Prezentare generală și experiență

Echipa noastră de Dreptul Muncii și Beneficii ale Salariaților, una dintre ariile cheie de practică ale firmei, asistă de 30 de ani clienți din sectoare precum Energie și Resurse, Transport și Logistică, Sectorul Public, Tehnologie, Media și Telecomunicații, Bunuri de Larg Consum și Industria Prelucrătoare în legătură cu o gamă largă de mandate din sfera dreptului muncii, atât de consultanță, cât și de natură litigioasă, precum:

 • redactarea și negocierea contractelor individuale și colective de muncă, a contractelor de management și a regulamentelor interne,
 • redactarea documentelor specifice privind raporturile de muncă în cadrul unor proiecte de fuziuni și achiziții, de externalizare, gestionarea procedurilor disciplinare, a cazurilor de hărțuire și discriminare, a transferului de angajați, precum și a unor restructurări strategice,
 • cazurile de concediere individuală și colectivă,
 • asistență specifică pe parcursul derulării procesului de obținere a documentelor necesare imigrării cetatenilor straini, inclusiv a membrilor conducerii societăţilor comerciale,
 • redactarea și revizuirea procedurilor privind beneficiile şi pensiile salariaților, pregătirea și implementarea strategiilor de concediere şi scheme de pensionare voluntară, și
 • litigii de muncă, reprezentând atât angajatorii, cât și angajații în cazuri precum acțiuni în pretenții privind plata orelor suplimentare și a beneficiilor, dosare de hărțuire, cereri privind stabilirea de drepturi de pensie transfrontalieră, contestarea deciziilor de concediere, etc.

Avocații noștri din departamentul de Dreptul Muncii și Beneficii ale Salariaților asistă clienți din diverse industrii, pentru a soluționa spețe complexe care implică deopotrivă elemente ale dreptului national, dar și elemente de drept internațional. Având o abordare pragmatică și comercială avocații noștri asistă în mod frecvent clienți în vederea minimizării riscurilor și maximizării oportunităților ce apar ca urmare a modificărilor inerente în acest domeniu.

Având o bogată experiență atât în materie contencioasă, cât și necontencioasă, precum și o colaborare strânsă cu clienții, avocații noștri au o înțelegere profundă a problematicii activităților de dreptul muncii din cadrul organizațiilor acestora și dispun de expertiza necesară pentru a recomanda strategiile optime pentru aceștia.

MIHAI POPA
Mihai Popa_resize

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Restructurări & Insolvență / Faliment, Litigii & Arbitraj, Dreptul Muncii și Beneficii ale Salariaților, Drept Societar & Comercial, Asigurări

Telefon: : +40 21 202 59 00

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: mihai.popa@musat.ro

Adresă: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

Mandate importante. O selecție a principalelor noastre proiecte include consultanță pentru:

 • Kaufland (lider pe piața de retail din România), în legătură cu raporturile de munca dintre societate si angajații din top management, cu diverse acțiuni privind drepturile salariale solicitate de angajați, încetarea disciplinară a contractelor individuale de muncă, precum și în legătură cu aspectele uzuale de dreptul muncii, în cursul procesului de expansiune a Kaufland în diverse județe din România.
 • Ministerul Energiei, în legătură cu o gamă variată de probleme de dreptul muncii referitoare la restructurarea Termoelectrica S.A. (cel mai mare producător de energie electrică din România), inclusiv restructurare de management, concedieri colective, concedieri individuale, consultări sindicale, elaborarea planurilor de compensare, precum și litigii de muncă și probleme uzuale de dreptul muncii.
 • Enel S.p.A., un important grup italian din domeniul energiei și utilităților, în diverse probleme de dreptul muncii, referitoare la achiziția în valoare de 820.000.000 EUR a Electrica Muntenia Sud și achiziția în valoare de 112.000.000 EUR a Electrica Banat și Electrica Dobrogea, cum ar fi revizuirea contractelor colective de muncă şi a contractelor individuale de muncă, revizuirea regulamentelor şi politicilor interne și redactarea propunerilor de modificare a acestora. Alte mandate de dreptul muncii au vizat restructurarea poziţiilor de conducere, planuri privind acordarea de beneficii, detaşarea şi permisele de muncă necesare, precum şi regimul de taxare aplicabil cetățenilor străini.
 • Enel Electrica Banat, Electrica Dobrogea și Electrica Muntenia Sud, într-unul dintre cele mai complexe mandate de dreptul muncii, privind diverse chestiuni post-achiziţie legate de separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare, respectiv de integrare în grup. Asistenţa juridică a inclus o analiză aprofundată a structurilor de personal aplicabile şi a structurii organizatorice interne și propuneri de scheme angajare.
 • Brookfield Business Partners L.P., entitatea principală a Brookfield Asset Management Inc. ce oferă servicii comerciale și în sectorul industrial, în legătură cu achiziția în valoare de 13,2 miliarde USD a 100% din afacerea Johnson Controls’ Power Solutions (JCPS), incluzând probleme legate de transferul business-ului; probleme de dreptul muncii legate de revizuirea și implementarea de politici; redactarea documentației pentru transferul angajaților; implementarea transferului angajaților și probleme legate de beneficii acordate salariaților.
 • Dr. Max, un important lanț de retail farmaceutic din Europa Centrală și de Est, privind aspecte de dreptul muncii referitoare la achiziția celui mai mare distribuitor en-gros de medicamente din România (Mediplus) și a unui lanț de farmacii de +600 de farmacii (Sensiblu), precum și în diverse chestiuni referitoare la derularea raportului de muncă post-tranzacție.
 • Amazon, societate internaţională de dezvoltare software, cu privire la: revizuirea și adaptarea la specificul business-ului, a contractului colectiv de muncă la nivelul companiei și asistență în timpul procesului de negociere cu reprezentanții angajaților, identificarea conținutului adecvat politicii on call prin raportare la regimul juridic rigid al timpului de muncă și de odihnă, oferirea unor soluții personalizate pentru gestionarea spețelor zilnice care implică angajați temporari, inclusiv din perspectiva relației contractuale a acestora cu agentul de muncă temporară, asistența în cadrul procedurilor de cercetare disciplinară, identificarea de strategii aplicabile concedierii pentru necorespundere profesională, personalizarea politicilor privind munca la domiciliu, gestionarea și adaptarea diferitelor politici de angajare/recrutare/evaluare profesională etc.
 • Google, în legătură cu evaluarea riscurilor care pot declanșa recalificarea anumitor relații contractuale în relațiile de muncă. De asemenea, am asistat Google în cadrul achiziției unuia dintre cele mai mari brand-uri americane digitale de sănătate și fitness (Fitbit) în legătură cu diverse mandate specifice dreptului muncii.
 • Filiala din România a Electrolux, unul din cei mai mari producători mondiali de electrocasnice, în negocierea contractului colectiv de muncă şi soluţionarea diverselor conflicte de muncă cu implicarea sindicatului, consultanță în legătură cu posibilitatea clientului de a înceta conflictul colectiv de muncă; consultanță personalizată în timpul grevei angajaților, asistență legată de dreptul la pensie al cetățenilor străini care lucrează în diferite state membre ale UE, inclusiv în România, cercetări disciplinare, încetarea contractelor individuale de muncă, aspecte de neconcurenţă şi securitate în muncă, precum și în litigii de muncă.
