Biroul de Credit şi Muşat & Asociaţii au organizat astăzi, 14 aprilie 2011, dezbaterea „Prelucrarea Informaţiilor de Risc la Biroul de Credit. Proiecte şi Soluţii Juridice”, care a adus în discuţie aspectele operaţionale şi de reglementare ale prelucrării informaţiilor de risc.

În cadrul evenimentului, la care au participat peste 50 de reprezentanţi din sistemul bancar, au fost discutate instrumentele puse la dispoziţia participanţilor la sistemul Biroului de Credit, precum şi principalele aspecte de ordin juridic de care actorii de pe piaţa serviciilor financiar-bancare trebuie sa ţină seama în legătură cu prelucrarea informaţiilor de risc.

„Strategia noastră pentru următorii trei ani este creşterea gradului de asimilare a produselor şi serviciilor finalizate în anii 2009 şi 2010 şi extinderea ofertei către alte categorii de beneficiari, precum birourile de credit din alte ţări sau către persoanele fizice. În acest scop intenţionăm să atragem cât mai mulţi participanţi la sistem, pe toate categoriile de produse, şi analizăm posibilitatea extinderii bazei de date cu persoane juridice, tocmai pentru ca informaţiile oferite ulterior să fie cât mai extensive şi adaptate cerinţelor pieţei”, a spus Şerban Marian Epure, Director General Biroul de Credit.

„Biroul de Credit a fost creat în considerarea interesului legitim al instituţiilor financiare şi de credit de a adopta politici şi proceduri eficiente de cunoaştere a clientelei şi de prevenire a utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfăşurarea unor activităţi contrar legii. În actualul context economic, importanţa sa nu poate fi decât încă o dată subliniată. În calitatea noastră de consultanţi juridici ai Biroului de Credit, din chiar momentul constituirii sale, ne bucură succesul său şi am fost onoraţi de interesul arătat de reprezentanţii băncilor participante dezbaterii temelor juridice incidente”, a spus Luminiţa Popa, Partner Muşat & Asociaţii.

„Desfăşurarea activităţii societăţii în condiţii de deplină legalitate s-a datorat şi sprijinului eficient, acordat în condiţii de profesionalism, de către societatea de avocatură parteneră, Muşat & Asociaţii”, a precizat Şerban Marian Epure.

Muşat & Asociaţii se implică constant în susţinerea mediului de afaceri local prin organizarea de dezbateri pe teme de actualitate în diverse sectoare economice. Printre evenimentele recente organizate de Muşat & Asociaţii se numără Focus on Renewable Energy, Corporate Fraud: Prevention, Detection and Legal actions sau Raising Equity and Finding Financial or Strategic Partners.

Print Friendly, PDF & Email