Prezentare generală și experiență

Una dintre puținele firme de avocatură cu o echipă dedicată dreptului Mediului, am acumulat o experiență practică semnificativă pe parcursul celor 30 de ani de implicare în acest sector, consiliind companii străine și locale care urmăreau să își consolideze și să își extindă operațiunile în România.

Am asistat clienți cu privire la toate aspectele de dreptul mediului, de la efectuarea de analize detaliate (independent sau împreună cu auditori și consultanți în domeniul mediului, recunoscuți la nivel internațional), la asistarea și negocierea transferului de obligații de mediu rezultate din activități poluante, până la obținerea autorizațiilor pentru proiecte, a avizelor și licențelor de funcționare, în conformitate cu reglementările române și comunitare.

Avocații noștri specializați în dreptul mediului sunt lectori, traineri și conferențiari recunoscuți și participă în mod frecvent la diverse conferințe, seminarii, workshop-uri și mese rotunde organizate pe teme de mediu, contribuind cu o experiență semnificativă și un nivel ridicat de înțelegere tehnică a acestui domeniu de drept complex și în schimbare rapidă.

IULIAN POPESCU
delimiter-2
9V8A2201 Iulian Popescu resized

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Drept Societar & Comercial, Fuziuni & Achiziții/Privatizări, Telecomunicații, IT & Media, Drept Maritim, Aviație & Transport, Dreptul Mediului

Telefon: +40 21 202 59 28

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: iulian.popescu@musat.ro

Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultant acordată pentru:

 • Cel mai mare producător de energie termică din România şi un gigant al industriei energetice (care deține peste 10 termocentrale şi are sute de angajați și bunuri imobiliare), în procesul de lichidare voluntară, ca ultimă etapă a reorganizării. Una dintre numeroasele sarcini ale mandatului nostru a solicitat implicarea echipei noastre în evaluarea răspunderii pentru mediu a societăţii şi a numeroaselor active cu risc ridicat în acest sector (termocentrale şi depozitele aferente ori amplasamentele operaţionale); această sarcină a fost efectuată în cadrul exercițiului de întocmire a raportului de due diligence şi a evaluării aspectelor de reglementare, cât şi în cadrul procesului strategic de valorificare a activelor, în strânsă cooperare cu agențiile locale pentru protecţia mediului şi cu inginerii de mediu.
 • Un lider mondial în domeniul serviciilor pentru industria petrolului, gazelor naturale şi industria de prelucrare, în legătură cu implementarea contractului de servicii de îmbunătățire a producției, atribuit de o companie internaţională în domeniul petrolier și al gazelor naturale, pentru dezvoltarea a nouă zăcăminte de petrol în România. Activitatea juridică a inclus asistenţă în numeroase probleme de mediu, de la aspecte de reglementare până la redactarea de contracte având ca obiect conformitatea cu legislaţia mediului a unor amplasamente de producţie ori mijloace de transport, cât şi alte aspecte de mediu legate de activitatea desfășurată de societate. Mandatul nostru a inclus şi consilierea privind evenimentele de poluare din trecut, precum şi cu privire la factorii de risc/reducere a poluării recente, care necesita un răspuns urgent din partea avocaților noștri specializați.
 • Un lider mondial în proiectarea, dezvoltarea și fabricarea componentelor și sistemelor critice de siguranță auto, în legătură cu achiziționarea unei companii importante, împreună cu filialele acesteia (achiziție indirectă a companiei afiliate din România). Activitatea noastră juridică a inclus un exercițiu amplu de due diligence privind responsabilitatea ecologică relevantă și procesul de autorizare pentru funcționarea instalațiilor din România.
 • O multinaţională americană din domeniul biotehnologiei agrochimice, în ceea ce priveşte procesul major de restructurare a filialelor acesteia. Echipa noastră a oferit asistență societății, printre altele, prin întocmirea unui raport de due diligence privind aspectele de mediu, întocmit în legătură cu filiala sa din România.
 • Autorităţile române şi o importantă societate din Sistemul Naţional de Energie, în legătură cu majorarea capitalului social al societăţii, prin emisiune de noi acţiuni şi vânzarea unui pachet de acţiuni de 51% către un investitor străin. Mandatul nostru a presupus inclusiv întocmirea unui raport extins de due diligence în legătură cu răspunderea de mediu a societăţii.
 • Un important producător de energie cu capital de stat, ca parte a unui consorţiu internaţional, în legătură cu construirea unei hidrocentrale cu o capacitate instalată de 1.000 MW şi care se estimează a necesita o investiţie de peste 1,3 miliarde EUR. Activitatea juridică a inclus o analiză aprofundată cu privire la răspunderea de mediu incidentă şi problemele legate de obţinerea autorizărilor pentru operarea proiectului greenfield privind centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj.
 • Cel mai mare producător de energie din Italia și al doilea furnizor de utilităţi din Europa, în procesul de privatizare finalizat cu succes, cu o valoare de 932.000.000 EUR, a trei dintre cei mai importanţi actori pe piaţa de distribuţie, furnizare de electricitate şi servicii energetice din România. Am consiliat clientul în legătură cu toate aspectele de mediu aferente transferului.
 • Un important grup canadian din domeniul minier, cu privire la explorarea şi exploatarea unui mare perimetru minier din Romania. Am asistat clientul în toate etapele celei mai extinse proceduri de evaluare a impactului asupra mediului desfășurate vreodată în România, precum şi cu privire la alte aspecte legate de autorizarea de mediu şi conformitate, inclusiv standardele româneşti şi europene şi cele mai bune tehnologii disponibile (BAT).
 • O societate minieră de top din Australia, specializată în extracția de cupru, cu privire la oferta pentru privatizarea unei companii importante care deţine drepturile miniere asupra celui mai mare depozit de cupru din România, reprezentând aproximativ 60% din rezervele naţionale de cupru. Activitatea juridică a inclus realizarea unei analize aprofundate în legătură cu aspecte curente ce țin de dreptul mediului şi chestiuni de conformitate cu legislaţia mediului, cu accent pe o gamă largă de cerințe de autorizare legate de funcționarea societăţii.
 • Un lider european în furnizarea de utilităţi, pe parcursul procedurilor de urmat privind obţinerea autorizaţiilor de mediu necesare în vederea implementării proiectelor de centrale eoliene în România şi alte aspecte de mediu legate de aceste proiecte. Procesul a inclus realizarea de analize cuprinzătoare de due diligence, programarea, implementarea şi gestionarea riscurilor cu privire la procesele de autorizare.
 • Cel mai mare contractor mondial de forări marine, în ceea ce priveşte aspectele de mediu legate de operațiunile de forare prospectate în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră.
 • Un important investitor în proiecte de energie regenerabilă, în legătură cu diferite aspecte de mediu aferente dezvoltării mai multor proiecte de parcuri eoliene în România, inclusiv obţinerea autorizaţiilor de mediu, acordarea de consultanţă juridică cu privire la achiziţia turbinelor eoliene necesare implementării proiectului, precum şi consiliere de specialitate în activitatea de zi cu zi.
 • Un lider în intermedierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră al țărilor din Europa de Est, în procesul de implementare în România, în conformitate cu Schema Europeană de Tranzacţionare a Emisiilor, a primelor tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru anii 2008-2012. Am acordat asistenţă privind legislaţia comunitară şi naţională relevantă în legătură cu schema de comercializare EU-ETS, emiterea de opinii legale referitoare la validitatea unor tranzacţii şi capacitatea contrapărţilor române, precum şi participarea, în calitate de conferențiari, în cadrul seminariilor comune pe tema implementării schemei de comercializare şi a Protocolului de la Kyoto în România.
 • Filiala din România a celui mai mare producător european de aparate electrocasnice, în legătură cu răspunderile de mediu ce decurg din vânzarea unui teren afectat de o contaminare istorică.
 • Unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de produse şi servicii pentru industria de petrol şi gaze, cu privire la toate aspectele de mediu implicate de intenția de a achiziționa o divizie a unei mari companii petroliere din România.
 • Un producător metalurgic din România, în legătură cu cerinţele pentru eliberarea autorizaţiei integrate de mediu a societăţii şi diverse aspecte de reglementare, precum şi evaluarea consecințelor şi a obligaţiilor de mediu ce decurg din normele imperative prevăzute de legislaţia română.
 • Cel mai mare producător de oţel şi furnizor de servicii miniere la nivel mondial, în toate aspectele ce țin de dreptul mediului legate de achiziţia celui mai mare producător de oţel din România, recunoscut drept compania de stat locală cu cea mai mare expunere la poluare de-a lungul timpului; asistenţă în probleme de dreptul mediului legate de achiziţia altor producători români de oţel.
 • Unul dintre cei mai mari producători independenţi de petrol şi gaze din lume, în legătură cu participarea sa la procesul de privatizare a celei mai mari societăţi petroliere din România. Am asistat clientul cu privire la toate aspectele de dreptul mediului (inclusiv autorizarea, impactul reglementărilor UE, asigurare privind poluarea, răspunderea terţilor etc.).
 • O companie de top pe piaţa construcţiilor, activă în toate domeniile industriei de construcţii, cu privire la o contaminare a solului cu compuși organici volatili, inclusiv realizarea unei evaluări a riscurilor luând în considerare cerinţele legale relevante ale legislaţiei româneşti şi europene.
 • Un important conglomerat la nivel mondial, implicat în industria electronicelor destinate consumatorilor şi în domeniul apărării, în procesul de asociere în participațiune cu un producător român de componente pentru industria aeronautică. Am consiliat clientul cu privire la întocmirea raportului extins de due diligenge pe probleme de mediu realizat pe amplasamentul relevant şi am supervizat activitatea auditorilor internaţionali de mediu desemnaţi de către client pentru a realiza inspecţiile tehnice pe amplasament. De asemenea, am asistat clientul pe parcursul negocierilor desfășurate cu privire la răspunderea privind poluarea din trecut şi emiterea autorizaţiilor de mediu necesare.
 • Un lider mondial al industriei de produse farmaceutice, pentru întocmirea unui raport extins de due diligence pe probleme de mediu, în cadrul achiziţiei celui mai mare grup de companii farmaceutice private din România.
 • Cea mai mare companie franceză de distribuţie a apei, pentru întocmirea unui raport extins de due diligence pe probleme de mediu, în legătură cu privatizarea Administrației Naționale Apele Române.
 • Operatorul unei instalații de exploatare auriferă din Baia Mare, privind întocmirea unui raport extins de due diligence pe probleme de mediu şi acordarea de consultanţă cu privire la diverse aspecte legate de dreptul mediului.
 • Firma noastră a fost mandatată pentru a efectua un întocmi extins de due diligence pe probleme de mediu, în legătură cu privatizarea şi vânzarea a trei companii de stat importante, specializate în producţia de produse chimice.

