Prezentare generală și experiență

Fiscalitatea devine un aspect esenţial în cadrul procesului decizional la nivelul unei companii, în condiţiile în care activităţile de afaceri se extind la nivel transfrontalier. În această privinţă, cu ocazia elaborării strategiilor operaţionale internaţionale, atât companiile, cât şi persoanele fizice sunt determinate să aibă în vedere o serie de aspecte de fiscalitate directă şi indirectă. Consultanţii noştri fiscali au dobândit experiență semnificativă în domeniul Fiscalităţii, furnizând clienților servicii de consultanţă cu privire la structurarea a numeroase tipuri de tranzacţii corporative şi financiare, în vederea maximizării avantajelor fiscale, dar şi pentru eficientizarea şi optimizarea tuturor tipurilor de activităţi. De asemenea, echipa deține o experiență vastă în consultanţă cu privire la implementarea potrivită a planurilor de oferte de acţiuni către salariaţi.

În strânsă legătură cu activitatea din domeniul Fiscal şi în considerarea profilului internaţional al majorităţii clienților noştri şi al operaţiunilor/tranzacţiilor comerciale pentru care ni se solicită asistenţă, practica firmei în domeniul Vamal constă în furnizarea de consultanţă şi asistenţă juridică clienților în vederea respectării legislaţiei aplicabile, de o complexitate în continuă creştere, şi în adoptarea unei atitudini proactive în relaţia cu autorităţile vamale, astfel încât să facilităm soluţii administrative pentru clienții noştri şi să eficientizăm plata impozitelor, onorariilor şi taxelor, prin evitarea pe cât posibil a recursului la instanţele de judecată. Deşi echipa are capacitatea de a reprezenta clienții în orice tip de litigii vamale, beneficiind de excelente rezultate în acest sens, scopul nostru este evitarea costurilor ridicate şi a incertitudinilor inerente oricărui litigiu, ori de câte ori circumstanţele o permit.

RĂZVAN GRAURE
delimiter-2
9V8A4508-Razvan-Graure

Partener

Arii de practicăe: Fiscalitate, Fuziuni & Achiziții / Privatizare, Restructurare & Insolvență

Telefon: +40 21 202 59 32

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: razvan.graure@musat.ro

Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate ale noastre include asistența juridică acordată pentru:

 • O importantă bancă germană, cu privire la achiziţionarea unor creanţe deţinute de un furnizor din România, inclusiv realizarea unei analize extinse a implicațiilor fiscale privind TVA, procedura de autofacturare, impozitul cu reţinere la sursă, precum şi alte aspecte fiscale aferente tranzacţiei, cum ar fi redactarea instrucţiunilor necesare şi acordarea de asistenţă în vederea implementării diverselor operaţiuni.
 • Una dintre cele mai mari corporații de muzică din lume, în legătură cu achiziția unei companii locale din domeniul înregistrării şi activităţii editoriale, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele fiscale aferente unei astfel de achiziții.
 • Filiala din România a celui de-al treilea cel mai mare producător de electrocasnice de lux din lume, în legătură cu auditul intern aferent unor aspecte din trecut.
 • Una dintre companiile de top din lume în consultanţă, tehnologie şi externalizare a serviciilor, cu privire la fuziunea prin absorbție a unei companii de către client. Mandatul nostru a inclus, printre altele, acordarea de asistenţă cu privire la stabilirea implicațiilor fiscale în legătură cu fuziunea propusă, pregătirea documentelor pre-fuziune, precum şi revizuirea modului de calcul în legătură cu noile acţiuni ce vor fi emise ca urmare a fuziunii. De asemenea, mandatul nostru a inclus asistenţă cu privire la implementarea procesului de fuziune.
 • O companie de transport şi servicii logistice, cu privire la recunoaşterea contribuțiilor de asigurări sociale plătite de către rezidenți/ nerezidenți în alte țări, în afara celei de rezidență.
 • Filiala din România a unei companii italiene multinaționale specializate în dezvoltarea şi administrarea energiei provenite din surse regenerabile, într-o dispută complexă inițiată de subsidiara sa împotriva autorităţilor fiscale în scopul recuperării TVA aferentă plăților de conectare efectuate pentru crearea de noi capacități de producție. Mandatul nostru a inclus, printre altele, prezentarea cazului Comisiei Europene în vederea obținerii unei interpretări cu caracter obligatoriu a Directivei Europene în materie de TVA aplicabilă în legislaţia din România.
 • O companie americană internațională ce desfășoară comerț electronic, în vederea beneficierii de facilitați fiscale pentru angajații săi, mandatul nostru incluzând şi întocmirea documentelor aferente.
 • O companie românească din domeniul imobiliar cu capital străin, în structurarea activităţii sale cu scopul de a optimiza, din punct de vedere fiscal, tranzacţiile companiei.
 • O companie ce construiește parcuri eoliene, cu privire la o serie de implicații fiscale ca urmare a construirii de parcuri eoliene în România, inclusiv implicații fiscale privind TVA şi taxa pe construcţii. Am oferit de asemenea asistenţă pe durata inspecției fiscale desfășurate în legătură cu rambursarea TVA, incluzând redactarea punctului de vedere.
 • Un actor global în domeniul energetic şi un operator expert în cele trei sectoare-cheie de energie electrică, gaze naturale şi servicii energetice, în ceea ce priveşte necesitatea de a obține o licență pentru a desfășura anumite activităţi propuse în domeniul gazelor naturale/electricitate, precum şi asistenţă cu privire la activităţile desfășurate în România, inclusiv necesitatea de a avea un sediu permanent în România şi diverse implicații fiscale ce reies din acestea.
 • Filiala din România a unei companii internaţionale de infrastructură, finanţare şi media, în legătură cu cesiunea creanței privind dreptul de rambursare a TVA şi implementarea procedurii respective.
 • Furnizor global de management al conținutului şi de servicii de transmisie pentru radiodifuziune la nivel mondial, în cadrul procedurii de licitație publică şi acordarea de asistenţă cu privire la implicațiile fiscale privind contractul încheiat.
 • Un important furnizor de soluţii pentru producerea energiei eoliene, în legătură cu efectele fiscale aferente restructurării companiei ca urmare a vânzării de acțiuni. Mandatul a constat în furnizarea de consultanţă fiscală complexă cu privire la proiect, inclusiv pregătirea documentelor necesare tranzacţiei.
 • O companie spaniolă specializată în producția de trenuri de cale ferată, cu privire la implicațiile fiscale care decurg din acordul încheiat cu o persoană juridică română ce acționează în domeniul transportului public.
 • Filiala din România a unui actor internaţional cheie în industria electricității din Cantonul Graubünden (Elveția), în legătură cu regimul fiscal şi contabil al certificatelor verzi achiziționate de furnizorii de electricitate.
