Prezentare generală și experiență

Echipa noastră de Dreptul Muncii și Beneficii ale Salariaților, una dintre ariile cheie de practică ale firmei, asistă de 30 de ani clienți din sectoare precum Energie și Resurse, Transport și Logistică, Sectorul Public, Tehnologie, Media și Telecomunicații, Bunuri de Larg Consum și Industria Prelucrătoare în legătură cu o gamă largă de mandate din sfera dreptului muncii, atât de consultanță, cât și de natură litigioasă, precum:

 • redactarea și negocierea contractelor individuale și colective de muncă, a contractelor de management și a regulamentelor interne,
 • redactarea documentelor specifice privind raporturile de muncă în cadrul unor proiecte de fuziuni și achiziții, de externalizare, gestionarea procedurilor disciplinare, a cazurilor de hărțuire și discriminare, a transferului de angajați, precum și a unor restructurări strategice,
 • cazurile de concediere individuală și colectivă,
 • asistență specifică pe parcursul derulării procesului de obținere a documentelor necesare imigrării cetatenilor straini, inclusiv a membrilor conducerii societăţilor comerciale,
 • redactarea și revizuirea procedurilor privind beneficiile şi pensiile salariaților, pregătirea și implementarea strategiilor de concediere şi scheme de pensionare voluntară, și
 • litigii de muncă, reprezentând atât angajatorii, cât și angajații în cazuri precum acțiuni în pretenții privind plata orelor suplimentare și a beneficiilor, dosare de hărțuire, cereri privind stabilirea de drepturi de pensie transfrontalieră, contestarea deciziilor de concediere, etc.

Avocații noștri din departamentul de Dreptul Muncii și Beneficii ale Salariaților asistă clienți din diverse industrii, pentru a soluționa spețe complexe care implică deopotrivă elemente ale dreptului national, dar și elemente de drept internațional. Având o abordare pragmatică și comercială avocații noștri asistă în mod frecvent clienți în vederea minimizării riscurilor și maximizării oportunităților ce apar ca urmare a modificărilor inerente în acest domeniu.

Având o bogată experiență atât în materie contencioasă, cât și necontencioasă, precum și o colaborare strânsă cu clienții, avocații noștri au o înțelegere profundă a problematicii activităților de dreptul muncii din cadrul organizațiilor acestora și dispun de expertiza necesară pentru a recomanda strategiile optime pentru aceștia.

MIHAI POPA
Mihai Popa_resize

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Restructurări & Insolvență / Faliment, Litigii & Arbitraj, Dreptul Muncii și Beneficii ale Salariaților, Drept Societar & Comercial, Asigurări

Telefon: : +40 21 202 59 00

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: mihai.popa@musat.ro

Adresă: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultant acordată pentru:

 • Un grup italian important în domeniul energiei și utilităților, în diverse probleme de dreptul muncii, în urma achiziției unei mari societăți de pe piața de energie din România, în valoare de 820.000.000 EUR și achiziției a două mari societăți de distribuție și furnizare de curent electric pe piața locală, în valoare de 112.000.000 EUR, cum ar ajustarea contractelor colective de muncă și a contractelor individuale de muncă, revizuirea tuturor regulamentelor şi politicilor interne și redactarea propunerilor de modificare a acestora. Alte mandate de dreptul muncii au vizat restructurarea poziţiilor de conducere, planuri privind acordarea de beneficii, detaşarea şi permisele de muncă necesare, precum şi regimul de taxare aplicabil cetățenilor străini (expatriați).
 • Trei mari furnizori locali de utilități, într-unul dintre cele mai complexe mandate de dreptul muncii, privind diverse chestiuni post-achiziţie legate de separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare, respectiv de integrare în grup. Asistenţa juridică a inclus o analiză aprofundată a structurilor de personal aplicabile şi a structurii organizatorice interne și propuneri de posibile scheme de încadrare în muncă şi colaborare.
 • O societate internațională ce oferă servicii de business și industrial, parte dintr-un fond de investitiții alternative, în legătură cu achiziția în valoare de 13,2 miliarde de dolari a 100% din afacerea  unui lider mondial în domeniul producției și distribuției de tehnologie pentru baterii pentru vehicule. Asistența a fost oferită cu privire la diverse aspecte legale, inclusiv probleme de dreptul muncii legate de revizuirea și implementarea de politici; probleme legate de transferul afacerilor; redactarea documentației pentru transferal angajaților; implementarea transferului angajaților; și probleme legate de beneficii acordate salariaților. Această chestiune demonstrează modul în care echipa noastră specializată în dreptul muncii oferă consultanță în domeniul dreptului muncii ca parte integrantă a ofertei sale complete de servicii, bazându-se și contribuind la vastele expertize și resurse ale firmei.
 • Un important lanț de retail farmaceutic din Europa Centrală și de Est, pe aspecte legale de dreptul muncii referitoare la achiziția cu succes a celui mai mare distribuitor en-gros de medicamente din România și a unui lanț de farmacii de +600 de farmacii, precum și cu diverse probleme de angajare post-tranzacție. Această chestiune demonstrează modul în care echipa noastră specializată în dreptul muncii oferă consultanță în domeniul dreptului muncii ca parte integrantă a ofertei sale complete de servicii, bazându-se și contribuind la vastele expertize și resurse ale firmei.
 • O societate internaţională de dezvoltare software, în legătură cu o varietate complexă de probleme legate de relațiile de muncă constând în principal în: revizuirea și adaptarea la provocările de business ale contractului colectiv de muncă la nivelul companiei și asistență în timpul procesului de negociere relevant cu reprezentanții angajaților, identificarea conținutului cel mai adecvat pentru o politică internă care reglementează activitatea de on call prin raportare la un cadru legal rigid care reglementează timpul de lucru și de odihnă, oferirea unor soluții creative și personalizate pentru gestionarea unui spectru larg de provocări zilnice care rezultă din utilizarea lucrătorilor temporari, inclusiv în ceea ce privește relația contractuală cu agenția de muncă temporară, implicarea în desfășurarea procedurilor de cercetare disciplinară, identificarea unei abordări adecvate pentru gestionarea procesului de concediere în cazul necorespunderii profesionale, personalizarea politicilor privind munca la domiciliu, gestionarea și adaptarea diferitelor politici de angajare/ recrutare/evaluare profesională etc.
 • Unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de serviciii de internet, în legătură cu mai multe probleme sensibile în domeniul muncii. Suntem puternic implicați atât în probleme cotidiene legate de dreptul muncii, cât și în probleme sensibile, precum evaluarea riscurilor care pot declanșa recalificarea anumitor relații contractuale în relațiile de muncă. Încrederea în experiența noastră în domeniu oferită de un astfel de client relevant la nivel internațional este o dovadă clară a expertizei noastre pe piață și a abilității noastre de a oferi orientări de business într-o gamă largă de probleme de dreptul muncii. Am fost, de asemenea, implicați în acordarea de asistență juridică în domeniul dreptului muncii în ceea ce privește achiziția unuia dintre cele mai mari brand-uri americane digitale de sănătate și fitness. Acest mandat demonstrează încă o data modul în care echipa noastră specializată în dreptul muncii oferă consultanță în domeniul dreptului muncii ca parte integrantă a ofertei sale complete de servicii, bazându-se și contribuind la vastele expertize și resurse ale firmei.