 • Filiala din România a Abbott Laboratories (S.U.A.), o societate globală din sectorul medical, cu privire la transferul angajaţilor ca urmare a divizării activităților din România, condiţiile și procedurile de încetare a contractelor individuale de muncă, procedurile disciplinare şi formarea profesională, revizuirea contractelor de muncă, precum și alte aspecte de dreptul muncii.
 • Compania națională de transporturi aeriene a României, Tarom, în peste 40 de litigii de muncă privind pretinse drepturi salariale şi alte drepturi solicitate de sindicate şi angajaţi.
 • Unilever South Central Europe, un lider mondial în industria bunurilor de larg consum, în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor cu funcții de conducere sau de execuţie, revizuirea contractului colectiv de muncă la nivelul societăţii şi asigurarea conformităţii setului de politici şi reglementări interne ale societăţii cu cerinţele prevăzute de legea română, precum și alte aspecte de dreptul muncii.
 • Intel, o companie de top în domeniul IT, privind proceduri de restructurare, cercetări disciplinare, revizuirea contractelor individuale de muncă și a regulamentului intern, evaluare profesională a angajaților și încetarea contractelor individuale de muncă, precum și alte aspecte de dreptul muncii.
 • Gefco (o filială a PSA Peugeot Citröen), uunul dintre cele mai importante grupuri de logistică din Europa şi una dintre primele zece societăţi din industria logistică din lume, cu privire la identificarea demersurilor juridice ce pot fi întreprinse împotriva unei eventuale încălcări a obligațiilor de confidențialitate și de non-solicitare de către angajați, construirea strategiei de gestionare a potențialelor încălcări ale obligației evitării conflictelor de interese de către angajați, inclusiv prin asistarea pe parcursul cercetărilor disciplinare prealabile, precum și identificarea mijloacelor legale de recuperare a eventualelor prejudicii materiale rezultate în urma săvârșirii unor abateri disciplinare, asistență acordată în procesul de alegere a reprezentanților angajaților. În plus, împreună cu echipa noastră specializată în litigii de muncă, am asistat clientul pe parcursul diferitelor etape ale litigiilor de dreptul muncii cu foști angajați care au contestat decizia de concediere, am oferit consultanță personalizată cu privire la anumite probleme de discriminare; asistență pentru un potențial transfer de business; consultanță privind programul de lucru al angajaților la domiciliu, adaptat nevoilor clientului; asistență în caz de reorganizare a activității și concediere a personalului, precum și cu privire la intrarea în șomaj tehnic a salariaților în cazul reducerii activității.
 • Monsanto, o corporație multinațională americană din domeniul agrochimiei și biotehnologiei, cu privire la alegerea reprezentanților angajaților și negocierea contractului colectiv de muncă, îndrumare în personalizarea diferitelor clauze ale contractului individual de muncă, asistență în derularea procedurilor de cercetare disciplinară, personalizarea procesului disciplinar pentru angajați cu funcții de conducere, asistență pentru implementarea activității de telemuncă, precum și alte aspecte de dreptul muncii legate de funcționarea filialei sale din România.
 • Transocean, cel mai mare contractant de foraje marine din lume, care desfășoară operaţiuni de foraj din zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în legătură cu diverse aspecte legate de imigrare şi dreptul muncii, referitoare la personalul societăţii aflat în larg sau pe coastă.
 • Schneider, o companie specializată în managementul energiei la nivel mondial, în legătură cu transferul salariaţilor de la reprezentanţa societății American Power Conversion Europe către filiala sa din România, ca urmare a transferului de întreprindere.
 • Petrofac, un furnizor internaţional de servicii din sectorul petrolului şi gazelor naturale, cu privire la transferul a peste 1.000 de salariaţi implicaţi în operarea câmpului petrolifer Ţicleni şi a sateliţilor acestuia, în conformitate cu prevederile Directivei TUPE, precum și cu privire la încetarea din motive disciplinare a contractelor de muncă și în diverse litigii de muncă.