 • Un lider global în domeniul farmaceutic, cu privire la implicațiile fiscale aferente diferitelor alternative de structurare şi implementare a reorganizării juridice a societății în România (şi anume, prin separarea anumitor linii de producție), considerate drept reorganizări juridice complexe în România. Asistență complexă în legătură cu separarea locală, începând cu mandatul juridic care include înființarea noilor entități din România, efectuarea unei ample analize de due diligence cu privire la proiectele de separare, evaluarea implicațiilor financiare și fiscale rezultate din transferurile de activități, precum și întocmirea documentelor necesare pentru realizarea tranzacțiilor.
 • O societate importantă de servicii financiare şi investiţii, brokerul numărul 1 de pe piaţa românească, cu privire la evaluarea implicațiilor asupra TVA apărută în legătură cu bunurile şi serviciile achiziționate.
 • Filiala din România a unei societăţi multinaționale producătoare de energie, pe parcursul inspecției fiscale generale şi acordarea de asistenţă în cursul fazei de contestare a deciziei de impunere. Mai mult, mandatul a inclus acordarea de asistenţă societăţii cu privire la implicațiile fiscale privind majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost emise anumite certificate de proprietate.
 • Un important producător local de bunuri de larg consum, cu privire la implicațiile fiscale aferente vânzării unei importante proprietăți imobiliare. De asemenea, mandatul nostru a inclus redactarea contractului de vânzare-cumpărare. În plus, am asistat societatea cu privire la implicațiile fiscale aferente achiziționării unei linii importante de producție şi cu privire la alte implicații fiscale.
 • O misiune diplomatică permanentă în România, cu privire la tratamentul fiscal al veniturilor obținute de membrii săi, aferente activităţilor desfășurate în România în calitatea lor oficială.
 • Filiala locală a unei recunoscute firme de construcţii cu activitate în Italia, România şi Bulgaria, într-un litigiu fiscal complex inițiat împotriva Agenției Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) cu privire la TVA datorată bugetului de stat.
 • Filiala locală a unui important grup internaţional de telecomunicaţii prezent în peste 70 de ţări, cu privire la un litigiu fiscal inițiat împotriva Agenției Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) cu privire la impozitul pe profit şi aspecte legate de TVA..
 • Unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, în ceea ce priveşte redactarea şi obţinerea unei soluţii fiscale individuale anticipate, în numele entității românești din grup, de la autorităţile fiscale române (și anume, Agenția Națională de Administrare Fiscală) în legătură cu planurile de acţiuni organizate în străinătate la care entitatea românească participă.
 • Una dintre cele mai mari companii americane din domeniul băuturilor alcoolice în legătură cu entitățile sale din România. Mandatul nostru a inclus atât acordarea de asistenţă pe perioada inspecției fiscale generale desfășurate de către inspectorii fiscali la sucursala din România a companiei, cât şi contestarea concluziilor inspectorilor fiscali.
 • O mare societate canadiană implicată în exploatarea, dezvoltarea şi producerea de petrol şi gaze naturale în anumite arii geografice ale lumii, cu privire la toate aspectele referitoare la TVA, taxe vamale şi impozit pe profit aferente operaţiunilor desfășurate în România în zona economică exclusivă a Mării Negre.
 • Filiala din România a unei companii multinaționale italiene din domeniul energiei din surse regenerabile, cu privire la realizarea unei analize fiscale şi financiare detaliate asupra a cinci societăţi ce dezvoltă proiecte în domeniul generării de energie fotovoltaică.
 • Un lider din industria farmaceutică, în legătură cu toate aspectele privind contribuția claw-back din România. Conform legislației farmaceutice, deținătorii de autorizații de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora sunt obligați să plătească trimestrial contribuția claw-back pentru anumite categorii de medicamente, suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății; mandatul nostru a inclus asistența acordată în legătură cu înregistrarea la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reprezentantului legal al titularilor autorizației e punere pe piață, pregătirea plângerilor prealabile depuse în fața Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pregătirea acțiunii în instanță în legătură cu contribuţia claw-back, asistența oferită clientului pe parcursul auditelor fiscale legate de contribuția claw-back, precum şi reprezentarea clientului în faţa instanţelor judecătorești în legătură cu litigiile privind contribuţia claw-back.