 • Un furnizor internaţional de servicii din sectorul petrolului şi gazelor naturale, cu privire la transferul a peste 1.000 de salariaţi implicaţi în operarea unui câmp petrolifer şi a sateliţilor acestuia, în conformitate cu prevederile Directivei TUPE, precum și cu privire la încetarea din motive disciplinare a contractelor de muncă și în diverse litigii de muncă.
 • O importantă societate românească de transport aerian, în peste 40 de litigii de muncă privind pretinse drepturi salariale şi alte drepturi solicitate de sindicate şi angajaţi.
 • Un lider mondial în industria bunurilor de larg consum, într-o gamă largă de proiecte în materia dreptului muncii, inclusiv încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor cu funcții de conducere sau de execuţie, revizuirea contractului colectiv de muncă la nivelul societăţii şi asigurarea conformităţii setului de politici şi reglementări interne ale societăţii cu cerinţele prevăzute de legea română.
 • Un lanț german de hypermarket-uri în legătură cu aspecte uzuale de dreptul muncii, cum ar fi relația contractuală cu angajații din top management, diversele acțiuni privind drepturile salariale formulate de angajații săi, încetarea disciplinară a contractului individual de muncă.
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în legătură cu toate problemele de dreptul muncii referitoare la restructurarea celui mai mare producător de energie electrică din România, inclusiv restructurare de management, concedieri colective, concedieri individuale, consultări sindicale, elaborarea planurilor de compensare, restructurarea și transferul de activitate, precum și litigii de muncă și probleme cotidiene de dreptul muncii. Experiența noastră în dreptul muncii este la fel de specializată în tratarea problemelor din sectorul public, întrucât sectorul public se confuntă cu probleme specifice societăților private de toate dimensiunile. Acest lucru se datorează, în mare parte, înțelegerii cuprinzătoare a reglementărilor și legislației locale, naționale și regionale deținute de practicienii noștri seniori.
 • Un jucător local important din industria imobiliară și cea de comerț, într-o gamă largă de probleme de dreptul muncii, inclusive reorganizarea activității și concedierea personalului, schimbarea și îmbunătățirea structurii de management, luarea măsurilor aferente problemelor posibile legate de dreptul muncii și securitatea în muncă, transferul angajaților conform cerințelor Directivei TUPE, asistența în fața autorităților din domeniul muncii pe durata inspecțiilor de muncă, precum și reprezentarea clientului în diverse litigii de muncă legate de încetarea contractelor individuale de muncă și presupuse drepturi salariale.
 • Un furnizor american de soluții, servicii, dispozitive și hardware pentru tehnologie informațională în domeniul sănătății, în legătură cu o gamă variată de probleme de dreptul muncii, cu accent pe implementarea unui proces de disponibilizare, pe personalizarea politicilor interne pentru a se ralia la cerințele legale locale, precum și în legătură cu elaborarea, revizuirea și negocierea contractelor colective de muncă sau a regulamentelor interne ale companiei.
 • O companie de top în domeniul IT, cu privire la o gamă variată de probleme legale de dreptul muncii, inclusiv procedee de relocare, cercetări disciplinare, revizuirea contractelor individuale de muncă și a regulamentelor interne, evaluare profesională a angajaților și încetarea contractelor individuale de muncă.
 • Un dezvoltator și producător Italian de componente pentru industria autovehiculelor, în ceea ce privește aspectele semnificative legate de probleme uzuale de dreptul muncii, cum ar fi negocierile colective, ajustările salariale ca urmare a modificărilor legislației fiscale, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor de muncă, cererile de scutire fiscală pentru angajații din domeniul IT, etc. 
 • Un important grup minier canadian, în diverse mandate de dreptul muncii legate de explorarea şi exploatarea unuia dintre cele mai mari zăcăminte miniere din România, incluzând redactarea contractului colectiv de muncă şi negocierea acestuia cu sindicatul, revizuirea extensivă a contractelor individuale de muncă. 
 • O companie farmaceutică globală, bazată pe cercetare, în legătură cu efectuarea unei cercetări disciplinare privind un angajat la un nivel înalt de conducere; sfaturi personalizate pentru evaluarea performanței angajaților la nivel de conducere; elaborarea, revizuirea și implementarea politicilor interne; precum și asistarea clientului în legătură cu diverse alte probleme cotidiene de dreptul muncii. 