Alte mandate reprezentative ale practicii noastre include asistență juridică pentru:

 • Cerner, un furnizor american de soluții, servicii, dispozitive și hardware pentru tehnologie informațională în domeniul sănătății, cu privire la implementarea unui proces de disponibilizare, personalizarea politicilor interne pentru a se ralia la cerințele legale locale, precum și în legătură cu elaborarea, revizuirea și negocierea contractelor colective de muncă sau a regulamentului intern al companiei, precum și alte aspecte de dreptul muncii.
 • Glenmark, o companie farmaceutică globală, bazată pe cercetare, în legătură cu efectuarea unei cercetări disciplinare privind un angajat cu funcție de conducere; consultanță personalizată pentru evaluarea performanței angajaților cu funcții de conducere; elaborarea, revizuirea și implementarea politicilor interne, precum și în legătură cu diverse alte probleme curente de dreptul muncii.
 • HR Management Club, o organizație neguvernamentală locală, activă în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor de muncă, cu privire la proiectul „Parteneriat pentru Dezvoltarea Resurselor Umane”, co-finanţat de Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane pentru 2007-2013, având ca obiect propunerea de modificare a trei acte normative în domeniul dreptului muncii. Mandatul a inclus asistenţă cu privire la propunerile de modificare a Codului Muncii, a Legii sindicatelor şi a Legii privind contractele colective de muncă şi întocmirea unui raport extensiv privind munca nedeclarată, formarea profesională şi dialogul social în contextul legislaţiei interne şi al reglementărilor UE.
 • Magneti Marelli, privind negocierile colective, ajustările salariale ca urmare a modificărilor legislației fiscale, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor de muncă, cererile de scutire fiscală pentru angajații din domeniul IT, precum și alte chestiuni de dreptul muncii apărute în activitatea curentă a societății.
 • Un important grup minier canadian, în diverse mandate de dreptul muncii legate de explorarea și exploatarea unuia dintre cele mai mari zăcăminte miniere din România, incluzând redactarea contractului colectiv de muncă şi negocierea acestuia cu sindicatul, revizuirea detaliată a contractelor individuale de muncă.
 • Oracle, un important producător internaţional de sisteme hardware şi software, în legătură cu o gamă vastă de aspecte juridice privind transferul de personal în conformitate cu prevederile Directivei TUPE, ca urmare a integrării activităţii comerciale locale a Phase Forward, un lider în furnizarea de aplicaţii pentru societăţi din domeniul stiinţelor biologice şi furnizorilor de servicii de îngrijire medicală.
 • Ferring Pharmaceuticals România, în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă, cercetările disciplinare, precum și modificarea contractelor de muncă, precum și alte chestiuni de dreptul muncii apărute în activitatea curentă a societății.
 • Idemia, lider mondial în realitate augumentată, în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă ale unor angajați-cheie, personalizarea politicilor interne în vederea respectării cerințelor legale locale, precum și în legătură cu chestiuni complexe de dreptul muncii apărute în activitatea curentă a societății.
 • Otelinox, parte a grupului multinaţional Samsung Corporation, cu privire la negocierea contractului colectiv de muncă, restructurarea activității și procedura de concediere colectivă, implementarea unor scheme de încetare voluntară a contractelor de muncă cu scopul de a pune bazele unei noi structuri organizaționale concentrate în principal pe activitatea de producție, precum și în diverse litigii de muncă.
 • Rompetrol, una dintre cele mai mari societăţi din domeniul rafinării de petrol și gaz din România, cu privire la încetarea contractelor de muncă ale personalului din top management și structurarea pachetelor compensatorii.
 • Accenture, una dintre organizațiile globale care oferă servicii de consultanță în management, tehnologie și servicii de outsourcing, în legătură cu personalizarea contractelor de muncă pentru angajații din top management în acord cu cerințele de business, adaptarea procedurilor interne de organizare a activității la cerințele legale rigide privind timpul de muncă, precum și acordarea de consultanță juridică particularizată privind compensarea muncii efectuate în timpul perioadelor de odihnă, adaptarea procedurilor locale de evaluare profesională la filosofia implementată la nivelul grupului, implementarea detașărilor transfrontaliere în cadrul grupului, angajarea cetățenilor străini, asistență în cadrul mai multor cercetări disciplinare, implicarea activă în negocierile contractelor colective de muncă etc.
 • Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private, parte a Generali Group, cu privire la reorganizarea societăţii şi concedierea personalului din top management, precum si în diverse litigii cu salariații.
