Prezentare Generală și Experiență

Echipele noastre specializate în Pieţe de Capital şi Valori Mobiliare asistă deopotrivă emitenți care doresc să acceseze piaţa de capital și consiliile de administrație ale acestora, dar şi firmele de investiţii implicate, în toate industriile și în toate formele de plasamente.

De asemenea, asistăm clienți în tranzacţii ce vizează societăţi admise la tranzacționare la Bursa de Valori Bucureşti şi pe sistemul alternativ de tranzacționare (AeRO), precum şi cu privire la variate aspecte de reglementare în domeniu. 

În cei 30 de ani de activitate, avocații noștri au fost implicați în cele mai mari operațiuni de pe piață, de exemplu primele listări duale din România, însoțite de GDR-uri, consiliind emitenții cu privire la procedurile de ofertă publică de vânzare sau admitere la tranzacționare, de preluare, chestiuni de determinare a preţului, ajustarea şi armonizarea prevederilor privind valorile mobiliare cu cerinţele pieţei, transparența emitenților sau respectarea reglementărilor în materie de informații privilegiate și manipularea pieței.

Având o bogată experiență tranzacțională, avocații noștri înțeleg nu doar rolul esențial pe care îl are atragerea de capital în creșterea şi dezvoltarea oricărei afaceri, fie ea emergentă, fie matură, ci dispun și de experiența și creativitatea necesare în tranzacțiile de pe piața locală, dar și de pe piețele internaționale de capital pentru implementarea cu succes a acestor tranzactii și respectarea ulterioară a criteriilor de transparență impuse emitenților.

Răzvan Stoicescu
delimiter-2
9V8A3124 Razvan Stoicescu resized

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Fuziuni & Achiziții/Privatizări, Drept Bancar & Financiar, Piețe de Capital, Drept Societar si Comercial, Restructurări & Insolvență, Energie & Resurse Naturale

 Telefon: +40 21 202 59 11

Fax:  +40 21 223 04 95

E-mail: razvan.stoicescu@musat.ro

Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultant acordată pentru:

 • Sindicatul internațional de intermediere în legătură cu oferta publică inițială a 105% din acţiunile unuia dintre cei mai importanţi actori din sectorul distribuţiei și furnizării de electricitate şi servicii în sectorul energetic din România şi admiterea la tranzacţionare a acestora la Bursa de Valori Bucureşti. Mandatul nostru a inclus desfăşurarea unui raport de due diligence detaliat cu privire la emitent, redactarea prospectului de ofertă, precum şi asistarea intermediarilor pe tot parcursul procesului de ofertă şi admitere la tranzacţionare. Un alt aspect cu caracter de noutate a fost reprezentat de emisiunea de GDR-uri (certificate globale de depozit) cu privire la acţiunile nou emise. Acţiunile emitentului au fost admise la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, iar GDR-urile la Bursa din Londra, în iulie 2014 (valoarea tranzacţiei: 440.000.000 EUR).
 • Sindicatul de intermediere cu privire la oferta publică de vânzare a 10% din capitalul social al Nuclearelectrica, producătorului naţional de energie nucleară la Bursa de Valori Bucureşti, închisă cu succes în septembrie 2013. În cadrul mandatului, am acordat consultanţă membrilor sindicatului de intermediere în toate fazele procesului de admitere la tranzacţionare, inclusiv prin pregătirea unui raport de due dilligence şi a prospectului de ofertă, precum şi prin furnizarea de asistență pe tot parcursul procesului de listare (valoarea tranzacției: peste 70.000.000 EUR).
 • Una din cele mai importante instituții ale statului român în legătură cu oferta publică secundară de vânzare a 15% din acţiunile Transgaz, operatorul sistemului naţional de transport de gaz şi de reţea la Bursa de Valori Bucureşti. Mușat & Asociații a acordat consultanţă statului român pe durata întregului proces, inclusiv cu privire la selectarea intermediarului ofertei, structurarea şi implementarea procesului de vânzare şi toate celelalte chestiuni juridice aferente ofertei de acţiuni ale emitentului. Procesul a fost încheiat cu succes în aprilie 2013 (valoarea tranzacției: 72.000.000 EUR).
 • Sindicatul de intermediere cu privire la oferta publică iniţială a unui pachet de acţiuni de 12-15,29% din capitalul social al unuia dintre cei mai importanţi producători de energie din România, controlat de statul român. Mandatul nostru a constat în pregătirea unui raport de due diligence cu privire la cadrul normativ aplicabil, precum şi asistarea clientului în general pe toată durata procesului de ofertă.
 • Cea de-a treia cea mai mare bancă din România, admisă la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, în legătură cu structurarea şi pregătirea unei emisiuni de obligaţiuni convertibile în valoare de 30.000.000 euro adresate atât investitorilor instituţionali, cât şi altor acţionari şi investitori.
 • O autoritate națională română cu privire la oferta publică secundară de vânzare a 15% din acţiunile operatorului naţional de sistem şi transport de electricitate la Bursa de Valori Bucureşti, ofertă suprasubscrisă şi finalizată cu succes în 28 martie 2012. Ca urmare a ofertei, statul român a încasat suma de 37.700.000 EUR. Am acordat consultanţă Statului român pe durata întregului proces, inclusiv cu privire la selectarea intermediarului ofertei şi structurarea şi implementarea procesului de oferta de vânzare.
 • Una din cele mai importante instituții ale statului român în legătură cu oferta publică inițială (OPI) la Bursa de Valori Bucureşti în scopul vânzării de către statul român a 20% din acţiunile deţinute în cadrul celui mai important actor din industria aeronautică din România.
 • Unul dintre cei mai importanţi producători de echipamente de cale ferată în legătură cu dobândirea controlului, prin achiziţie de acţiuni, la capitalul social a doi emitenţi admişi la tranzacţionare pe piaţa Rasdaq. Mandatul nostru a constat în consultanţă cu privire la întreaga problematică specifică acţiunilor de preluare pe piaţa de capital, de la structurarea tranzacţiei până la implementarea acesteia, inclusiv chestiuni post achiziţie sau de implementare a regulilor privind oferte publice obligatorii şi squeeze out al acţionarilor minoritari.
 • Cel de-al doilea mare actor din industria petrolieră din România în legătură cu achiziția unui pachet minoritar de acţiuni în valoare de 90.000.000 euro în filiala sa responsabilă de rafinare, până în prezent cea mai de succes ofertă publică obligatorie realizată vreodată pe Bursa de Valori Bucureşti. De asemenea, asistenţa juridică a inclus şi consultanţă în procedura de squeeze out a acţionarilor minoritari şi în procedura de delistare de pe Bursa de Valori Bucureşti, reprezentare în faţa autorităţilor competente, cum ar fi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Consiliul Concurenţei, precum şi asistenţă cu privire la întreg spectrul de chestiuni privind guvernanţa corporativă şi drepturile acţionarilor minoritari.
 • Un important furnizor de utilităţi pe piaţa locală, controlat de statul român, ca parte a unui consorţiu, pe parcursul întregului proces de privatizare prin intermediul unei oferte publice iniţiale (OPI) derulată pentru acţiunile filialei de furnizare energie electrică a unuia dintre cei mai importanţi actori din sectoarele de distribuţie, furnizare şi servicii de electricitate din România. Mandatul nostru a inclus şi pregătirea unui raport de due diligence şi a prospectului de ofertă, precum şi asistarea clientului pe tot parcursul procesului de ofertă.
 • Autoritățile române în legătură cu privatizarea uneia dintre cele mai mari societăți de stat din industria chimică, admisă la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti. Mandatul nostru a constant în asistenţă juridică acordată clientului pe parcursul procesului de privatizare, inclusiv cu privire la pregătirea documentaţiei şi a strategiei de privatizare.
 • Cea mai importantă companie de petrol şi gaze din Europa Centrală, în operaţiunea de majorare de capital în valoare de 750.000.000 EUR, încheiată cu succes, prin emiterea de noi acţiuni pe Bursa de Valori din Viena.
 • Liderul pieţei locale din industria băuturilor spirtoase în procesul de achiziţie al întregului pachet de acţiuni listat la Bursa de Valori şi delistarea ulterioară a unuia dintre afiliaţii acestuia, printr-o ofertă publică de preluare.
 • Cel mai mare producător francez din industria farmaceutică, privind diverse chestiuni legate de pieţele de capital şi aspecte de reglementare specifice în România, ca urmare a preluării unuia dintre cei mai importanţi producători de medicamente generice, parte a unui grup din industria farmaceutică apreciat ca fiind al treilea ca mărime şi creştere la nivel European, într-o tranzacție in valoare de peste 17.400.000 EUR.
 • Unul dintre cei mai importanţi actori din industria berii, privind achiziția pachetului majoritar de acţiuni ale unui producător naţional de bere listat la bursă. Firma a acordat asistenţă juridică în legătură cu strategia de urmat, structurarea şi implementarea întregului proces de achiziţie, derularea ofertei publice obligatorii ulterioare, a procedurii de retragere a acţionarilor minoritari şi delistarea definitivă a emitentului de la Bursa de Valori Bucureşti.
 • Autoritatea de reglementare şi supraveghere în domeniul pieţelor de capital, în derularea ofertei publice iniţiale a unuia dintre cei mai mari producători privați europeni de extrudate şi profile din aluminiu, în scopul tranzacţionării acţiunilor respectivei societăţi pe Bursa de Valori Bucureşti, inclusiv, asistenţă juridică privind prospectul de ofertă publică, valabilitatea ofertei, precum şi alocarea şi decontarea acţiunilor subscrise în cadrul ofertei publice.
 • Un furnizor global de tehnologie şi servicii de externalizare, în legătură cu oferta publică iniţială în valoare de 600.000.000 USD pe Bursa de Valori New York. Compania este cea mai mare companie de externalizare din India, cu o reţea mondială de peste 25 de sedii, distribuite în nouă ţări.
 • Unul dintre cele mai importante fonduri de investiţii şi dezvoltări imobiliare din Israel, privind întocmirea, în vederea listării sale la Bursa de Valori Tel Aviv, a unui prospect pentru oferte de acţiuni, opţiuni, obligaţiuni şi obligaţiuni convertibile, cu o valoare totală de 250.000.000 USD.
 • Unul dintre cele mai importante fonduri de investiţi central europene, cu privire la preluarea, prin tranzacţii pe piaţa de capital, a mai multor companii din sectorul bancar, hotelier şi construcţii, cu o valoare totală de peste 300.000.000 EUR.
 • Liderul pieţei de investment banking din SUA, cu privire la diverse aspecte legate de piaţa de capital, aferente unor tranzacţii forward, option sau swap, de numerar şi mărfuri, în baza Contractelor Cadru ISDA.
 • Un important grup financiar din Belgia în legătură cu achiziția unui broker de valori mobiliare independent, de pe piața locală, precum și a unei societăți cu sediul în România, care gestionează fonduri deschise de investiții, active pe piețele de capital din România și Europa.
 • O importantă bancă europeană, cu privire la implementarea în cadrul filialei din România a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei 2006/73/CE a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale întreprinderilor de investiţii. Am consiliat clientul în legătură cu cerinţele MIFID aplicabile, implementate în conformitate cu legislaţia din România, privind produsele structurate, instrumentele derivate şi valorile mobiliare nelistate intenţionate a fi oferite de către Bancă, şi am realizat o analiză detaliată a termenilor şi condiţilor aferente, în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele MIFID.
 • Un grup indian de renume specializat în industria chimică, în legătură cu achiziția pe piaţa de capital a unuia dintre cei mai mari producători industriali de sodă calcinată din România. Achiziția, care a vizat 66,74% din capitalul social al emitentului, a fost efectuată printr-o tranzacţie cross, urmată de o ofertă publică obligatorie de preluare.
 • Una dintre cele mai importante trei bănci din România, privind diferite aspecte juridice ce ţin de piaţa de capital, incluzând reglementări aplicabile societăţilor de investiţii in contextul unor oferte transfrontaliere, problemele de transparență şi ofertele publice obligatorii.