 • Un important producător internaţional de sisteme hardware şi software, în legătură cu toate aspectele juridice privind transferul de personal în conformitate cu Directiva TUPE, ca urmare a integrării activităţii comerciale locale a Phase Forward, un lider în furnizarea de aplicaţii pentru societăţi din domeniul stiinţelor biologice şi furnizorilor de servicii de îngrijire medicală.
 • O importantă companie farmaceutică din România în legătură cu o gamă largă de chestiuni uzuale, în special în ceea ce privește încetarea contractelor individuale de muncă, cercetările disciplinare, precum și modificarea contractelor de muncă.
 • Un lider mondial în domeniul realității augmentate, în legătură cu o mare varietate de probleme de dreptul muncii. Am oferit consultanță pentru implementarea unui proces de încetare a contractelor individuale de muncă ale unor angajați-cheie, pentru personalizarea politicilor interne în vederea respectării cerințelor legale locale, precum și în legătură cu problemele cotidiene de dreptul muncii.
 • O societate locală, parte a unui conglomerat multinaţional din Coreea de Sud, cu privire la negocierea contractului colectiv de muncă, restructurarea activității și procedura de concediere colectivă, implementarea unor scheme de încetare voluntară cu scopul de a pune bazele unei noi structuri organizaționale concentrate în principal pe activitatea de producție, precum și în diverse litigii de muncă. 
 • Filiala din România a unuia din cei mai mari producători mondiali de electrocasnice, în negocierea contractului colectiv de muncă şi soluţionarea diverselor conflicte de muncă cu sindicatul, consultanță în legătură cu posibilitatea clientului de a pune capăt conflictului colectiv de muncă; consultanță personalizată în timpul grevei angajaților, asistență legată de dreptul la pensie al cetățenilor străini care lucrează în diferite state membre ale UE, inclusiv în România, cercetări disciplinare, încetarea contractelor individuale de muncă, aspecte de neconcurenţă şi securitate în muncă, precum și în litigii de muncă.
 • O filială a unuia dintre cele mai importante grupuri de logistică din Europa şi una dintre primele zece societăţi din industria logistică din lume, cu privire la diferite aspect sensibile privind relațiile de muncă ce au constat în principal în: identificarea acțiunilor legale ce pot fi întreprinse împotriva unei eventuale încălcări a obligațiilor de confidențialitate și de non-solicitare de către angajații clientului, construirea strategiei de gestionare a încălcărilor potențiale privind obligația evitării conflictelor de interese de către angajații clientului, inclusiv prin efectuarea unor cercetări preliminare interne cu scopul creării cazului de sancționare disciplinară, precum și identificarea mijloacelor legale de recuperare a eventualelor prejudicii materiale rezultate în urma acestor încălcări, asistență aplicată în procesul de alegere a reprezentanților angajaților. În plus, împreună cu echipa noastră specializată în materia litigiilor de muncă, am asistat clientul pe parcursul diferitelor etape ale unui litigiu cu un fost angajat care a contestat decizia de concediere, am oferit consultanță personalizată cu privire la anumite probleme de discriminare; asistență pentru un potențial transfer de afaceri; sfaturi în legătură cu programul de lucru al angajaților domiciliu, adaptat nevoilor clientului; asistență în caz de reorganizare a activității și concediere a personalului, precum și intrarea în șomaj tehnic a salariaților în cazul reducerii activității. 
 • Una dintre cele mai mari societăţi din domeniul rafinarii de petrol și gaz din România, cu privire la încetarea contractelor de muncă ale personalului din top management și structurarea pachetelor compensatorii.
 • Una dintre organizațiile de top din lume care oferă servicii de consultanță în management, tehnologie și servicii de outsourcing, în legătură cu o varietate de probleme de dreptul muncii având o complexitate ridicată, incluzând personalizarea contractelor de muncă pentru angajații din top management în acord cu cerințele de business, adaptarea exigențelor legale privind timpul de lucru la provocările practice impuse de fluxul de activitate, precum și acordarea de sfaturi practice privind compensarea muncii efectuate în timpul perioadelor de odihnă, adaptarea procedurilor locale de evaluare profesională la filosofia implementată la nivelul grupului de societăți, implementarea detașărilor transfrontaliere în cadrul grupului, angajarea cetățenilor străini, asistență aplicată în cadrul mai multor cercetări disciplinare, implicarea activă în negocierile contractelor colective de muncă etc.