 • Agrafood, o companie de top la nivel național care activează în sectorul bunurilor de larg consum, privind reorganizarea activității și încetarea contractelor de muncă, concedieri disciplinare, revizuirea contractelor individuale de muncă, obligații specifice angajaților din cadrul fermelor de păsări, precum și în numeroase litigii de dreptul muncii.
 • SOS Satele Copiilor, o organizație neguvernamentală internațională activă în 133 de țări, în legatură cu reorganizarea activității și concedierea personalului, angajarea și programul de muncă al asistenților maternali, contracte individuale de muncă pe durată determinată, precum și în diverse litigii de muncă având ca obiect concedieri și pretinse acuzații de discriminare.
 • Rail Cargo Austria A.G., un lider în transportul feroviar de marfă şi filiala sa locală, Rail Cargo Romania, cu privire la diverse mandate curente de dreptul muncii incluzând încetarea contractelor de muncă, precum și reprezentarea în litigii de muncă având ca obiect contestarea concedierii și diverse pretenții salariale ale angajaților.
 • Marsh Broker de Asigurare Reasigurare, o filială a Marsh Europe, cu privire la încetarea contractelor individuale de muncă, procedurile aplicabile și formalitățile legale, precum și alte aspecte de dreptul muncii apărute în activitatea curentă a societății.
 • Astellas Pharma, una dintre cele mai importante companii farmaceutice, privind detaşarea, concedierea personalului cu funcţii de conducere, redactarea contractelor individuale de muncă pentru personalul cu funcţii de conducere și alte aspecte curente de dreptul muncii.
 • Michelin, cu privire la diverse aspecte de dreptul muncii apărute ca urmare a tranzacţiei de preluare încheiate cu Tofan Grup, precum şi cu privire la aspecte complexe de dreptul muncii derivând din fuziunea intra-grup a cinci entităţi române, parte a grupului internațional Michelin.
 • Tibco, lider mondial în dezvoltarea de software de integrare și analiză, în legătură cu personalizarea politicilor interne și revizuirea contractelor de muncă utilizate de companie.
 • CAF, un producător spaniol de vehicule și echipamente feroviare, privind procesul de implementare a politicilor interne conform standardelor locale. Am oferit consultanță, de asemenea, în legătură cu aspecte complexe legate de încetarea contractelor de muncă ale angajaților-cheie de la nivel local, precum și a contractelor unor angajați care lucrează în mai multe țări UE.
 • Molex, unul dintre cei mai importanți producători de dispozitive electronice din lume, în legătură cu un proces de restructurare care a condus, printre altele, la concedieri individuale.
 • Nidec, un important producător global de motoare, în legătură cu mandate complexe de dreptul muncii, printre care potențialul transfer de business; concedieri colective și individuale; găsirea de soluții fezabile pentru încetarea/continuarea relațiilor de muncă pentru angajații care lucrează în România și în străinătate, proceduri de restructurare; precum și în chestiuni apărute în activitatea curentă a societății.
 • Synexus, o companie multinațională specializată în studii clinice pe tot globul, în legătură cu evaluările profesionale și identificarea mijloacelor adecvate de a trata necorespunderea profesională a salariaților, reorganizarea activității, un potențial transfer de business, încetarea contractelor de muncă, precum și alte aspecte de dreptul muncii.
 • Transfond S.A., furnizorul la nivel naţional de sisteme electronice de plată şi decontare, în structurarea şi implementarea unei scheme de detaşare privind un număr mare de angajaţi, revizuirea contractelor individuale de muncă, precum și cu privire la încetarea relațiilor de muncă.
 • SBS Broadcasting Media S.R.L., filiala română a ProSiebenSat.1 Media A.G., în legătură cu preluarea şi transferul de activitate ca urmare a achiziţiei Prima T.V. și TV Klumea, precum și alte aspecte de dreptul muncii.
 • Filiala din România a L’Oreal, privind încetarea contractelor individuale de muncă, modificarea regulamentului intern în scopul armonizării cu legislația românească, regimul contribuţiilor sociale aplicabil expaţilor, revizuirea contractelor individuale de muncă.
 • Feral S.R.L. Tulcea, o societate din industria electrometalurgică din România, într-un litigiu complex având ca obiect suspendarea grevei inițiate de angajaţi şi recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a grevei.
 • Leumi Bank, în mai multe litigii de muncă iniţiate de foști salariați împotriva concedierii din motive disciplinare și cu privire la diverse pretenții salariale, precum şi în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă pentru motive disciplinare sau necorespundere profesională.
 • Fortis Bank, unul dintre cele mai importante grupuri de servicii financiare din Europa, cu privire la revizuirea contractelor individuale de muncă, redactarea contractelor de muncă temporară, asistarea clientului în procedura de înregistrare, precum și alte diverse aspecte de drepptul muncii.
