Prezentare generală și experiență

Suntem una dintre puținele firme de avocatură cu o echipă dedicată dreptului Mediului, acumulând o experiență practică semnificativă pe parcursul celor 30 de ani de implicare în acest sector. Astfel am consiliat companii străine și locale care urmăresc să își consolideze și să își extindă operațiunile în România.

Suntem implicați, alături de clienții noștri, în numeroase aspecte de dreptul mediului, de la efectuarea de analize detaliate (independent sau împreună cu auditori și consultanți tehnici de mediu, recunoscuți la nivel internațional), la asistarea și negocierea transferului de obligații de mediu rezultate din activități poluante și situri contaminate, până la obținerea autorizațiilor pentru proiecte, a avizelor și licențelor de funcționare, în conformitate cu reglementările române și europene.

Avocații noștri specializați în dreptul mediului sunt lectori, traineri și conferențiari recunoscuți și participă în mod frecvent la diverse conferințe, seminarii, workshop-uri și mese rotunde organizate pe teme de profil, contribuind cu o experiență semnificativă și un nivel ridicat de înțelegere tehnică a acestui domeniu de drept complex și în schimbare rapidă.

IULIAN POPESCU
delimiter-2
9V8A2201 Iulian Popescu resized

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Drept Societar & Comercial, Fuziuni & Achiziții/Privatizări, Telecomunicații, IT & Media, Drept Maritim, Aviație & Transport, Dreptul Mediului

Telefon: +40 21 202 59 28

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: iulian.popescu@musat.ro

Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

Mandate importante. O selecție a principalelor noastre proiecte include consultanță pentru:

 • Termoelectrica S.A., cel mai mare producător local de energie termică și un gigant în industria electrică (deținând mai mult de 10 termocentrale și sute de angajați și proprietăți), în procesul de lichidare voluntară, ca ultimă etapă a reorganizării. Printre numeroasele sarcini ale mandatului nostru s-a numărat evaluarea răspunderii pentru mediu a societății și a numeroaselor active cu risc ridicat în acest sector (termocentrale și depozitele aferente ori amplasamentele operaționale); sarcina a făcut parte din exercițiul de întocmire a raportului de due diligence și a evaluării aspectelor de reglementare, cât și din cadrul procesului strategic de valorificare a activelor, în strânsă cooperare cu agențiile locale pentru protecția mediului și cu inginerii de mediu
 • Petrofac Ltd., un lider mondial în domeniul serviciilor pentru industria petrolului, gazelor naturale și industria de prelucrare, privind implementarea contractului de servicii de îmbunătățire a producției, atribuit de OMV Petrom pentru re-dezvoltarea a nouă zăcăminte mature de petrol în România. Am asistat clientul în numeroase probleme de mediu, de la aspecte de reglementare până la redactarea de contracte de conformitate cu legislația mediului a unor amplasamente de producție ori mijloace de transport, cât și alte aspecte de mediu legate de activitatea societății. Mandatul nostru a inclus și consilierea privind evenimentele de poluare din trecut, dar și factorii de risc/reducere a poluării privind activitatea curentă, pentru care a fost nevoie de un răspuns urgent din partea avocaților noștri.
 • Un afiliat al Nubiola, un producător mondial specializat în pigmenți anorganici, membru al grupului Ferro Corporation, privind implementarea anumitor măsuri de mediu, inclusiv modernizarea instalațiilor de tratare a apelor uzate, în acord cu cerințele ce trebuie respectate conform autorizației de mediu integrate a societății. Asistența juridică acordată a inclus analizarea conformității societății cu cadrul legal aplicabil, reprezentarea în relația cu autoritățile competente de protecție a mediului și management al apelor și redactarea diverselor rapoarte, scrisorilor și corespondenței cu autoritățile competente.
 • Sagacarbon S.A., o filială a Caisse des Dépôts et Consignations din Franța, privind procesul de implementare în România, în conformitate cu Schema Europeană de Tranzacționare a Emisiilor, a primelor tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru anii 2008-2012. Am acordat asistență privind legislația comunitară și națională relevantă în legătură cu schema de comercializare EU-ETS, emiterea de opinii legale referitoare la validitatea unor tranzacții și capacitatea omologilor români, precum și participarea, în calitate de conferențiari, în cadrul seminariilor comune pe tema implementării schemei de comercializare și a mecanismelor Protocolului de la Kyoto în România.
 • Transocean, cel mai mare contractor mondial de forări marine offshore, privind aspectele de mediu legate de operațiunile de forare prospectate în zona economică exclusivă românească a Mării Negre.
 • Enel, cel mai mare producător de energie din Italia și al doilea furnizor de utilități din Europa, privind toate aspectele de mediu aferente achiziției finalizate cu succes, cu o valoare de 932.000.000 EUR, a trei dintre cei mai importanți jucători de pe piața locală de distribuție, furnizare și servicii energetice.
 • Un important grup minier canadian, privind explorarea și exploatarea unui mare perimetru minier din România. Am asistat clientul în toate etapele celei mai extinse proceduri de evaluare a impactului asupra mediului desfășurate în România, precum și privind alte aspecte legate de autorizarea de mediu și conformitate, inclusiv standardele românești și europene și cele mai bune tehnologii disponibile (BAT).
 • Consorțiul Shah Deniz, condus de British Petroleum, cu privire la numeroase aspecte de mediu aferente realizării conductei de gaze naturale Nabucco Vest.
 • Ministerul Economiei și Hidroelectrica (un important producător de energie cu capital de stat), ca parte a unui consorțiu internațional, privind construirea hidrocentralei Tarnița-Lăpușești, cu o capacitate instalată de 1.000 MW și care se estimează a necesita o investiție de peste 1.3 miliarde EUR. Mandatul nostru a inclus o analiză aprofundată cu privire la răspunderea de mediu incidentă și probleme legate de obținerea autorizărilor pentru operarea proiectului greenfield al centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj.
 • CCCC Tianjin Dredging Co., Ltd. Overseas Business Division, o filială a China Communications Construction Company Limited – una dintre cele mai importante companii de construcții din Republica Populară Chineză, pe perioada procedurii de atribuire organizată de Administrația Națională „Apele Române”– Litoral Dobrogea cu privire la proiectul „Proiectare și implementare lucrări de protecție costieră pentru reducerea eroziunii costiere”. Am acordat asistență Clientului în diverse aspecte de mediu, inclusiv în legătură cu probleme de conformitate privind procedurile și pașii de urmat în relația cu autoritățile române competente la nivel local (Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Agenția de Protecție a Mediului, Ministerul Culturii) în vederea obținerii autorizațiilor necesare în scopuri de minerit și protecție a mediului, având ca scop implementarea proiectului (valoare mandat: 150 milioane EUR).
 • Ben Ari Negev Industrial, în procesul de reînnoire a autorizației de mediu pentru zona de exploatare de la „Cariera Valea lui Aric – Valea Drumul Iazului – Dealul lui Tefic” și obținerea unei noi autorizații de mediu pentru o zonă de exploatare mai extinsă, având în vedere particularitățile zonelor naturale protejate parte din rețeaua ecologică europeană „Natura 2000” și lipsa unui plan agreat de management și reglementare pentru sit-ul „Natura 2000” care se suprapune cu locația unde se află Cariera. Echipa noastră a fost implicată în toate etapele pre-autorizare, inclusiv în pregătirea analizei și a rapoartelor în baza unor ample cercetări asupra existenței habitatelor de interes comunitar și a habitatelor prioritare existente în zonele naturale protejate. Echipa noastră a asistat/reprezentat Clientul în relația cu autoritățile de mediu în cadrul discuțiilor pe probleme punctuale ce vizează aspecte de conformitate cu reglementările.
 • Enel, privind obținerea autorizațiilor de mediu necesare pentru implementarea proiectelor de centrale eoliene ale clientului în România și alte aspecte de mediu conexe. Procesul a inclus realizarea de analize cuprinzătoare de due diligence, programarea, implementarea și gestionarea riscurilor cu privire la procesul de autorizare.

Alte mandate reprezentative din domeniu includ asistență acordată pentru:

 • Key Safety Systems, un lider global în proiectarea, dezvoltarea și producerea de sisteme și componente de siguranță auto, privind achiziția KSS Holdings Inc. („KSS”) și a filialelor acesteia (achiziție indirectă a Key Safety Systems Ro S.R.L.). Mnadatul nostru a inclus întocmirea unui raport detaliat de due diligence privind răspunderea pentru mediu și aspectele de autorizare aferente funcționării fabricilor din România.
 • Monsanto, o multinațională americană din domeniul biotehnologiei agrochimice și agricole, privind procesul de restructurare a filialelor sale din cadrul Grupului. Echipa noastră a asistat societatea, printre altele, prin întocmirea unui raport de due diligence privind aspectele de mediu, întocmit în legătură cu filiala sa din România.
 • Ministerul Economiei și Complexul Energetic Hunedoara, privind majorarea capitalului social al Complexului Energetic Hunedoara, prin emisiunea de noi acțiuni și vânzarea unui pachet de acțiuni de 51% către un investitor străin. Mandatul nostru a inclus întocmirea unui raport extins de due diligence privind răspunderea de mediu a societății.
 • Oz Minerals Limited, o societate minieră de top din Australia, concentrată pe extracția de cupru, cu privire la oferta pentru privatizarea Cuprumin S.A., o companie importantă care deține drepturile miniere asupra celui mai mare depozit de cupru din România, reprezentând aproximativ 60% din rezervele naționale de cupru. Mandatul nostru a inclus realizarea unei analize aprofundate privind aspecte curente de dreptul mediului și chestiuni de conformitate cu legislația mediului, cu accent pe o gamă largă de cerințe de autorizare legate de viitoarea funcționare a societății.
 • Eolian Project, un investitor major în proiecte de energie regenerabilă, privind diferite aspecte de mediu aferente dezvoltării mai multor proiecte de parcuri eoliene în România, inclusiv obținerea autorizațiilor de mediu, asistență juridică privind achiziția turbinelor eoliene necesare implementării proiectului, precum și consiliere de specialitate în activitatea de zi cu zi.
 • Electrolux România S.A., filiala locală a AB Electrolux, cel mai mare producător european de aparate electrocasnice, privind răspunderile de mediu ce decurg din vânzarea unui teren afectat de o contaminare istorică.
 • Halliburton, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de produse și servicii pentru industria de petrol și gaze, cu privire la toate aspectele de mediu ce decurg din potențiala achiziție a unei divizii a unei mari companii petroliere din România.
 • Arcelor Mittal (fosta Mittal Steel), în toate aspectele de mediu legate de achiziția Mittal Steel Galați S.A. (fosta Sidex S.A.), cel mai mare producător de oțel din România, recunoscut drept compania de stat locală cu cea mai mare expunere la poluare de-a lungul timpului; asistență în probleme de dreptul mediului legate de achiziția altor producători români de oțel, cum ar fi Siderurgica Hunedoara, Petrotub Roman, Tepro Iași și C.S. Reșița.
 • Sometra, un producător metalurgic local, parte a Mytilineos Holdings, privind cerințele pentru eliberarea autorizației integrate de mediu a societății și diverse aspecte de reglementare, precum și evaluarea consecințelor și a obligațiilor de mediu ce decurg din normele imperative prevăzute de legislația română.
 • Occidental Oil and Gas Corporation (U.S.), unul dintre cei mai mari producători independenți de petrol și gaze din lume, privind participarea la procesul de privatizare a Petrom S.A. (cea mai mare societate petrolieră din România). Am asistat clientul cu privire la toate aspectele de dreptul mediului apărute în cadrul proiectului (inclusiv autorizarea, impactul reglementărilor UE, asigurare privind poluarea istorică, răspunderea terților etc.).
 • Strabag A.G., o companie de top de pe piața construcțiilor, legat de o contaminare a solului cu compuși organici volatili, inclusiv realizarea unei evaluări a riscurilor, luând în considerare cerințele legale relevante.
 • General Electric Corporation, în procesul de asociere în participațiune cu Turbomecanica S.A. Am consiliat clientul privind efectuarea raportului extins de due diligence pe probleme de mediu realizat la amplasamentul relevant și am supervizat activitatea auditorilor internaționali de mediu desemnați de către client pentru a realiza inspecțiile tehnice la amplasament. Am asistat clientul și pe parcursul negocierilor desfășurate cu privire la răspunderea privind poluarea din trecut și emiterea autorizațiilor de mediu necesare.
 • Brookfield Business Partners L.P., o importantă companie aparținând Brookfield Asset Management Inc., privind achiziția în valoare de 13,2 miliarde USD a 100% din Power Solutions (JCPS) deținută de Johnson Controls, inter alia privind diverse aspecte de reglementare și necesitatea obținerii autorizațiilor și licențelor de operare necesare derulării activității la nivel local.
 • GlaxoSmithKline, un lider mondial al industriei de produse farmaceutice, privind efectuarea unui raport extins de due diligence pe probleme de mediu, în cadrul achiziției unuia dintre cele mai mari grupuri de companii farmaceutice private din România.
 • Suez Lyonnayse Des Eaux (ONDEO), cea mai mare companie franceză de distribuție a apei, pentru efectuarea unui raport extins de due diligence pe probleme de mediu, privind privatizarea companiei publice de apă.
 • Transgold S.A., operatorul unei instalații de exploatare auriferă din Baia Mare, privind efectuarea unui raport extins de due diligence pe probleme de mediu și consilierea cu privire la diverse aspecte legate de mediu.
 • Mandatată pentru a efectua un raport extins de due diligence pe probleme de mediu, în legătură cu privatizarea și vânzarea a trei companii de stat importante, Azochim S.A. Săvinești, Astra S.A. Ploiești și Sofert S.A. Bacău, specializate în producția de produse chimice.
 • Falkor România S.R.L., o companie de top pe piața HVAC locală, cu referire la analiza juridică cu privire la (i) încadrarea echipamentelor puse pe piață de societate raportat la prevederile OUG 5/2015 (anterior, dar și ulterior datei de 14.08.2018), respectiv determinarea șanselor de câștig în cazul unui litigiu cu Garda de Mediu; (ii) identificarea sancțiunilor care ar putea fi aplicate Clientului din perspectiva OUG 5/2015 și a legislației aferente, în cazul unui control al Gărzii de Mediu.
 • Somipress România S.R.L., sucursala locală a Somigroup, având ca obiect principal de activitate turnarea sub presiune a aluminiului, ca urmare a controlului efectuat de Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu Mare și a notei de constatare emisă de acesta, prin care s-a învederat societății obligația de a demola depozitele construite de aceasta în lipsa deținerii unei autorizații de mediu. Mandatul nostru a inclus analiza juridică a situației aplicabile, posibile soluții pentru continuarea procedurii de autorizare sau, după caz, a procedurii de intrare în legalitate, precum și a posibilităților de contestare în instanță a notei de constatare.