 • O importantă companie furnizoare de servicii de îngrijire medicală, în legătură cu aspecte de claw-back. Mandatul a inclus redactarea plângerilor prealabile depuse în fața Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pregătirea apelului în instanță cu privire la contribuția claw-back, precum și reprezentarea clientului în fața instanțelor judecătorești în legătură cu litigiile privind contribuţia claw-back.
 • Un important furnizor elvețian de servicii de trust şi fiducie, dar şi de consultanţă juridică şi fiscal, în evaluarea implicațiilor fiscale din România generate de restructurarea la nivel mondial a unei afaceri aparținând clienților săi români. Mandatul a inclus şi redactarea unei adrese către autorităţile fiscale române (de ex. Agenția Naţională de Administrare Fiscală), cu privire la implicațiile fiscale ce decurg dintr-o structură ce include un trust guvernat de o lege străină, având ca beneficiari persoane fizice române.
 • O entitate publică românească care gestionează domeniul public şi privat al unui județ din România, în legătură cu diferite decizii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată.
 • Una dintre cele șase societăţi petroliere „supermajore” la nivel mondial, în achiziția unui principal actor pe piaţa internă de distribuţie de gaz petrolier lichefiat.
 • Un important producător de telefoane mobile, cu privire la organizarea operaţiunilor vamale ale filialei acesteia din România în conformitate cu acordurile europene intragrup, precum şi obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi aprobărilor vamale aferente. Am asistat, de asemenea, clientul într-un litigiu privind taxe vamale de peste 6.400.000 EUR, ca urmare a reconsiderării regimului vamal pentru produse specifice.
 • Un furnizor important de servicii logistice, în legătură cu inspecția fiscală realizată de către autorităţile fiscale române (Administrația Fondului de Mediu) cu privire la aspecte legate de taxa pentru mediu. Mandatul a inclus, printre altele, asistenţă cu privire la procedura contestaţiei administrative împotriva Administrației Fondului de Mediu referitoare la inspecția fiscală desfășurată, precum şi solicitarea suspendării procedurii de executare silită demarată de către autorităţile fiscale române.
 • Un important grup minier din Canada, cu privire la diverse aspecte fiscale legate de investițiile acestuia în România (între 2.000.000.000 USD şi 4.000.000.000 USD) în ceea ce priveşte explorarea şi exploatarea unui mare zăcământ din România, inclusiv asistarea cu succes în litigii fiscale având ca obiect TVA şi impozitul pe profit.
 • Cel mai mare antreprenor de foraje offshore din lume, în procedurile vamale pentru platforma ce urmează a fi folosită în viitoarele operaţiuni de forare în zona economică exclusivă a României în Marea Neagră.
 • Un important producător şi distribuitor de energie, în numeroase aspecte referitoare la impozitele şi contribuţiile sociale ale salariaţilor locali şi străini, precum şi în ceea ce priveşte planurile de opţiuni acordate ca bonus angajaților.
 • Un important producător de echipamente, în legătură cu regimul fiscal şi vamal al leasing-ului transfrontalier şi naţional.
 • O importantă societate agricolă cu sediul central în SUA, privind regimul fiscal aplicabil operaţiunilor de plată.
 • Filiala din România a unuia dintre cei mai mari actori de pe piaţa farmaceutică din România, cu privire la eșalonarea creanțelor faţă de distribuitorii locali şi impactul fiscal al acesteia.
 • Un lider global furnizor de servicii de îngrijire medicală, în cadrul unei analize juridice şi fiscale extinse, cu privire la efectele fiscale ale consolidării vehiculelor sale din România, incluzând o reprezentanță şi o filială, prin transferul activelor şi al personalului aferent.
 • Unul dintre cei mai mari furnizori din Europa de servicii şi echipamente de dializă, cu privire la toate aspectele fiscale aferente unei fuziuni intra-grup, reclasificarea tranzacţiilor de comodat în sensul reflectării conținutului comercial, recunoaşterea anumitor poziții ca active imobilizate
 • O companie multinațională americană care proiectează, dezvoltă şi comercializează produse electronice de consum, software şi calculatoare personale, în special în ceea ce privește implicațiile fiscale generate de încheierea de acorduri de publicitate online cu terțe părți prin intermediul agenților/reprezentanților locali ai companiei. De asemenea, am asistat o filială a companiei, în legătură cu evaluarea tratamentului TVA cu privire la vânzarea de certificate cadou şi acordarea de bonusuri, precum şi în legătură cu implicațiile fiscale aferente noii structuri propuse pentru extinderea companiei către afaceri şi instituții educaționale.