 • O societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private, cu privire la reorganizarea societăţii şi concedierea personalului din top management, precum și în diverse litigii cu salariații.
 • O corporație multinațională americană din domeniul agrochimiei și biotehnologiei, cu privire la diverse aspecte legate de funcționarea entității sale române în legătură cu probleme sensibile de dreptul muncii, asistență axată în principal pe alegerea reprezentanților angajaților și negocierea contractului colectiv de muncă, îndrumare în personalizarea diferitelor clauze ale contractului de muncă, o implicare strânsă în derularea procedurilor de cercetare disciplinară, personalizarea procesului disciplinar pentru anumiți angajați ai conducerii, asistență pentru implementarea activității de telemuncă etc.
 • O companie de top la nivel național care activează în sectorul bunurilor de larg consum, cu privire la reorganizarea activității și încetarea contractelor de muncă, concedieri disciplinare, revizuirea contractelor individuale de muncă, obligații specifice angajaților din cadrul fermelor de păsări, precum și în mai multe litigii cu salariații privind încetarea raporturilor de muncă. 
 • O organizație neguvernamentală internațională activă în 133 de țări, în legatură cu reorganizarea activității și concedierea personalului, angajarea și programul de muncă al părinților sociali, angajarea salariaților pe durata determinată, precum și în diverse litigii de muncă având ca obiect concedieri și pretinse acuzații de discriminare.
 • Cel mai mare contractor de foraje marine din lume, în privinţa potenţialelor operaţiuni de foraj din zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în legătură cu diverse aspecte legate de imigrare şi dreptul muncii, referitoare la personalul societăţii aflat în larg sau pe coastă.
 • Un lider în transportul feroviar de marfă şi filiala sa locală, cu privire la diverse problematici curente de dreptul muncii incluzând încetarea contractelor de muncă, precum și reprezentarea în litigii de muncă având ca obiect contestarea concedierii și diverse pretenții salariale ale angajaților.
 • Filiala locală unui lider global în brokerajul de asigurări și administrarea riscurilor, în legătură cu o serie de mandate de dreptul muncii, inclusiv cu privire la încetarea contractelor individuale de muncă, procedurile aplicabile și formalitățile legale.
 • Una dintre cele mai importante companii farmaceutice, în varii aspecte curente de dreptul muncii, cum ar fi detaşarea salariaţilor, concedierea personalului cu funcţii de conducere, redactarea contractelor individuale de muncă pentru personalul cu funcţii de conducere.
 • Michelin cu privire la diverse aspecte de muncă apărute ca urmare a tranzacţiei de preluare încheiate cu Tofan Grup, precum şi cu privire la aspecte complexe de dreptul muncii derivând din fuziunea intra-grup a cinci entităţi române, parte a grupului internațional Michelin.
 • Un lider mondial în dezvoltarea de software de integrare și analiză, cu privire la personalizarea politicilor interne și ajustarea contractelor de muncă utilizate de companie.
 • Un producător spaniol de vehicule și echipamente feroviare, pentru care am oferit îndrumare pe tot parcursul procesului de implementare a politicilor interne conform standardelor locale. Am oferit consultanță, de asemenea, în legătură cu aspecte sensibile legate de încetarea contractelor de muncă ale angajaților cheie și am asistat clientul la încetarea contractele de muncă pentru angajații care lucrează în mai multe țări ale UE.
 • Unul dintre cei mai importanți producători de dispozitive electronice din lume, în legătură cu un proces de restructurare care a condus, printre altele, la concedieri individuale.
 • Principalul producător global de motoare, pentru care am acordat consiliere juridică în legătură cu probleme sensibile de dreptul muncii, printre care potențialul transfer de afaceri; concedieri colective și individuale; găsirea de soluții fezabile pentru încetarea/continuarea relațiilor de muncă pentru angajații care lucrează în România și în străinătate, proceduri de restructurare; precum și în problemele cotidiene de dreptul muncii.
 • Filiala din România a unei societăți mondiale din sectorul medical, cu privire la o serie de mandate de dreptul muncii, precum transferul angajaţilor ca urmare a divizarii operațiunilor din România, condiţiile și procedurile de încetare a contractelor individuale de muncă, procedurile de sancţionare disciplinară şi formarea profesională, revizuirea a diverse contracte cu privire la relațiile de muncă.