Aprecieri 


Mușat & Asociații deține o „parte dominantă a business-ului din România” și “se bucură de respectul competitorilor și al clienților”. Sursă: IFLR 1000

Clienții consideră că firma dă dovadă de „profesionalism, are o echipă extraordinară de avocați, cu expertiză solidă.” Sursă: Legal 500

Clienții spun: „Alegem Mușat & Asociații datorită serviciilor impecabile. Prompți, inovatori și practici, ne propun întotdeauna diverse soluții în concordanță cu strategia noastră de business”. Sursă: Chambers & Partners

Clienții despre avocații Mușat & Asociații: „Nivel ridicat de profesionalism și implicare, atitudine inovatoare și soluții originale.” Sursă: Chambers & Partners

Un client spune că „serviciul oferit este excelent și întotdeauna am avut încredere că vom primi răspunsuri la toate solicitările noastre”. Sursă: Legal 500

„Concurează cu ușurință cu orice altă firmă internațională, în ceea ce privește acoperirea, expertiza și viziunea.” Sursă: Chambers & Partners

„Impresia mea despre firmă este excelentă; timpii de răspuns au fost foarte buni, iar engleza folosită de avocați este de primă clasă.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții Mușat & Asociații declară despre activitatea avocaților din domeniul energiei că „nivelul serviciilor oferite de firmă este foarte ridicat”. Sursă: Legal 500

Clienții apreciază serviciile flexibile ale societății: „Sunt prezenți atunci când este nevoie de ei, chiar și în scurt timp”. Sursă: IFLR 1000

Clienții laudă Mușat & Asociații pentru „consultanța de top și redactarea impecabilă sub cele mai stringente constrângeri de timp”. Sursă: Chambers & Partners

Mușat & Asociații este descrisă de un client ca „o firmă ce oferă servicii integrate complete”. Sursă: IFLR 1000

„Date fiind legăturile strânse dintre Mușat & Asociații și guvern, nu este surprinzător că echipa are o experiență vastă în consilierea a varii autorități publice.” Sursă: Chambers & Partners

„Avocații oferă soluții, sunt proactivi, oferă sprijin continuu, răspund rapid, sunt foarte eficienți și bine informați.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții remarcă faptul că firma oferă „consultanță juridică foarte bună”, subliniază că avocații sunt „de mare ajutor și reacționează foarte repede”. Sursă: Chambers & Partners

Avocații „competenți, serioși și de încredere” ai Mușat & Asociații pun la dispoziție „asistență juridică orientată către client și au experiență solidă în domeniu”. Sursă: Chambers & Partners

Clienții apreciază „pregătirea strategiei inovatoare de către avocați”, spunând că echipa „alocă timp pentru a lua în considerare toate aspectele problemelor”. Sursă: Legal 500

„Apreciem încrederea pe care ne-o inspiră, abordarea lor inovatoare și receptivitatea, precum și atitudinea lor proactivă.” Sursă: Chambers Europe

Firma este foarte apreciată pentru că „a fost mereu pe măsura așteptărilor și a reușit să explice în mod eficient diverse probleme de drept românesc”. Sursă: IFLR 1000

VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email