 • NovoNordisk Region Europe A/S (Denmark), cu privire la revizuirea contractelor de muncă pentru poziţiile de conducere, precum şi la încetarea contractelor de muncă ale angajaților din cadrul filialei sale din România, NovoNordisk Farma S.R.L.
 • Microfocus, una dintre cele mai mari companii de software din lume și entitatea sa locală, cu privire la implementarea politicilor de telemuncă, analiza unei potențiale restructurări, alegerea reprezentanților angajaților, negocieri colective și alte diverse aspecte de dreptul muncii. Am fost, de asemenea, implicați în litigii de muncă complexe, având ca obiect, printre altele, compensații referitoare la prestarea de ore suplimentare, precum și acordarea altor beneficii.
 • PSI, una dintre cele mai importante organizații de studii clinice din lume, în legătură cu implementarea telemuncii, derularea unei proceduri de cercetare disciplinară și încetarea contractelor de muncă, precum și alte diverse chestiuni de dreptul muncii. Am asistat și reprezentat clientul în mai multe litigii împotriva foștilor angajați care contestă decizii de concediere, solicită compensarea orelor suplimentare prestate sau pretind că au fost hărțuiți.
 • GlaxoSmithKline, în legătură cu redactarea şi negocierea contractelor colective de muncă dintre filialele sale din România și salariați, clauzele de neconcurenţă şi planurile de beneficii.
 • Arcelor Mittal (fosta Mittal Steel), cu privire la negocierea şi implementarea plăţilor compensatorii acordate de Guvern salariaţilor afectaţi de procesul de restructurare a filialei Mittal Steel S.A. Galați (fosta Sidex S.A.), redactarea unor rapoarte extinse cu privire la legislaţia aplicabilă pensiilor şi impactul acesteia asupra personalului companiei, negocierile pre-litigioase şi litigiile referitoare la pretenţii derivând din raporturile de muncă.
 • TI Sparkle, o companie globală de telecomunicații și cel mai mare furnizor italian de servicii de telecomunicații în venituri și abonați, în legătură cu un litigiu de muncă complex care implică drepturi salariale și o pretinsă discriminare. De asemenea, am asistat clientul cu privire la chestiuni de dreptul muncii apărute în activitatea curentă a societății.
 • Wilo România, filiala locală a unui producător de top în domeniul pompelor și sistemelor de pompare pentru încălzire, aer condiționat, răcire, alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate, cu privire la încheierea, revizuirea sau încetarea contractelor individuale de muncă pentru salariații aflați în funcții de conducere, beneficii, negocierea și întocmirea contractului colectiv de muncă; un proces de restructurare complex, precum și chestiuni de dreptul muncii apărute în activitatea curentă a societății.
 • Paul Stricker, una dintre cele mai importante companii internaționale din sectorul produselor promoționale, în legătură cu diverse probleme de dreptul muncii și telecomunicații, printre care, transferul de numere de telefon de la angajați români către persoane juridice străine.
 • Rewordly, un start-up canadiano-român, pe diverse aspecte legate de dreptul muncii și probleme de imigrare, precum pregătirea documentației, reprezentare în fața Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea obținerii avizelor de muncă pentru diverși lucrători non-UE.
 • Ambasada Japoniei în România, în legătură cu acordarea de bonusuri salariaților, pensionarea anumitor salariați, posibilitatea cumulării pensiei cu salariul și alte aspecte de dreptul muncii.
 • Ford Motor Company, una dintre cele mai mari corporații multinaționale de producție auto din lume, cu privire la regimul străinilor în România și chestiuni transfrontaliere conexe, precum și alte diverse aspecte de dreptul muncii.
 • Automobile Bavaria, un dealer BMW Motorrad, în legătură cu mai multe litigii cu foști angajați care contestă deciziile de concediere.
 • Barrette, o companie care operează în industria serviciilor de inginerie, în legătură cu mandate complexe de dreptul muncii, precum șomajul tehnic sau reducerea programului de lucru al angajaților din cauza reducerii activității. În prezent asistăm și reprezentăm clientul într-un litigiu cu un fost angajat privind drepturile și compensațiile salariale.
 • Inditex, unul dintre cei mai mari retaileri de modă din lume, în legătură cu mandate complexe de dreptul muncii, precum șomajul tehnic.
 • Bucur Obor S.A., un jucător local important din industria imobiliară și cea de comerț, privind reorganizarea activității și concedierea personalului, schimbarea și îmbunătățirea structurii de management, redactarea de rapoarte de analiză privind potențiale neconcordanțe din perspectiva desfășurării relațiilor de muncă, precum și a securității în muncă, transferul angajaților conform cerințelor Directivei TUPE, asistența în fața autorităților din domeniul muncii pe durata inspecțiilor de muncă, precum și reprezentarea clientului în diverse litigii de muncă legate de încetarea contractelor individuale de muncă și de drepturi salariale.

