Prezentare generală și experiență

Echipa noastră de specialişti asistă clienţi din diferite sectoare de activitate, în vederea soluţionării atât a problemelor locale, şi transfrontaliere de muncă. Echipa are o abordare comercială asistând clienţii în vederea minimizării riscurilor şi maximizării oportunităţilor ce apar ca urmare a modificărilor inerente în acest domeniu al dreptului. Experienţa noastră în Dreptul Muncii şi Beneficii ale Salariaţilor variază de la consilierea echipelor de management, până la redactarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, a contractelor de management, asistenţă cu privire la aspecte de dreptul muncii în cadrul unor proiecte de fuziuni şi achiziții, externalizări, detaşarea  membrilor conducerii executive a societăţilor, beneficii şi pensii ale salariaților, programe de concediere şi scheme de retragere voluntară.

Practica noastră include, printre altele, restrângeri de activitate, proceduri privind transferul de angajaţi, proiecte de restructurare şi litigii de muncă, elaborarea diverselor regulamente şi politici interne aplicabile entităţilor private şi/sau autorităţilor publice. Echipa noastră beneficiază de o experienţă remarcabilă în dreptul muncii, atât sub aspect contencios cât şi necontencios şi colaborează permanent cu clienţii pentru a înţelege cauza problemelor de muncă apărute în cadrul organizaţiei lor şi pentru a recomanda, în consecinţă, strategii pentru rezolvarea cauzei acestor probleme.

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultanță acordată pentru:

 • Un lider mondial în industria bunurilor de larg consum, într-o gamă largă de proiecte în materia dreptului muncii, inclusiv încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților cu funcții de conducere şi de execuție, revizuirea contractului colectiv de muncă la nivelul societății și asigurarea conformității setului de politici și reglementări interne ale societății cu cerințele prevăzute de legea română.
 • O societate internațională de investiții private specializată în fuziuni, achiziții şi operaţiuni ale societăţilor, cu privire la transferul a aproximativ 500 de salariați, într-o tranzacție de vânzare a unor active deținute în cadrul a trei locații din România.
 • O instituție publică centrală, în toate aspectele de dreptul muncii legate de restructurarea datoriilor în valoare de 200.000.000 EUR ale unuia din cei mai mari producători de energie electrică din România, incluzând restructurare de management, concedieri colective, greve, elaborarea planurilor de compensare, restructurare și transfer de activitate, precum și cu privire la diverse litigii de muncă.
 • Un lider mondial în domeniul îngrijirii medicale, în cadrul unui mandat complex, cu privire la diverse aspecte de dreptul muncii generate de achiziționarea cu succes a uneia dintre cele mai importante societăți de pe piața de diagnosticare și tratare a diabetului din România.
 • Un important grup de societăți, lider pe piața de energie electrică și utilități, în diverse probleme de dreptul muncii subsecvente achiziției a trei furnizori de utilități cu capital deținut de stat, cum ar fi revizuirea contractului colectiv de muncă și a contractelor individuale de muncă, revizuirea tuturor regulamentelor și politicilor interne și redactarea propunerilor de modificare a acestora. Alte mandate de dreptul muncii au vizat restructurarea pozițiilor de conducere, planuri de beneficii, detașarea și permisele de muncă necesare, precum și regimul de taxare aplicabil cetățenilor străini (expaţilor).
 • Un număr de 3 furnizori locali de utilități, într-unul dintre cele mai complexe mandate de dreptul muncii, privind diverse chestiuni post-achiziție legate de separarea activităților de distribuție și furnizare, respectiv de integrare în grup. Asistența juridică a inclus o analiză aprofundată a structurilor de personal aplicabile și a structurii organizatorice interne și propuneri de posibile scheme de încadrare în muncă și colaborare.
 • Un important grup minier canadian, în  diverse  mandate de dreptul muncii legate de explorarea și exploatarea unuia dintre cele mai mari zăcăminte miniere din Romania, incluzând redactarea contractului colectiv de muncă și negocierea acestuia cu sindicatul,  revizuirea extinsă a contractelor individuale de muncă.
 • Un furnizor internațional de servicii din sectorul petrolului și gazelor naturale, cu privire la transferul a peste 1.000 de salariați implicați în operarea câmpului petrolifer Țicleni și a sateliților acestuia, în conformitate cu prevederile Directivei TUPE, precum și cu privire la încetarea din motive disciplinare a contractelor de muncă și în diverse litigii de muncă.
 • O societate internațională de dezvoltare software, în legătură cu diverse aspecte legale incluzând încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de societate, revizuirea contractelor individuale de muncă, munca la domiciliu, verificarea candidaților, evaluarea profesională a salariaților, formarea profesională, facilitățile fiscale aplicabile salariaților din domeniul dezvoltării software, încetarea contractelor individuale de muncă, procedura de cercetare disciplinară, protecția datelor cu caracter personal ale salariaților.
 • Un important producător internațional de sisteme hardware și software, în legătură cu toate aspectele juridice privind transferul de personal în conformitate cu Directiva TUPE, ca urmare a integrării activității comerciale locale a unui lider în furnizarea de aplicații pentru societăți din domeniul științelor biologice și furnizorilor de servicii de îngrijire medicală.
 • Una dintre cele mai mari societăți în domeniul epurării apei, în legătură cu preluarea operării, întreținerii și modernizării a două centrale de tratare a apei uzate, tranzacții care au implicat transferul unui număr însemnat de salariați. Mandatul încredințat a inclus asistența post-achiziție în legătură cu drepturile salariaților ca urmare a transferului, redactarea și negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul societății, diverse consultări cu sindicatul, asistență cu privire la reorganizarea activității și concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariaților, concedierea pe motive disciplinare, precum și în litigii de dreptul muncii.
 • Un important producător de oțel inoxidabil, parte a unui conglomerat multinațional, cu privire la restructurarea activității și procedura de concediere colectivă, implementarea unor scheme de încetare voluntară cu scopul de a pune bazele unei noi structuri organizaționale concentrate în principal pe activitatea de producție, precum și în diverse litigii de muncă.
 • Filiala din România a unuia din cei mai mari producători mondiali de electrocasnice, în negocierea contractului colectiv de muncă și soluționarea diverselor conflicte de muncă cu sindicatul, cercetări disciplinare, încetarea contractelor individuale de muncă, aspecte de neconcurenţă și securitate în muncă, precum și în litigii de muncă.
 • Unul dintre cele mai importante grupuri de logistică din Europa și una dintre primele zece societăți din industria logistică din lume, cu privire la reorganizare și încetarea contractelor de muncă, obligația de permanență (on-call duty) și indemnizația corespunzătoare, procedura disciplinară şi regulamentul intern, angajarea cetățenilor străini și obținerea avizului de angajare.
 • Una dintre cele mai mari societăți din domeniul rafinării de petrol și gaze din România, cu privire la încetarea contractelor de muncă ale personalului din top management și structurarea pachetelor compensatorii.
 • O importantă societate de administrare a fondurilor de pensii private, cu privire la reorganizarea societății și concedierea personalului din top management, precum si în diverse litigii cu salariații.
 • Un grup financiar bancar integrat în legătură cu diverse aspecte de dreptul muncii apărute în urma achiziției cu succes, cu o valoare de 75.000.000 Euro, a două companii române din domeniul financiar.
 • Una dintre cele mai mari organizații la nivel mondial în proiectarea, ingineria și managementul programelor de construcții, cu privire la transferul salariaților si al activelor către o nouă entitate din Romania.
 • O companie de top la nivel național care activează în sectorul bunurilor de larg consum, cu privire la reorganizarea activității și încetarea contractelor de muncă, concedieri disciplinare, revizuirea contractelor individuale de muncă, obligații specifice angajaților din cadrul fermelor de păsări, precum și în mai multe litigii cu salariații privind încetarea raporturilor de muncă.
