scheme de finanțare de proiect în valoare de peste 17.000.000 EUR, acordată în favoarea Municipiului Oradea, în scopul dezvoltării sistemului de transport public.
 • Două bănci din Suedia, cu privire la împrumuturi de peste 20.000.000 USD acordate pentru finanțarea unui număr de cinci aeronave Saab 2000, închiriate în prezent de Carpatair. Asistența juridică acordată de noi a inclus întocmirea și negocierea documentelor de garantare, înregistrările necesare în România și elaborarea unei opinii legale având ca obiect eficiența structurii de garantare.
 • Unul dintre cei mai mari producători de echipamente aeronautice din Italia, cu privire la oferta depusă de acesta pentru privatizarea unui producător de aeronave de anvergură din România.
 • Unui jucător internațional din Spania activ în proiectare, producție, întreținere și furnizare de echipamente și componente pentru sisteme feroviare, în legătură cu licitația deschisă lansată de societatea locală ce administrează metroul București în vederea atribuirii Contractului Sectorial pentru achiziționarea și darea în folosință a unui număr de 16 noi garnituri de metrou, pentru rețeaua din București, cu o valoare totală de aproximativ 100.000.000 EUR. Asistența juridică a inclus redactarea și revizuirea documentației de licitație, precum și asistență în toate etapele procedurii.
 • O companie britanică de transport maritim cu privire la achiziția cu succes (buy-out) a cotei de 50% din acțiunile rămase, deținute de Romtrans în cadrul Zimrom Shipping SRL.
 • O instituție de credit europeană în structurarea întregii scheme de finanțare a proiectului de construire și dezvoltare a aeroportului Sibiu.
 • O filială din România, membră a diviziei aerospațiale a unui producător elvețian de componente, în legătură cu unitatea acesteia de producție a componentelor de aluminiu pentru industria aerospațială, situată în Nord-Vestul României.
 • O instituție financiară din S.U.A., într-un proiect de finanțare pentru construcția de nave în România. Asistența juridică a presupus analiza contractelor de credit încheiate între client și proprietarul navelor, redactarea contractelor de ipotecă asupra vaselor aflate în stadiul de construcție și rezolvarea tuturor formalităților de înregistrare ale acestora la autoritățile portuare locale.
 • Două dintre cele mai mari bănci românești pentru redactarea unui contract de ipotecă maritimă referitor la o facilitate de credit în valoare de 115.000.000 USD, acordată pentru achiziționarea unui număr de șase instalații de foraj petrolier, precum și furnizarea unei opinii legale având ca obiect valabilitatea și aplicabilitatea ipotecii maritime.
 • Cea mai mare societate minieră sud-americană și una dintre cele mai mari patru companii din industria minieră metaliferă la nivel global, cu privire la diverse proceduri, inclusiv redactarea contractelor de agent de transport și servicii de operator portuar cu privire la o operațiune însemnată de import, depozitare și tranzit pentru minereu de fier din Brazilia, prin Portul Constanța.
 • Ministerul român de resort în tranzacția de privatizare a singurului producător de nave militare din România, lansată de Guvernul României.
 • Pentru realizarea unui proces de due diligence în legătură cu cele mai mari societăți navale cu capital de stat din România, în vederea privatizării acestora de către autoritatea română competentă.
 • Unul dintre cele mai mari șantiere navale românești, situat la Marea Neagră, cu privire la contractul de vânzare a „Mineral Sakura” (cel mai mare vas construit vreodată în România).
 • Una dintre cele mai mari societăți de transport naval din România, cu privire la contractele de asociere în participațiune încheiate cu societăți internaționale de transport naval din Grecia și Norvegia, precum și redactarea mai multor contracte comerciale, elaborarea unei opinii legale având ca obiect o serie de aspecte de transport naval, cum ar fi arestarea navelor și pretenții legate de acestea.
 • Una dintre cele mai mari companii petroliere din România, în legătură cu un contract naval pentru transportul petrolului importat. Am acordat asistență în ceea ce privește negocierea mai multor tipuri de contracte (contracte de transport naval, navlosire, contract de administrare, contract de navlosire navă nudă).
 • Una dintre cele mai mari societăți din lume în domeniul serviciilor de transport și administrare portuară, în legătură cu propunerea de construcție a unui port pentru încărcarea, descărcarea și transportul conținutului containerelor de mărfuri în Constanța.
 • Filiala unei mari companii americane de servicii financiare pentru realizarea unei analize juridice având ca subiect legislația română și practica judiciară în domeniu, inclusiv asistență cu privire la transportul maritim al containerelor și al altor echipamente, precum și aspecte legate de arestarea navelor.
