Prezentare generală și experiență

Echipa noastră de Energie & Resurse Naturale este una dintre cele mai mari și mai experimentate din țară, acoperind sectoare precum Energie, Petrol și Gaze Naturale și cel Minier.

Pe parcursul celor 30 de ani de activitate, echipa noastră a coordonat în mod eficient unele dintre cele mai mari tranzacții din domeniul energiei din România și a oferit consultanță cu privire la cele mai importante privatizări locale din domeniul energiei, reorganizări corporative și tranzacții private, formându-și experiență solidă și o înțelegere profundă a pieței locale a energiei.

Avocații noștri consiliază clienți privind toate tipurile de probleme juridice din domeniul Energiei, inclusiv comercializarea, producția, distribuția, licențierea privind transportul și distribuția energiei, precum și tranzacționarea certificatelor de emisii și energia regenerabilă. De asemenea, asistăm principalele companii de utilități din sectorul energetic român în activitatea lor curentă privind energia, structurarea tranzacțiilor complexe, aspectele generate de liberalizarea pieței, inclusiv separarea juridică și funcțională a operațiunilor și conformitatea cu normele de reglementare complexe.

Echipa noastră și-a construit o reputație excelentă și în sectorul Petrolului și Gazelor Naturale. Oferim consultanță privind proiectele din domeniul upstream și downstream, inclusiv cu privire la concesiuni și licențiere, explorare, forare, înmagazinare, transport, distribuție, rafinare, construcție de conducte și comercializare în domeniul downstream

În același timp suntem unii dintre principalii consultanți din industria Minieră ș i oferim asistență atât privind restructurarea sectorului minier de stat, cât și în legătură cu investiții miniere noi, gestionând mandate referitoare la cele mai bune și mai nedăunătoare mediului tehnologii și asigurând suportul necesar comunităților locale în vederea unei dezvoltări durabile.

IULIAN POPESCU
delimiter-2
9V8A2201 Iulian Popescu resized

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Drept Societar & Comercial, Fuziuni & Achiziții/Privatizare, Telecom, IT & Media, Drept Maritim, Aviație & Transport

Telefon: +40 21 202 59 28

Fax:  +40 21 223 04 95

E-mail: iulian.popescu@musat.ro

Adresă:  Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, cod 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultanță acordată pentru:

 • Un lider internațional în domeniul infrastructurii, în legătură cu participarea acestuia la procedura de selecție organizată de statul român pentru construcția și exploatarea unei importante centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj.
 • Un consorțiu internațional, condus de o societate multinațională de petrol și gaze producătoare de combustibili, produse petrochimice și lubrifianți, cu privire la analiza aspectelor fiscale, de reglementare și autorizare în legătură cu realizarea unei importante conducte de gaze naturale din vest. Asistența juridică a inclus redactarea unei prezentări generale a cadrului legal relevant în România, inclusiv o descriere a mecanismului pieței centralizate de tranzacționare a gazelor naturale, precum și asistență acordată clientului cu privire la toate procedurile de autorizare, precum și aspecte din sectorul energiei, proprietății imobiliare și protecției mediului în legătură cu proiectul.
 • Un jucător la nivel global în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale, în legătură cu achiziționarea, dezvoltarea și construcția în România a unei centrale eoliene de mari dimensiuni, inclusiv cu privire la structurarea și negocierea achiziției echipamentelor relevante, a contractelor de vânzare-cumpărare, precum și a contractelor EPC și O&M.
 • Un lider mondial în domeniul serviciilor pentru industria de producere și prelucrare a petrolului și a gazelor naturale, cu privire la negocierea si implementarea unui contract de servicii de îmbunătățire a producției pentru mai multe zăcăminte petroliere deținute de cel mai mare grup petrolier și de gaze naturale din România.
 • O companie internațională implicată în explorarea, dezvoltarea și producția de țiței și gaze naturale în diverse regiuni de pe glob, cu privire la semnarea unui contract de vânzare-cumpărare cu două companii importante – cea mai mare societate internațională de petrol și gaze naturale listată la bursă și cel mai mare grup integrat de petrol și gaze naturale din sud-estul Europei – privind transferul participației sale în zona de apă adâncă dintr-un perimetru din Marea Neagră. De asemenea, am acordat asistență clientului în legătură cu aspecte de reglementare și autorizare referitoare la contracte de foraj și programe de achiziție a datelor seismice, precum și cu privire la obținerea drepturilor asupra terenurilor și procesul de autorizare pentru conducta de gaze aferentă anumitor descoperiri offshore și unităților onshore de procesare a gazelor.
 • Divizia de furnizare și comercializare de electricitate a unei companii de utilități, lider în sectorul energiei în Italia, în legătură cu achiziția a cinci proiecte de energie regenerabilă fotovoltaică și a unei centrale hidroelectrice. Serviciile juridice furnizate au inclus redactarea unui raport de due dilligence detaliat cu privire la activele și autorizațiile aferente proiectelor, negocierea structurii tranzacției, precum și redactarea și negocierea tuturor documentelor necesare.
 • Sindicatul internațional de intermediere selectat de unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic din România, în legătură cu oferta publică primară inițială de vânzare a 105% din acțiuni și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București. Mandatul nostru a inclus redactarea unui raport de due dilligence detaliat cu privire la societate, elaborarea prospectului și asistență acordată intermediarilor pe întreaga durată a IPO-ului și a procedurii de listare. O altă particularitate a proiectului a reprezentat-o emiterea certificatelor globale de depozit (GDR) pentru acțiunile nou-emise. Emisiunea a fost listată cu succes în iulie 2014 pe Bursa de Valori București, iar certificatele globale de depozit au fost listate și tranzacționate pe Bursa de Valori din Londra (valoarea tranzacției: 440.000.000 EUR)
 • Sindicatul de intermediere, în legătură cu asistența juridică acordată pentru subscrierea ofertei publice de vânzare a 10% din capitalul social al producătorului național de energie nucleară din România pe Bursa de Valori București, încheiată cu succes în septembrie 2013. Am acționat în calitate de consultant juridic local al sindicatului de intermediere pe parcursul întregului proces de listare, incluzând elaborarea raportului de due diligence și a prospectului ofertei, precum și asistarea pe parcursul întregii proceduri de ofertă. (valoarea tranzacției: peste 70.000.000 EUR)
 • Una dintre cele mai importante instituții de stat din România, în legătură cu oferta publică secundară pe Bursa de Valori București pentru vânzarea a 15% din acțiunile deținute în cadrul Operatorului Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale. Mușat & Asociații a asigurat asistență statului român pe parcursul întregului proces, inclusiv pentru selectarea intermediarului, precum și în legătură cu structurarea și implementarea procesului de vânzare. Procesul de ofertă a fost finalizat cu succes în aprilie 2013 (valoarea tranzacției: 72.000.000 EUR).
 • Autoritățile române în legătură cu oferta publică secundară pe Bursa de Valori București pentru vânzarea a 15% din acțiunile deținute în cadrul Operatorului Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale, care a fost suprasubscrisă și finalizată cu succes la data de 28 martie 2012. În urma acestei oferte, statul a primit suma de 37.700.000 EUR. Firma a asigurat asistență statului român pe parcursul întregului proces, inclusiv pentru selectarea intermediarului, precum și în legătură cu structurarea și implementarea procesului de vânzare.
 • O companie europeană de investiții specializată în sectorul energiei regenerabile, privind dezvoltarea unei centrale eoliene în România, cu o capacitate totală instalată de 400 MW.
 • Unul dintre principalii operatori ai sistemului de distribuție, un segment al celei mai importante companii producătoare de energie din Italia, pentru structurarea, negocierea și finalizarea unui contract de achiziții publice pentru implementarea unei tehnologii pentru rețele inteligente de către EON Moldova.
 • O filială a celei mai mari companii din sectorul energiei electrice din Italia, în legătură cu negocierea și încheierea cu diverși producători de energie regenerabilă a unor contracte de vânzare-cumpărare de certificate verzi.