 • O organizație neguvernamentală internațională activă în 133 de țări, în legătură cu reorganizarea activității și concedierea personalului, angajarea și programul de muncă al părinților sociali, angajarea salariaților pe durata determinată, precum și în diverse litigii de muncă având ca obiect concedieri și pretinse acuzații de discriminare.
 • Cel mai mare contractor de foraje marine din lume, în privința potențialelor operațiuni de foraj din zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în legătură cu diverse aspecte legate de imigrare și dreptul muncii, referitoare la personalul societății aflat în larg sau pe coastă.
 • Un lider în transportul feroviar de marfă și filiala sa locală, cu privire la diverse problematici curente de dreptul muncii incluzând revizuirea contractului colectiv de muncă și aspecte legate de angajare, încetarea contractelor de muncă, precum și reprezentarea clientului în litigii de muncă având ca obiect contestarea concedierii și diverse pretenții salariale ale angajaților.
 • Un broker de asigurări din România, parte a unui grup internațional în domeniu, în legătură cu o serie de mandate de dreptul muncii, printre care încetarea contractelor individuale de muncă, cerinţele legale și formalitățile aferente.
 • Una dintre cele mai importante companii farmaceutice, în varii aspecte curente de dreptul muncii, cum ar fi detașarea salariaților, concedierea personalului cu funcții de conducere, redactarea contractelor individuale de muncă pentru personalul cu funcții de conducere.
 • Un producător internațional de anvelope cu privire la diverse aspecte de muncă apărute ca urmare a tranzacției de preluare încheiate cu un grup de societăți din România, precum și cu privire la aspecte complexe de dreptul muncii derivând din fuziunea intra-grup a cinci entități române, parte a grupului internațional.
 • Un actor internațional de top în industria software, în legătură cu o gamă variată de aspecte legate de dreptul muncii, inclusiv redactarea contractului colectiv de muncă la nivel de societate, revizuirea contractelor individuale de muncă, asistența în legătură cu numirea reprezentanților salariaților, revizuirea politicilor interne ale companiei în vederea armonizării reglementărilor interne de muncă cu standardele și reglementările locale, încetarea contractelor individuale de muncă.
 • Filiala din România a unei societăți mondiale din sectorul medical, cu privire la o serie de mandate de dreptul muncii, precum transferul angajaților ca urmare a divizării operațiunilor din România, condițiile și procedurile de încetare a contractelor individuale de muncă, procedurile de sancționare disciplinară și formarea profesională, revizuirea a diverse contracte cu privire la relațiile de muncă.
 • O companie internaţională specializată în managementul energiei, în legătură cu transferul de salariați de la reprezentanța unei societăți străine către filiala sa din România, ca urmare a transferului de întreprindere.
 • O organizație neguvernamentală locală, activă în domeniul resurselor umane și al relațiilor de muncă, într-un proiect cofinanțat de Fondul Social European – Programul Operațional Dezvoltare a Resurselor Umane pentru 2007-2013, având ca obiect propunerea de modificare a trei acte normative în domeniul dreptului muncii. Mandatul a inclus asistență cu privire la propunerile de modificare a Codului Muncii, Legii sindicatelor și Legii privind contractele colective de muncă și întocmirea unui raport extins privind munca nedeclarată, formarea profesională și dialogul social în contextul legislației interne și al reglementărilor UE.
 • Filiala din România a unui important transportator din Franța, în legătură cu diverse probleme de dreptul muncii, cum ar fi condițiile și procedura de încetare a contractelor individuale de muncă, redactarea și negocierea contractului colectiv de muncă, revizuirea regulamentului intern și armonizarea acestuia cu reglementările locale, asistență în procedura de concediere colectivă și implementarea unor planuri de pensionare voluntară.
 • Furnizorul la nivel național de sisteme electronice de plată și decontare, în structurarea și implementarea unei scheme de detașare privind un număr mare de angajați, revizuirea contractelor individuale de muncă, precum și cu privire la încetarea relațiilor de muncă.
 • Filiala din România a unui grup european activ în sectorul media, în legătură cu o gamă variată de probleme de resurse umane și dreptul muncii, incluzând preluarea și transferul de activitate ca urmare a achiziției a două posturi române de televiziune.
 • Filiala din România a unei societăți internaționale de produse cosmetice şi de înfrumuseţare, în diverse problematici de dreptul muncii, precum încetarea contractelor individuale de muncă, modificarea regulamentului intern în scopul armonizării cu legislația română, regimul contribuțiilor sociale aplicabil expaţilor, revizuirea contractelor individuale de muncă.
 • O societate electrometalurgică din România, într-un litigiu complex având ca obiect suspendarea grevei inițiate de angajați și recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a grevei.
 • O importantă societate de transport aerian, în peste 40 de litigii de muncă privind pretinse drepturi salariale și alte drepturi solicitate de sindicate și angajați.
 • Filiala locală a unei instituții financiare străine, în mai multe litigii de muncă inițiate de foști salariați împotriva concedierii din motive disciplinare și cu privire la diverse pretenții salariale, precum și în legătură cu încetarea contractelor individuale de muncă pentru motive disciplinare şi necorespundere profesională.
 • Una dintre cele mai importante grupuri de servicii financiare din Europa, cu privire la diverse aspecte de dreptul muncii, inclusiv revizuirea extinsă a contractelor individuale de muncă, redactarea contractelor de muncă temporare, precum și asistarea clientului în procedura de înregistrare.
 • Un important producător străin de produse farmaceutice, cu privire la revizuirea contractelor de muncă pentru pozițiile de conducere, precum și încetarea contractelor de muncă ale angajaților din cadrul filialei sale din România.
 • O societate de top din domeniul medical, în legătură cu redactarea și negocierea contractelor colective de muncă dintre filialele sale din România și salariați, clauzele de neconcurenţă și planurile de beneficii.
 • O corporație multinațională în sectorul producției de oțel, în diverse probleme de dreptul muncii legate de negocierea și implementarea plăților compensatorii acordate de Guvern salariaților afectați de procesul de restructurare a filialelor sale din România, redactarea unor rapoarte extinse cu privire la legislația aplicabilă pensiilor și impactul acesteia asupra personalului societăţii, negocierile pre-litigioase și litigiile referitoare la pretenții derivând din raporturile de muncă.
 • Un lider pe piața telecomunicațiilor private din România, în legătură cu redactarea contractului colectiv de muncă și negocierea acestuia cu sindicatele, redactarea regulamentului intern și implementarea unui plan de restructurare.
 • Revizuirea chestiunilor legate de relațiile de muncă (inclusiv scheme de concediere colectivă) în legătură cu diverse companii române mari, pe parcursul analizelor de tip due diligence realizate cu privire la restructurarea/privatizarea acestora.