 • O companie de servicii maritime din Norvegia cu privire la diverse proceduri judiciare în care au fost implicați subcontractori din România, în vederea împiedicării acestora din urmă în a confisca un vas de pescuit deținut de o companie renumită de tehnologie din Norvegia, în timp ce acesta se afla în apele teritoriale ale României, în baza unei cereri legate de serviciile de șantier contractate.
 • Cea mai mare societate de transport naval din România, în cadrul unui litigiu comercial și de transport naval rezultat ca urmare a arestării unei nave pentru obținerea unei hotărâri interimare și a îndeplinirii obligațiilor contractuale.
 • Una dintre cele mai mari companii producătoare de avioane din Israel cu privire la un contract semnificativ încheiat cu departamentul de protecție comercială externă și Ministerul Apărării din România, pentru furnizarea de sisteme aeronautice avansate.
 • Filiala unei mari companii americane de servicii financiare în diferite aspecte aeronautice referitoare la chestiuni de reglementare aferente unor contracte de locațiune aeronave încheiate cu o serie de parteneri de afaceri.
 • Ministerului român de resort, cu privire la procesul de restructurare al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene, ca o primă etapă în vederea privatizării.
 • Cu privire la contractul de locațiune dintre o renumită companie internațională de leasing și o companie de transport aerian low-cost din România, în legătură cu o aeronavă Boeing 737-377.
 • O mare companie internațională de leasing cu privire la contractele de locațiune încheiate cu o companie de transport aerian low-cost din România, referitor la două aeronave Boeing 737-300 și 737-500.
 • Cu privire la contractele de locațiune dintre o mare companie internațională de leasing și o importantă societate română de transport aerian, în legătură cu trei aeronave Fokker F70.
 • O companie internațională de operațiuni de leasing în aspecte de drept român, privind reintrarea în posesie a unei aeronave închiriate unei societăți de transport aerian din România.
 • Cu privire la contractele de locațiune încheiate între o renumită companie internațională de leasing și o companie de transport aerian low-cost din România, în legătură cu trei aeronave Boeing 737-800.
 • Un deținător internațional de aeronave în legătură cu închirierea mai multor aeronave Boeing si motoare către o companie de transport aerian low-cost din România. Asistarea clientului în negocierea cesiunii contractelor sale asupra structurilor corporative alternative și asistarea în îndeplinirea tuturor aspectelor de reglementare cerute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Am asistat, de asemenea, clientul în proceduri de recuperare a creanțelor, inclusiv reținerea la sol pe teritoriul românesc a unui avion și negocierea cu părțile contractante.
 • Una dintre cele mai importante bănci daneze în ceea ce privește contractele de ipotecă având ca obiect două aeronave Saab 340B, precum și în legătură cu înregistrarea acestora la Registrul Aeronautic Român. Serviciile de asistență juridică prestate au inclus, printre altele, elaborarea unei opinii legale cu privire la eficiența structurii de garantare.
 • Un mare producător internațional de aeronave cu privire la diverse aspecte de aeronautică, în chestiuni de reglementare aferente contractelor de locațiune a aeronavelor încheiate cu partenerii săi de afaceri.
 • Un lider internațional în producția de aeronave în diferite aspecte de reglementare cu privire la structurarea unei posibile afaceri în domeniul aeronautic în România.
 • Cu privire la un contract de locațiune încheiat între un lider internațional în domeniul operațiunilor de leasing și o companie de transport aerian low-cost din România, referitor la o aeronavă Boeing 737-400.
 • Un mare producător european de elicoptere cu privire la o potențială asociere în participațiune încheiată cu liderul românesc in producția de elicoptere și având ca obiect producția de elicoptere și echipamente pentru elicoptere.
 • O importantă companie aeriană română cu privire la un contract de locațiune cu Maersk Air A/S având ca obiect o aeronavă Boeing 737-5L9.
 • O mare companie de transporturi aeriene din România cu privire la un contract de închiriere a unei aeronave încheiat între 3 mari companii aeriene, având ca obiect o aeronavă Boeing 737-548
 • Un contract de finanțare între o importantă companie aeriană română și Zerlina Ltd pentru achiziția de către Zerlina Ltd. a unei aeronave ATR 42-500 de la I.E. Avions de Transport Régional și închirierea respectivei aeronave de către Zerlina Ltd. către importanta companie aeriană română.
 • O mare companie internațională de transporturi aeriene, cu privire la un contract de închiriere semnat cu Compania Națională de Transporturi Aeriene Române Tarom SA pentru finanțarea unei aeronave Boeing 737-300, precum și în legătură cu ipotecarea aeronavei și înregistrarea acesteia la autoritățile din România.
 • O bancă din Marea Britanie, în legătură cu constituirea unei ipoteci asupra unei aeronave tip Boeing 737-500 și înscrierea acesteia la Registrul Aeronautic Român.