 • Autoritățile române pentru elaborarea și implementarea strategiei de restructurare a datoriilor în valoare de 1.200.000.000 EUR, ale unuia dintre cei mai mari producători de energie electrică cu capital de stat. Serviciile juridice furnizate au inclus redactarea unui raport due diligence detaliat cu privire la societate, precum și o analiză amănunțită a aspectelor de reglementare conexe, redactarea proiectelor de lege necesare pentru implementarea strategiei elaborate și obținerea aprobărilor de la Consiliul Concurenței și de la Comisia Europeană (DG Comp) în acest sens.
 • Autoritățile române, ca parte a unui consorțiu internațional, în legătură cu selectarea investitorilor pentru construcția unei importante hidrocentrale în România, un proiect greenfield hidroelectric cu acumulare prin pompaj cu o putere instalată preconizată de 1.000 MW și o investiție necesară estimată de peste 1,3 miliarde EUR.
 • O importantă instituție financiară din Republica Populară Chineză (RPC), în legătură cu finanțarea a două parcuri fotovoltaice cu o putere instalată totală de peste 50 MW, inclusiv redactarea unui raport de due dilligence detaliat cu privire la societatea care dezvoltă proiectele fotovoltaice și asistență juridică pe parcursul procesului de finanțare.
 • O companie de utilități, lider european în domeniu, cu privire la achiziția în valoare de 820.000.000 EUR a celei mai importante companii de distribuție de energie electrică din România, incluzând pregătirea documentației de poziție, a ofertei angajante preliminare și a ofertei angajante finale, precum și negocierea documentelor aferente tranzacției.
 • O societate minieră de top din Australia, cu activitate concentrată pe sectorul de cupru, în legătură cu oferta acesteia în valoare de 200.000.000 EUR pentru achiziționarea unei societăți din România care deține drepturile de exploatare asupra celui mai mare zăcământ de cupru din țară, reprezentând aproximativ 60% din rezervele totale naționale de cupru.
 • Un important grup minier canadian, în legătură cu explorarea și exploatarea unui mare zăcământ minier din România, inclusiv asistență juridică în legătură cu administrarea drepturilor miniere ale societății (licențe de explorare și exploatare minieră emise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale), toate aspectele juridice de mediu decurgând din proiect, inclusiv aspecte de autorizare și poluare istorică, precum și realizarea celui mai amplu proces de Evaluare a Impactului asupra Mediului elaborat vreodată în România. Firma a fost, de asemenea, implicată în furnizarea de asistență juridică cu privire la planul de relocare a comunității locale, aspecte de autorizare, mediu, drept societar, dreptul muncii și litigii.
 • Filiala unei companii de utilități, lider european în domeniu, în legătură cu achiziția unui proiect de energie regenerabilă în domeniul producției de energie eoliană cu o putere instalată de 72 MW.
 • Filialele unui grup industrial multinațional din Portugalia, activ în sectorul energiei, în legătură cu implementarea și operarea unui parc eolian și retehnologizarea unor micro-hidrocentrale.
 • Cel mai mare operator de foraje marine din lume, în privința posibilelor operațiuni de foraj desfășurate în zona economică exclusivă a României în Marea Neagră, în legătură cu diverse aspecte de procedură vamală având ca obiect platforma ce urmează a fi utilizată în operațiuni de forare în Marea Neagră, precum și aspecte de autorizare legate de proiect.
 • Unul dintre cei mai importanți furnizori în domeniul fotovoltaic din Spania, cu privire la achiziționarea a două proiecte fotovoltaice din România, cu o capacitate instalată de 130 MW, valoarea totală a proiectului depășind 200.000.000 EUR.
 • Filiala unei companii de utilități, lider european în domeniu, în toate etapele privatizării în valoare de 112.000.000 EUR a două filiale ale unuia dintre cei mai importanți actori de pe piața din România în sectorul energetic.
 • O companie de utilități, lider european în domeniu, în legătură cu achiziția unor societăți producătoare de energie deținute de statul român, printre care o termocentrală pe cărbune, din Brăila, cu o putere instalată de 800 MW, implicând investiții de peste 1.000.000.000 EUR.
 • Una dintre cele mai importante companii de gaz și rafinare din România, în cadrul achiziției, în valoare de 90.000.000 EUR, a pachetului de acțiuni free-float din cadrul unei companii active în sectorul resurselor naturale (până în prezent, cea mai reușită ofertă publică de preluare obligatorie desfășurată vreodată pe Bursa de Valori București), precum și furnizarea de asistență juridică în legătură cu toate aspectele legate de oferta publică de preluare obligatorie a unei societăți private specializate în servicii la sonde în legătură cu operațiuni de forare în domeniul gazelor naturale și petrolului.
 • Autoritatea națională de reglementare a resurselor naturale cu privire la diverse aspecte de reglementare a resurselor naturale și mineritului.
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale – în calitate de consilier juridic principal, pentru elaborarea și dezvoltarea legislației secundare pe piața gazelor naturale, vizând, printre altele, liberalizarea completă și separarea pieței naționale a gazelor natural.
 • Un important dezvoltator spaniol de proiecte de energie regenerabilă, în privința dezvoltării și vânzării unui parc eolian cu o putere instalată de aproximativ 250 MW, în zona Dobrogei.
 • Unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii EPC din sectorul energetic, în legătură cu finalizarea vânzării unui pachet minoritar de acțiuni, prin intermediul unei vânzări directe, combinată cu o majorare de capital social, în valoare totală de 70.000.000 EUR.
 • Cel mai mare producător mondial de aur, în privința unei potențiale implementări și dezvoltări a unui proiect minier în România.
 • O companie de top în domeniul explorării și dezvoltării zăcămintelor de cupru și a metalelor prețioase, în legătură cu toate aspectele legale aplicabile unei potențiale tranzacții pentru achiziționarea unei societăți private de exploatare minerală ce derulează proiecte în România și Turcia.