Aprecieri 
„Când vine vorba de echipa Mușat & Asociații sunt întotdeauna foarte sigur de alegerea făcută deoarece întotdeauna lucrăm excelent împreună.” Sursă: Chambers Europe

Mușat & Asociații deține „o mare parte din activitatea națională” și „se bucură de mult respect din partea concurenților și clienților săi.” Sursă: IFLR 1000

„Clienții beneficiază de claritatea consultanței acordate și apreciază cunoștințele impresionante de limbă engleză ale echipei specializate în Dreptul Muncii.” Sursă: Chambers & Partners

„Această echipă, în creștere, de 12 avocați s-a ocupat constant de negocierea concedierilor colective și ale managerilor seniori.” Sursă: Chambers & Partners

„Puternica firmă locală Muşat & Asociaţii continuă să activeze la standarde înalte, întărindu-și pe zi ce trece reputația.” Sursă: Legal 500

„Clienții menționează serviciile de consultanță excelente și experiența în restructurări drept puncte forte. Aceștia adaugă faptul că echipa este: „mereu disponibilă și foarte competentă.” Sursă: Chambers & Partners

„Mușat & Asociații este un brand românesc care și-a dezvoltat o reputație formidabilă în piață.” Sursă: IFLR 1000

Clienții despre firmă: „Alegem Mușat & Asociații datorită serviciilor impecabile. Sunt prompți, inovativi, și practici, sugerând întotdeauna soluții multiple care să se integreze în strategia noastră de afaceri.” Sursă: Chambers Europe

„Această firmă este implicată în multe dintre cele mai importante spețe, care, de regulă, reprezintă premiere absolute în România” afirmă colegii. Sursă: Chambers & Partners

Clienții despre avocații de la Mușat & Asociații: „Înalt nivel de profesionalism și implicare, spirit inovator și soluții originale.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții apreciază „competențele echipei și promptitudinea”, remarcând „serviciile excelente, fiind mereu siguri că vom primi ceea ce solicităm”. Sursă: Legal 500

„Mușat & Asociații – un gigant român neobosit care deține o listă impresionantă de clienți și legături de neegalat cu agențiile guvernamentale.” Sursă: Chambers & Partners
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email