Aprecieri 
Editorii britanici de prestigiu IFLR 1000, Legal 500 Europe și Chambers & Partners clasează Mușat & Asociații ca firmă de avocatură leading / highly recommended în domeniile Drept Societar/Fuziuni & Achiziții, Privatizare & PPP, Soluționarea Disputelor, Drept Bancar, Finanțarea Proiectelor, Energie & Resurse Naturale, Drept Imobiliar & al Construcțiilor, IT, Telecom și Media, Dreptul Muncii, Mediu, Piețe de Capital, Restructurare & Insolvență, Concurență/Antitrust, Drept Fiscal, Capital Privat.

„Această firmă este implicată în multe dintre cele mai importante tranzacții, care, de regulă, reprezintă premiere absolute în România” spun colegii. Sursă: Chambers & Partners

Clienții laudă firma pentru „înțelegerea imediată a nevoilor, cunoștințele solide de drept românesc și familiaritatea cu practica juridică internațională în domeniul achizițiilor”. Sursă: Legal 500

Clienții sunt mulțumiți de abordarea flexibilă a firmei: “Răspund foarte prompt și găsesc soluții pentru rezolvarea amiabilă a problemelor dificile.” Sursă: Chambers & Partners

„Mușat & Asociații - gigantul din România care are un portofoliu impresionant de clienți și contacte foarte bune cu agențiile guvernamentale.” Sursă: Chambers & Partners

„Colaborarea cu Mușat & Asociații a fost, în mod constant, foarte bună; ne cunosc afacerea, stăpânesc problemele juridice și ne înțeleg perfect cerințele”, spune un client. Sursă: IFLR 1000

Clienții afirmă că avocații Mușat & Asociații au un: „grad ridicat de profesionalism și implicare, abordare inovativă și soluții originale.” Sursă: Chambers & Partners

Mușat & Asociații a fost descrisă de un client ca „o firmă cu servicii integrate, care are capacitatea de a pune la dispoziție tot ce ne trebuie”. Sursă: IFLR 1000

Sursele afirmă: „Alegem Mușat & Asociații datorită serviciului impecabil. Prompți, inovatori și practici, ne sugerează întotdeauna soluții care să se potrivească strategiei noastre de afaceri.” Sursă: Chambers Europe

Clienții susțin că firma este „profesionistă, are o echipa extraordinară de avocați cu experiență solidă.” Sursă: Legal 500

Un client afirmă că „serviciul oferit este excelent și întotdeauna am avut încredere că vom primi răspunsuri la toate solicitările noastre.” Sursă: Legal 500

Unul dintre clienții internaționali ai firmei: „Este o diferență de 7 ore și sunt întotdeauna disponibili”, adăugând „Am lucrat cu alte firme de avocatură, dar Mușat este cea mai bună”. Sursă: IFLR 1000
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email