Aprecieri 


Echipa Mușat & Asociații este „formată din parteneri dedicați, eficienți și profesioniști" pe deplin obișnuiți cu tranzacții de profil. Sursa: Legal 500

„Echipa puternică, dinamică, profesionistă și loială" a fost implicată într-o serie de mandate inovatoare, inclusiv o tranzacție inovatoare privind vânzări de acțiuni. Sursa: Legal 500

Echipa Muşat & Asociaţii asistă clienți în tranzacții ce vizează ofertele publice inițiale de vânzare și emisiuni de obligațiuni. Printre clienți se numără SIF Transilvania și Nokia. Răzvan Stoicescu este contactul principal. Sursa: Legal 500

Muşat & Asociații este „recunoscută pentru asistența acordată statului român într-o serie de privatizări de renume” și „este implicată în numeroase IPO-uri cu mare vizibilitate”. Sursa: IFLR 1000

„Recomandăm cu încredere această casă de avocatură pentru consultanţă în domeniul pieţelor de capital.” „Sunt implicați într-un număr mare de IPO-uri de renume”. Sursa: IFLR 1000

Suntem recomandați cu încredere în domeniul piețelor de capital, atât de către International Financial Law Review (IFLR), Chambers and Partners, precum și Legal 500.

„Muşat & Asociații este una dintre cele mai active case de avocatură în domeniul pieţelor de capital din România, cu un know-how semnificativ, dobândit într-o varietate de tranzacţii de tip equity”. Sursa: Legal 500

Clienții despre Muşat & Asociații: „Nu puteți da greș cu Muşat & Asociații, echipa lasă întotdeauna o impresie excelentă.” Sursa: Chambers & Partners

„Colaborarea cu Muşat & Asociații a fost întotdeauna foarte satisfăcătoare; ne cunosc foarte bine profilul activității, stăpânesc cu ușurință chestiunile de drept şi ne înțeleg perfect nevoile." Sursa: IFLR 1000

Muşat & Asociații sunt implicați „într-un număr considerabil de tranzacții pe piață” şi „se bucură de respect din partea competitorilor şi a clienţilor.” Sursa: IFLR 1000

Muşat & Asociații: „o societate cu standarde internaţionale şi un actor important pe piaţa locală.” Sursa: Chambers & Partners

Clienții apreciază „competenţa şi punctualitatea” casei de avocatură recunoscând „calitatea excelentă a serviciilor oferite şi faptul că avem întotdeauna convingerea fermă că vom primi de la ei ceea ce a fost cerut.” Sursa: Legal 500

Clienții laudă serviciile flexibile: „Sunt prezenți atunci când este nevoie de ei, chiar şi în scurt timp.” Sursa: Chambers & Partners

„Muşat & Asociații - un neobosit gigant român [care] deține un portofoliu impresionant de clienți şi contacte de neegalat cu agențiile guvernamentale.” Sursa: Chambers & Partners
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email