 • O companie specializată la nivel mondial în managementul energiei, în legătură cu transferul de salariaţi de la reprezentanţa societății American Power Conversion Europe către filiala sa din România, ca urmare a transferului de întreprindere.
 • O companie multinațională specializată în studii clinice pe tot globul, în legătură cu diverse probleme de dreptul muncii, în special în ceea ce privește aspecte legate de evaluările profesionale și identificarea mijloacelor adecvate de a face față necorespunderii profesionale, precum și reorganizarea activității, un potențial transfer de afaceri și încetarea contractelor de muncă. Clientul este unul dintre cele mai importante companii internaționale de asistență medicală/farmaceutică, care a apelat la experiența noastră în dreptul muncii pentru aspecte legate de legislația românească în materie. Acest lucru atestă amploarea cunoștințelor deținute de echipa noastră în întregul spectru de chestiuni legate de dreptul muncii.
 • O organizație neguvernamentală locală, activă în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor de muncă, într-un proiect cofinanţat de Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane pentru 2007-2013, având ca obiect propunerea de modificare a trei acte normative în domeniul dreptului muncii. Mandatul a inclus asistenţă cu privire la propunerile de modificare a Codului Muncii, Legii sindicatelor şi Legii privind contractile colective de muncă şi întocmirea unui raport extensiv privind munca nedeclarată, formarea profesională şi dialogul social în contextual legislaţiei interne şi al reglementărilor UE.
 • Furnizorul la nivel naţional de sisteme electronice de plată şi decontare, în structurarea şi implementarea unei scheme de detaşare privind un număr mare de angajaţi, revizuirea contractelor individuale de muncă, precum și cu privire la încetarea relațiilor de muncă.
 • Filiala română a unui grup european de mass-media, în legătură cu o gamă variată de problem de resurse umane şi dreptul muncii, incluzând preluarea şi transferul de activitate ca urmare a achiziţiei a două posturi de televiziune.
 • Filiala din România a unei societăți internaționale de produse cosmetice, în diverse problematici de dreptul muncii, precum încetarea contractelor individuale de muncă, modificarea regulamentului intern în scopul armonizării cu legislația românească, regimul contribuţiilor sociale aplicabil expaţilor, revizuirea contractelor individuale de muncă.
 • O societate electrometalurgică din România, într-un litigiu complex având ca obiect suspendarea grevei inițiate de angajaţi şi recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a grevei. 
 • Filiala unei instituții financiare străine, în mai multe litigii de muncă iniţiate de foști salariați împotriva concedierii din motive disciplinare și cu privire la diverse pretenții salariale, precum şi în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă pentru motive disciplinare sau necorespundere profesională.
 • Una dintre cele mai importante grupuri de servicii financiare din Europa, cu privire la diverse aspecte de dreptul muncii, inclusiv revizuirea contractelor individuale de muncă, redactarea contractelor de muncă temporară, precum şi asistarea clientului în procedura de înregistrare. 
 • Un lider mondial în industria farmaceutică, cu privire la revizuirea contractelor de muncă pentru poziţiile de conducere, precum şi încetarea contractelor de muncă ale angajaților din cadrul filialei sale din România.
 • Una dintre cele mai mari companii de software pure-play din lume și entitatea sa locală, cu sfaturi personalizate cu privire la o gamă largă de probleme de dreptul muncii, cum ar fi implementarea politicilor de telemuncă, analiza unei potențiale restructurări, alegerea reprezentanților angajaților și negocieri colective. Am fost, de asemenea, implicați în litigii de muncă sensibile în numele clientului, legate, printre altele, de prestarea de ore suplimentare și acordarea de beneficii. Prin intermediul experienței exhaustive a membrilor echipei noastre de dreptul muncii, am dobândit instrumentele și resursele necesare pentru a aborda toate tipurile de situații de natură contencioasă în domeniul dreptului muncii, în vederea obținerii de rezultate de succes indiferent de complexitatea sau sensibilitatea cazului.