 • O companie de utilități, lider european în domeniu, în structurarea și implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de parteneriat public-privat din domeniul energetic, prin dezvoltarea Unităților 3 și 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, în valoare de 4.000.000.000 EUR, în cadrul unui proiect de asociere în participațiune cu cel mai mare producător de energie nucleară din România.
 • Un fond european privat de investiții, în legătură cu achiziția unuia dintre principalii distribuitori și furnizori locali de gaze naturale, într-o tranzacție complexă, evaluată la o sumă totală de 50.000.000 EUR.
 • O companie de utilități, lider european în domeniu, în ceea ce privește achiziția unui producător de energie eoliană din România, cu scopul dezvoltării și operării unui parc de centrale electrice eoliene de până la 200 MW.
 • O importantă companie portugheză din domeniul energiei regenerabile, în legătură cu implementarea în România a unui proiect de parc eolian de mari dimensiuni, cu o capacitate totală de generare a energiei electrice de 750 MW.
 • Un grup industrial multinațional din Portugalia, activ în sectorul energiei, în legătură cu construirea și exploatarea unei centrale eoliene de până la 40 MW, inclusiv realizarea unui raport de due diligence și asistență privind aspecte de reglementare și autorizare.
 • Un actor elvețian de top în industria electricității, în legătură cu achiziția a 80% din părțile sociale ale unui important comerciant de energie electrică de pe piața locală, cu o activitate concentrată pe vânzarea de energie electrică consumatorilor comerciali din segmentul IMM-urilor.
 • O societate internațională de minerit, lider mondial pe piața minereurilor de fier, cu privire la operațiunile comerciale ale acesteia, desfășurate prin portul Constanța.
 • O corporație multinațională americană și una dintre cele mai mari companii din lume în sectorul serviciilor petroliere, în ceea ce privește potențiale tranzacții desfășurate de aceasta ca parte a unor oportunități de afaceri în industria de petrol și gaze din România.
 • Unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din România, în legătură cu proiectul de modernizare și dezvoltare a unor centrale termice de cogenerare prin asocieri în participațiune cu investitori privați și în legătură cu proiectul de extindere a CET București Vest cu noi facilități de cogenerare.
 • Filiala uneia dintre cele mai mari companii spaniole de producție și distribuție de gaze și electricitate, în legătură cu aspecte de reglementare, tarife, proprietate publică și concesiuni pe parcursul procesului de due diligence și negocierilor desfășurate pentru privatizarea a două dintre societățile de distribuție și furnizare a energiei electrice din România.
 • O companie de utilități, lider european în domeniu, în legătură cu aspecte de reglementare, tarife, proprietate publică și concesiuni pe parcursul procesului de privatizare a două societăți de distribuție a gazelor naturale din România.
 • O companie din Australia implicată în explorarea și producția de gaze și petrol, în legătură cu un proiect constând în explorarea și exploatarea zăcămintelor de gaze în România.
 • Filiala unei instituții financiare de top din Franța în implementarea primelor tranzacții din România  în baza Sistemului European de Tranzacționare a Emisiilor, cu privire la cotele de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru 2008-2012, inclusiv asistență juridică legată de legislația națională și europeană aferentă schemei de tranzacționare EU-ETS.
 • Un actor local aflat în plină dezvoltare, ce operează în domeniul energiei regenerabile, în legătură cu schema de finanțare în valoare de 50.000.000 EUR a asocierii în participațiune cu o importantă companie de utilități, în scopul dezvoltării unui proiect de energie regenerabilă.
 • Cea mai mare companie petrolieră din România, în legătură cu diverse aspecte juridice privind activitățile acesteia de explorare, forare, rafinare, transport și distribuție de petrol și gaze naturale, precum și în legătură cu negocierile desfășurate pentru realizarea unor asocieri în participațiune cu investitori străini în domenii conexe de activitate, inclusiv în ceea ce privește riscul de expunere la datorii și consultanță cu privire la contracte internaționale de vânzare.
 • Autoritățile române, în legătură cu restructurarea principalei societăți de stat din sectorul transportului produselor petroliere, ca primă etapă a privatizării cu un investitor strategic.
 • Unul dintre cei mai importanți producători independenți de petrol și gaze naturale din lume, în legătură cu posibila asociere în participațiune cu cea mai importantă companie petrolieră din România privind aspecte de reglementare, tarife, proprietate publică și concesiuni.
 • O importantă companie petrolieră din Marea Britanie, în legătură cu redactarea și negocierea unui contract petrolier, cu o valoare de ordinul milioanelor de euro, cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale din România.
 • Un grup mondial de companii din sectorul energetic și cel petrochimic, în legătură cu implementarea contractului petrolier încheiat cu unul dintre cele mai mari grupuri energetice la nivel mondial, o filială a grupului și Guvernul României, inclusiv în legătură cu redactarea documentației tranzacției pentru concesionarea anumitor perimetre petroliere, negocierea și obținerea tuturor licențelor, autorizațiilor, aprobărilor și avizelor din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, a Ministerului de Finanțe, a Băncii Naționale a României și efectuarea unui audit de mediu.
 • Autoritățile române, în legătură cu Programul UE INOGATE, inclusiv revizuirea cadrului legislativ din România privind sistemele de transport al petrolului și al gazelor naturale, în vederea satisfacerii cerințelor Programului.
 • Autoritățile române, în vederea revizuirii legislației privind dreptul de proprietate publică asupra petrolului și gazelor naturale.
 • Una dintre cele mai mari rafinării petroliere din România și diverși furnizori de echipamente petroliere, cu privire la aspecte de drept societar și comercial, inclusiv redactarea și negocierea unei serii de contracte de prelucrare a petrolului.