 • Numeroși clienți, printre care un actor european de top în sectorul serviciilor de mediu, cel mai mare producător de rulmenți cu roți conice din lume, un lider global în domeniul îngrijirilor medicale, cu privire la chestiuni aferente planurilor de tip „stock option plan” acordate salariaţilor, care au presupus consultanţă privind implicațiile juridice şi fiscale şi asistenţă pe întreg parcursul aplicării respectivelor planuri, inclusiv îndeplinirea formalităților necesare la autorităţile şi instituțiile competente (de ex. Banca Naţională a României), obţinerea autorizaţiilor şi a facilităților de passporting aplicabile, plata contribuțiilor de asigurări sociale
 • Una dintre marile companii şi a doua cea mai mare bancă ce comercializează produse de asigurări din Belgia, cu privire la posibilele implicații fiscale ale variantelor de restructurare disponibile în operațiunile de finanţare a creditelor de consum în România.
 • Unul dintre cei mai mari producători mondiali de electronice, în relaţia cu autorităţile fiscale locale, în timpul eforturilor de restructurare a activităţii acesteia în România, în urma fuziunii a două dintre filialele sale.
 • Filiala din România a unei companii farmaceutice de top, în legătură cu redactarea și obținerea unei decizii obligatorii de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Mandatul nostru a inclus, de asemenea, asistența oferită pentru suspendarea administrativă a procedurii de executare silită inițiată de autoritățile fiscale române, precum și reprezentarea cu succes a clientului în fața instanțelor de judecată pentru suspendarea judiciară a executării silite.
 • Un investitor şi dezvoltator imobiliar cu activitate în Lituania, Europa Centrală şi de Est, în legătură cu impozitarea operațiunii de cesiune de creanţe, inclusiv consultanţă cu privire la dispoziţiile aplicabile referitoare la impozitul pe profit, tratatele de dublă impunere şi regulile aferente prețurilor de transfer.
 • O filială din România a unei companii germane de mass-media, în multiple litigii împotriva autorităţilor fiscale din România, având ca obiect anularea unor decizii de eșalonare a datoriilor.
 • Filiala din România a unui investitor imobiliar care îşi desfășoară activitatea în Europa Centrală şi de Est, în cadrul unui litigiu complex inițiat împotriva autorităţilor fiscale pentru rambursarea TVA.
 • Unul dintre cei mai mari producători de software din lume, în legătură cu implicațiile fiscale ale distribuţiei în România, prin descărcare directă de pe internet, precum şi tratamentul plăților făcute în conformitate cu legislaţia română.
 • Un important furnizor european de servicii de telecomunicaţii la nivel global, cu privire la implicațiile fiscale ale achiziţiei, instalării şi operării echipamentelor de telecomunicaţii din România.
 • Două filiale ale unui investitor și dezvoltator imobiliar important, în cadrul unor proceduri litigioase complexe în materie de TVA în contradictoriu cu autoritatea fiscală locală, în legătură cu achiziția a două terenuri în Bucureşti şi Ploiești, în vederea dezvoltării de proiecte rezidențiale de mari dimensiuni.
 • O companie metalurgică românească, parte a unui grup internaţional, în cadrul unei proceduri judiciare inițiate împotriva operațiunii de confiscare a stocurilor reprezentate de invenția brevetată constând într-un material pentru construcția de drumuri cu o valoare de peste 6.000.000 EUR.
 • Filiala celei mai mari societăţi de soluţii informatice de business, în legătură cu numeroase aspecte fiscale privind colectarea unor creanţe nerentabile.
 • Un important producător din industria cosmeticelor, cu privire la chestiuni de vamă şi fiscalitate trans-frontalieră.
 • Un furnizor de catering la bord din România, în numeroase litigii împotriva Ministerului de Finanțe din România, având ca obiect TVA şi impozitul pe venit.
 • Cel mai mare producător de aparatură şi echipamente de bucătărie din lume, în cadrul procedurilor administrative de contestare a concluziilor unui raport de inspecție fiscală întocmit de autorităţile fiscale.
 • Un important distribuitor român de mașini agricole, cu privire la implicațiile în materie de TVA, taxe vamale şi impozitul pe profit, aferente operaţiunilor desfășurate în România.
 • Un important producător român de piese auto, cu privire la ajustări ale prețurilor de transfer şi potențiale implicații ce decurg din ajustările curente. De asemenea, am fost desemnați de client să pregătim documentația de prețuri de transfer conform cerinţelor legislaţiei române.