 • Una dintre cele mai importante organizații de cercetare clinică din lume, în legătură cu problemele sensibile de dreptul muncii axate, în principal, pe implementarea telemuncii. Am asistat la derularea unei proceduri de cercetare disciplinară și la încetarea contractelor de muncă. Mai mult, am asistat și reprezentat clientul în mai multe litigii împotriva foștilor angajați care contestă decizii de concediere, solicită compensarea presupuselor ore suplimentare prestate sau acuză că au fost hărțuiți. Prin intermediul experienței noastre în litigii în domeniul dreptului muncii, am dobândit instrumentele și resursele necesare pentru a aborda toate tipurile de situații de natură contencioasă în domeniul dreptului muncii, în vederea obținerii de rezultate de succes indiferent de complexitatea sau sensibilitatea cazului.
 • O societate de top din domeniul ocrotirii sănătăţii, în legătură cu redactarea şi negocierea contractelor colective de muncă dintre filialele sale din România și salariați, clauzele de neconcurenţă şi planurile de beneficii.
 • Un producător multinațional de top din domeniul siderurgic, în negocierea şi implementarea plăţilor compensatorii acordate de Guvern salariaţilor afectaţi de procesul de restructurare a filialei locale, redactarea unor rapoarte extinse cu privire la legislaţia aplicabilă pensiilor şi impactul acesteia asupra personalului companiei, negocierile prelitigioase şi litigiile referitoare la pretenţii derivând din raporturile de muncă.
 • O companie globală de telecomunicații și cel mai mare furnizor italian de servicii de telecomunicații în ceea ce privește veniturile și numărul de abonați, în legătură cu un litigiu de muncă extrem de sensibil care implică drepturi salariale și acuzații de discriminare. De asemenea, am asistat clientul cu probleme cotidiene de dreptul muncii. Prin intermediul experienței noastre în litigii în domeniul dreptului muncii, am dobândit instrumentele și resursele necesare pentru a aborda toate tipurile de situații de natură contencioasă în domeniul dreptului muncii, în vederea obținerii de rezultate de succes indiferent de complexitatea sau sensibilitatea cazului.
 • Filiala locală a unui producător de top în domeniul pompelor și sistemelor de pompare pentru încălzire, aer condiționat, răcire, alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate, cu privire la diverse probleme de dreptul muncii, inclusiv încheierea, revizuirea sau încetarea contractelor individuale de muncă pentru salariații aflați în funcții de conducere, beneficiile, negocierea și întocmirea contractului colectiv de muncă; un proces de restructurare sensibil, precum și probleme cotidiene de dreptul muncii. Acest nou client semnificativ a însărcinat echipa de dreptul muncii a Mușat & Asociații în această privință, deoarece datorită exprienței vaste în privința procesului de personalizare a procedurilor care implică angajați, precum adaptarea la afacerile clientului, a avut nevoie de opțiunile pentru încetarea contractelor de angajare în contextual cadrului legal rigid din România și oferirea de alternative inovatoare de negociere pentru a fi implementate față reprezentanții angajaților. 
 • Una dintre cele mai importante companii internaționale din sectorul produselor promoționale, în legătură cu diverse probleme de dreptul muncii și telecomunicații, printre care, transferul unor numere de telefon de la angajați români către persoane juridice străine.
 • Un start-up canadiano-român, privind diverse aspecte legate de dreptul muncii și probleme de imigrare, precum asistență în pregătirea dosarului, precum și reprezentare în fața Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea obținerii avizelor de muncă pentru diverși lucrători non-UE.
 • O ambasadă din Asia, în legătură cu o mare varietate de probleme curente de dreptul muncii de înaltă complexitate, inclusiv consultanță personalizată pentru acordarea de bonusuri salariaților, pensionarea anumitor salariați, posibilitatea cumulării pensiei cu salariul etc.
 • Una dintre cele mai mari corporații multinaționale de producție auto din lume, cu privire la diverse aspect legate de dreptul muncii și imigrare, precum probleme referitoare la regimul străinilor în România și chestiuni transfrontaliere conexe.
 • Reprezentanța locală a unui dintre cei mai mari producători multinaționali de automobile și motociclete, în legătură cu problemele sensibile de dreptul muncii. În prezent asistăm și reprezentăm clientul în legătură cu mai multe litigii cu foști angajați care contest deciziile de concediere.
 • O companie care operează în industria serviciilor de inginerie, în legătură cu probleme sensibile de dreptul muncii, ca șomajul tehnic sau reducerea programului de lucru al angajaților din cauza reducerii activității. În prezent asistăm și reprezentăm clientul în legătură cu un litigiu cu un fost angajat privind drepturile și compensațiile salariale.
 • Unul dintre cei mai mari retaileri de modă din lume, în legătură cu problemele sensibile de dreptul munii, precum șomajul tehnic.