Aprecieri 


Mușat & Asociații este lider pe piața avocaturii din România și „se bucură de respect și recunoaștere din partea clienților și concurenților săi.” Sursă: IFLR 1000

„Clienții beneficiază de claritatea consilierii acordate și observă cunoștințele impresionante de limbă engleză [ale echipei specializate în Dreptul Muncii].” Sursă: Chambers & Partners

„Sunt extrem de mulțumit de echipă, avem întotdeauna o colaborare excepțională.” Sursă: Chambers & Partners

„Această echipă, în creștere, de 12 avocați s-a ocupat constant de negocierea concedierilor colective și ale managerilor seniori.” Sursă: Chambers & Partners

„Puternica firmă locală Mușat & Asociații continuă să activeze la standarde înalte, [pe măsură ce] notorietatea firmei rezistă”. Sursă: Legal 500

Un client pe deplin mulțumit spune: „Avocații întotdeauna propun soluții bune”. Sursă: Chambers & Partners

Clienții remarcă faptul că avocații sunt „întotdeauna disponibili și foarte competenți”.
Sursă: Chambers & Partners

„Mușat & Asociații reprezintă un brand românesc care și-a format o reputație formidabilă pe piață.” Sursă: IFLR 1000

Clienții spun: „Am ales Mușat & Asociații datorită serviciilor lor impecabile. Sunt prompți, inovatori și practici și oferă întotdeauna mai multe soluții care să se potrivească strategiei noastre de afaceri”. Sursă: Chambers & Partners

„De încredere, răspund rapid, sunt orientați către detalii și comunică foarte bine cu clienții.” Sursă: Legal 500

Clienții despre avocații Mușat & Asociații: „Nivel ridicat de profesionalism și implicare, spirit inovator si soluții originale.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții apreciază „competența și abordarea promptă a firmei”, confirmând faptul că „serviciile pe care le furnizează sunt excelente și că întotdeauna au încrederea că vor primi ceea ce au solicitat”. Sursă: Legal 500

Clienții apreciază „pregătirea strategiei juridice în mod inovator”. Sursă: Chambers & Partners

Clienții remarcă faptul că echipa „alocă timp pentru a lua în considerare toate aspectele problemelor”, precum și „răspunsul prompt și concis”. Sursă: Chambers & Partners

„Mușat & Asociații – un gigant român neobosit [care] are în portofoliu o listă impresionantă de clienți de tip corporații/multinaționale și legături de neegalat cu agențiile guvernamentale.” Sursă: Chambers & Partners

„Echipa este remarcabilă în toate privințele și nu vă va dezamăgi niciodată. Avocații își dedică timpul și resursele necesare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților săi.” Sursă: Chambers & Partners

„Firma de avocatură „Mușat & Asociații” are reputația de a oferi servicii complete, având un portofoliu impresionant de proiecte complexe.” Sursă: IFLR 1000

„Apreciem încrederea pe care ne-o inspiră, abordarea lor inovatoare și receptivitatea, precum și atitudinea lor proactivă.” Sursă: Chambers & Partners

„Foarte capabili, prompți, au cunoștințe juridice bune și sunt orientați către soluționarea nevoilor clienților.” Sursă: Legal 500

„O echipă foarte respectată, cu excelente cunoștințe în domeniu. Oferă soluții bune și înțeleg cele mai complexe cazuri juridice.” Sursă: Legal 500

Clienții remarcă faptul că „te poți baza” pe membrii echipei, „nu dezamăgesc niciodată și întotdeauna găsesc soluția potrivită.” Sursă: Legal 500

Unul dintre clienți apreciază „cooperarea foarte bună și eficientă” cu echipa, adăugând că toți membrii echipei „răspund rapid la cereri și sunt foarte muncitori.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții apreciază consultanța juridică completă pe care o oferă firma și subliniază faptul că avocații „lucrează întotdeauna extrem de bine.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții spun: „Avocații oferă soluții, manifestă inițiativă proactivă, oferă sprijin continuu, răspund rapid, sunt foarte eficienți și bine informați”. Sursă: Chambers & Partners

Clienții spun: „Avocații cunosc foarte bine legea și comunică proactiv și prompt.” Sursă: Chambers & Partners

Firma este foarte apreciată ca fiind „extrem de competentă și de ajutor în situații stresante și cu termene foarte strânse”. Sursă: IFLR 1000

Clienții spun: „Am lucrat și cu alte firme de avocatură, dar Mușat este cea mai bună”. Sursă: IFLR 1000

„Firma oferă o calitate excepțională a muncii, cu o echipă de avocați admirabilă, etalând cunoștințe aprofundate în domeniu.” Sursă: Legal 500

Echipa Mușat & Asociații este „formată din parteneri dedicați, eficienți și profesioniști”. Sursă: Legal 500

„Atenția la detalii este extraordinară. Nu există puncte slabe.” Sursă: IFLR 1000

VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email