Aprecieri 
Clienții sunt impresionați de echipa Mușat & Asociații „incredibil de promptă”, remarcând că „există o persoană este disponibilă 24 de ore în fiecare zi”. Sursa: Chambers & Partners.

Clasată ca o societate de avocatură "Lider" în Fiscalitate de către prestigioasa publicație britanică PLC.

Unul dintre clienți subliniază: „am lucrat foarte bine cu Muşat & Asociații; serviciile au fost acordate cu promptitudine, iar echipa ne-a furnizat consultanţă de specialitate la standarde profesionale ridicate, fiecare aspect fiind clarificat în detaliu.” Sursa: Chambers Europe

„Echipa [specializată în domeniul Fiscal] este apreciată pentru cunoștințele aprofundate şi abordarea personalizată.” Sursa: Chambers & Partners

„Specializată în litigii fiscale, firma deține experiență în litigii complexe privind falimentul.” Sursa: Chambers & Partners

Muşat & Asociații este „o prezență dominantă în avocatura naţională” şi „se bucură de respect profund din partea concurenților şi a clienților”. Sursa: IFLR 1000

Un client consideră că societatea „respectă termenele, oricând la dispoziție, de ajutor în negocieri şi cu un simț al afacerilor foarte dezvoltat”. Sursa: Legal 500

„Consultanţă de calitate din partea unei societăţi de încredere.” Sursa: Legal 500

Clienții apreciază „competenţa şi promptitudinea” societăţii, afirmând că „serviciile furnizate sunt excelente şi avem întotdeauna certitudinea că ceea ce solicităm va fi livrat”. Sursa: Legal 500

Clienții spun că [Muşat& Asociații] „a furnizat avocaţi specializaţi în timp util – societatea răspunzând cu o foarte mare promptitudine”. Sursa: Chambers & Partners

Respondenţii declară că apelează la această firmă pentru „promptitudinea şi abordarea orientată către client”. Sursa: Chambers & Partners

Echipa Muşat & Asociații responsabilă pentru soluționarea litigiilor este una puternică, apreciată de Legal 500 Europe ca fiind „foarte dinamică”, deținând „cunoștințe și o experiență ample” și fiind remarcată pentru experiența în domeniul arbitrajului și litigiilor. Sursa: Legal 500

Clienții afirmă despre Muşat& Asociații: „Nu poți fi dezamăgit de Muşat, mi-a lăsat întotdeauna o impresie bună.” Sursa: Chambers & Partners

Muşat& Asociații: „o firmă cu standarde europene şi un important jucător local.” Sursa: Chambers & Partners

„Colaborarea cu Muşat & Asociații a fost întotdeauna impecabilă; ei ne cunosc afacerea foarte bine, au o bună stăpânire a aspectelor de drept şi înțeleg perfect cerinţele noastre”. Sursa: IFLR 1000

Clienții nu ezită să laude serviciile flexibile ale societăţii: „Ei ne ajută cu solicitările noastre în cel mai scurt timp posibil.” Sursa: Chambers & Partners

„Asistenţă de calitate de la o firmă de încredere.” Sursa: Legal 500

„Muşat & Asociații – un neobosit gigant român care deține un impresionant portofoliu de clienți, și contracte cu agenții guvernamentale, care pur și simplu nu pot fi egalate.” Sursa: Chambers & Partners
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email