Aprecieri 


„Avocații întotdeauna propun soluții bune", remarcă un client pe deplin mulțumit. Sursa: Chambers Europe

Echipa Muşat & Asociaţii este "caracterizată de profesionalism și o atitudine proactivă", oferind "un sprijin puternic din punct de vedere juridic". Sursa: Legal 500

Un client scoate în evidență "expertiza extrem de variată" a echipei. Sursa: Chambers Europe

Un client impresionat remarca: "Calitatea serviciului e la cel mai înalt nivel. " Sursa: Chambers Europe

"Echipa este implicată în mandate diverse, inclusiv contracte colective de muncă și aspecte juridice privind directiva TUPE". Sursa: Legal 500

Echipa este apreciată pentru entuziasmul și promptitudinea cu care reacționează la probleme și pentru cunoștințele aprofundate privind chestiunile de dreptul muncii, atât la nivel local, cât și internațional: "Avocații au dat întotdeauna dovadă de disponibilitate, seriozitate, încredere și pregătire." Sursa: Chambers Europe

"Sunt întotdeauna atenți la termene limită și la cerințele clienților. Apreciez în mod deosebit flexibilitatea lor și interesul sporit în a înțelege cum se poate facilita organizarea afacerii, ca de altfel și capacitatea de a oferi sprijin în chestiunile cu componentă internațională." Sursa: Chambers Europe

Echipa "profesională și proactivă" a Muşat & Asociaţii dă dovadă de empatie față de clienți și înțelege industriile în care aceștia activează. Sursa: Legal 500

“Avocații răspund rapid cerințelor noastre și ne țin informați. Cred că acoperă toate aspectele necesare.” Sursa: Chambers Europe

„Când vine vorba de echipa Mușat & Asociații sunt întotdeauna foarte sigur de alegerea făcută deoarece întotdeauna lucrăm excelent împreună.” Sursă: Chambers Europe

Mușat & Asociații deține „o mare parte din activitatea națională” și „se bucură de mult respect din partea concurenților și clienților săi.” Sursă: IFLR 1000

„Clienții beneficiază de claritatea consultanței acordate și apreciază cunoștințele impresionante de limbă engleză ale echipei specializate în Dreptul Muncii.” Sursă: Chambers & Partners

„Această echipă, în creștere, de 12 avocați s-a ocupat constant de negocierea concedierilor colective și ale managerilor seniori.” Sursă: Chambers & Partners

„Puternica firmă locală Muşat & Asociaţii continuă să activeze la standarde înalte, întărindu-și pe zi ce trece reputația.” Sursă: Legal 500

„Clienții menționează serviciile de consultanță excelente și experiența în restructurări drept puncte forte. Aceștia adaugă faptul că echipa este: „mereu disponibilă și foarte competentă.” Sursă: Chambers & Partners

„Mușat & Asociații este un brand românesc care și-a dezvoltat o reputație formidabilă în piață.” Sursă: IFLR 1000

Clienții despre firmă: „Alegem Mușat & Asociații datorită serviciilor impecabile. Sunt prompți, inovativi, și practici, sugerând întotdeauna soluții multiple care să se integreze în strategia noastră de afaceri.” Sursă: Chambers Europe

„Această firmă este implicată în multe dintre cele mai importante spețe, care, de regulă, reprezintă premiere absolute în România” afirmă colegii. Sursă: Chambers & Partners

Clienții despre avocații de la Mușat & Asociații: „Înalt nivel de profesionalism și implicare, spirit inovator și soluții originale.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții apreciază „competențele echipei și promptitudinea”, remarcând „serviciile excelente, fiind mereu siguri că vom primi ceea ce solicităm”. Sursă: Legal 500

„Mușat & Asociații – un gigant român neobosit care deține o listă impresionantă de clienți și legături de neegalat cu agențiile guvernamentale.” Sursă: Chambers & Partners
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email