Aprecieri 


“Foarte mulțumit de avocați – au cunoștințe solide privind respectarea cerințelor de mediu și conformitate și oferă recomandări practice în mod prompt.“ Sursa: Chambers Europe

Muşat & Asociații deţine o „parte semnificativă a business-ului din România” şi „câştigă respectul competitorilor şi al clienţilor”. - Sursa: IFLR 1000

Muşat & Asociații este descrisă de un client ca fiind „o firmă unică, ce oferă servicii integrate complete”. - Sursa: IFLR 1000

Sursele spun: „Alegem Muşat & Asociații datorită serviciilor impecabile. Prompţi, inovativi şi practici, ne propun întotdeauna mai multe soluţii, în concordanţă cu strategia noastră de business.” - Sursa: Chambers Europe

„Această firmă este implicată în unele dintre cele mai mari tranzacţii, care, de multe ori, sunt o premieră în piață.” spun colegii. - Sursa: Chambers & Partners

Clienţii consideră că firma dă dovadă de „profesionalism, are o echipă extraordinară de avocaţi, cu expertiză solidă.” - Sursa: Legal 500

Clienţii despre avocaţii Muşat & Asociații: „Nivel ridicat de profesionalism şi implicare, atitudine inovatoare şi soluţii originale.” - Sursa: Chambers & Partners

Muşat & Asociații este descrisă de un client ca fiind „o firmă unică, ce oferă servicii integrate complete”. - Sursa: IFLR 1000

VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email