Deşi benefică în linii mari pentru protejarea mediului economic şi oportună în contextul de piaţă actual care, ca în orice recesiune, creşte frecvenţa încălcărilor regulilor unei concurenţe corecte, recenta revizuire şi completare a Legii Concurenţei prin Ordonanţa de Urgenţă OUG 75/2010 conţine şi câteva aspecte îngrijorătoare pentru mediul de afaceri.

“Determinate în mod clar de intenţia de a creşte încasările bugetare (atât prin stabilirea unor praguri minime ale amenzilor cât şi prin schimbarea modalităţii de calcul a taxei de notificare a concentrărilor economice), modificările aduse Legii Concurenţei restrâng, concomitent, capacitatea agenţilor economici de a contesta în contencios-administrativ ordinele Consiliului Concurenţei şi reduc abilitatea lor de a se apăra atunci când există suspiciunea unor acţiuni anticoncurenţiale”, spune Anca Buta Muşat, Avocat Asociat Muşat & Asociaţii şi coordonator al practicii de Concurenţă/Antitrust din cadrul firmei. “Mai concret, noile prevederi nu permit agenţilor economici să atace ordinul Consiliului Concurenţei de declanşare a unei investigaţii decât după finalizarea întregii proceduri de investigaţie, însă permit utilizarea informaţiilor obţinute în urma inspecţiilor inopinate realizate în baza unui astfel de ordin pentru descoperirea oricăror încălcări ale Legii Concurenţei în orice moment şi indiferent de rezultatul ulterior al contestaţiei administrative. În plus, cauţiunea de 30% din valoarea amenzii, ce trebuie depusă atunci când agentul economic sancţionat doreşte să îşi exercite dreptul de a contesta sancţiunea în contencios – administrativ, îngrădeşte accesul la justiţie şi, în actualul context economic, poate arunca o firmă în incapacitate de plată”.

Lărgirea prerogativelor de investigare ale autorităţii de concurenţă “a depăşit aşteptările mediului privat, fiind determinată cel mai probabil de dorinţa de a preveni restrictionările grave ale concurenţei, care vizează în principal fixarea preţurilor, partajarea pieţei între concurenţi şi participarea la licitaţii cu oferte trucate. Din păcate nu s-a acţionat şi în sensul înlăturării poverilor birocratice, prin simplificarea formularelor de notificare sau înlesnirea accesului la autoritate prin reglementarea legală a posibilităţii unor contacte informale” spune Anca Buta Muşat.

În contextul unor modificări atât de ample, menţinerea pragurilor scăzute de notificare a concentrărilor economice dar schimbarea metodei de calcul a taxei de autorizare prin diminuarea procentului aplicat şi stabilirea unui prag maximal de 100.000 euro în cazul fuziunilor şi achiziţiilor va atrage fonduri suplimentare la bugetul de stat, limitând cheltuielile adiţionale ale companiilor care au în vedere, chiar şi în aceste condiţii dificile de piaţă, tranzacţii de M&A.

Expertiza Muşat & Asociaţii în domeniul Concurenţei cuprinde proiecte de amploare precum consilierea Enel asupra tuturor aspectelor de drept concurenţial aferente achiziţiei Electrica Muntenia Sud, asistenţa acordată Ministerului Economiei şi Comerţului în legătură cu pregătirea documentaţiei necesare restructurării datoriilor de un miliard de euro ale Termoelectrica, asistarea SABMiller în ceea ce priveşte notificarea concentrării economice survenite în urma achiziţiei Bere Azuga, precum şi consilierea unui portofoliu larg de corporaţii multinaţionale precum Eli Lilly, GSK, Hoffman La Roche, Novartis, Lundbeck, General Electric, PPF Partners, KBC Bank, SBS Broadcasting, Jones Apparel, Visa International Service Association, Intel în diverse probleme de concurenţă şi antitrust.

Anca Buta Muşat este recunoscută drept unul dintre cei mai inovatori şi activi avocaţi în drept concurenţial, fiind singurul avocat român premiat în cadrul International Law Office (ILO) Client Choice Awards 2010. Activitatea sa în domeniul concurenţei este apreciată şi de publicaţiile internaţionale de prestigiu în domeniul juridic Chambers & Partners şi PLC-Which Lawyer?, care o recomandă în topul specialiştilor din România în această arie de expertiză. Deţine o experienţă considerabilă în drept concurenţial, asistând corporaţii naţionale şi multinaţionale de renume în faţa Comisiei Europene şi a Consiliului Concurenţei, în cadrul procedurilor de investigaţie, inspecţii inopinate şi audieri în faţa plenului autorităţii de concurenţă. De asemenea, oferă asistenţă juridică în toate aspectele legate de scheme de ajutor de stat, contracte de servicii publice, înţelegeri sau practici concentrate şi/sau poziţie dominantă.

Print Friendly, PDF & Email