Aprecieri 
„Concurează cu ușurință cu orice altă firmă internațională, în ceea ce privește acoperirea, expertiza și viziunea.” Sursă: Legal 500

Renumitele publicații britanice Chambers Europe și Legal 500 plasează Mușat & Asociații în elita firmelor de avocatură pentru expertiza în domeniul Energiei și Resurselor Naturale.

Clienții afirmă: „Impresia despre firmă este excelentă; timpii de răspuns sunt foarte buni, iar cunoștințele de limba engleză ale avocaților sunt de primă clasă.” Sursă: Chambers Europe

„O firmă foarte stabilă care este capabilă să acopere o gamă variată de subiecte, litigiile fiind, de asemenea, un punct forte.” Sursă: Chambers Europe

„Firma continuă să fie apreciată pentru activitatea sa excelentă în domeniul Energiei și Resurselor Naturale.” Persoanele intervievate afirmă că sunt atrase de firmă pentru „capacitatea de răspuns și abordarea centrată pe client”. Sursă: Chambers & Partners

Clienții Mușat & Asociații afirmă că, pentru activitatea din domeniul energiei, „nivelul de servicii oferit de firmă este foarte ridicat.” Sursă: Legal 500

Clienții declară despre echipa de avocați specializați că sunt „experți în domeniul energetic”. Sursă: Chambers & Partners

Clienții admiră rezultatele excepționale obținute de firmă în sectorul energetic, subliniind în special expertiza Mușat & Asociații în domeniul finanțării și restructurării, reglementărilor specifice și implicarea sa în proiecte energetice de anvergură. Sursă: Chambers & Partners

Clienții apreciază în mod deosebit serviciile flexibile ale firmei: „Sunt acolo când avem nevoie de ei, chiar și într-un timp foarte scurt.” Sursă: Chambers & Partners

Clienții apreciază la Mușat & Asociații „asistența de prim rang acordată de firmă și capacitatea de a redacta lucrări impecabile cu respectarea unor termene limită deosebit de restrictive”. Sursă: Chambers & Partners

„Această echipă puternică de 10 avocați a dobândit cunoștințe excelente prin implicarea sa în privatizări de mare anvergură” și „și-a păstrat o poziție solidă pe piața de profil”. Sursă: Chambers & Partners

„Având în vedere legăturile puternice ale firmei cu guvernul, nu este surprinzător faptul că echipa deține o vastă experiență în consilierea diverselor organe publice.” Sursă: Legal 500

Clienții sunt de părere că firma este „profesionistă, cu o echipă extraordinară de avocați care fac dovada unor cunoștințe solide”. Sursă: Legal 500

„Mușat & Asociații – un gigant român neobosit [care] deține o listă impresionantă de clienți și legături de neegalat cu agențiile guvernamentale.” Sursă: Chambers & Partners

Mușat & Asociații deține „o parte dominantă a activității naționale” și „se bucură de respect profund din partea concurenților și a clienților”. Sursă: IFLR 1000

Clienții nu au niciun dubiu cu privire la calitatea serviciului furnizat. „Mușat & Asociații este una dintre cele mai bune firme de avocatură din România, alături de care am lucrat. Avocații posedă impresionante cunoștințe juridice, fiind foarte practici și dedicați.” Sursă: IFLR 1000

VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email