9V8A5283 Gheorghe Buta resized
GHEORGHE BUTA
attonery_underline

Senior Partner

Arii de practică: Litigii & Arbitraj, Drept Penal (Drept Penal al Afacerilor), Drept Societar și Comercial, Insolvente & Faliment

 

Telefon: +40 21 202 59 08

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: gheorghe.buta@musat.ro

 

Adresă: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

Dr. Gheorghe Buta coordonează departamentul de Litigii & Arbitraj din cadrul Mușat & Asociații și este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați experți în domeniul litigiilor comerciale, civile și penale din România. De-a lungul celor peste 30 de ani de carieră judiciară a acumulat o experiență vastă în instanță, mai întâi ca procuror, apoi în calitate de judecător în toate tipurile de instanță, inclusiv o perioadă de 6 ani ca judecător în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

A deținut funcția de Președinte al Tribunalului Bistrița-Năsăud și al Curții de Apel Cluj, iar în ultima perioadă a carierei sale de magistrat a fost Președintele Secției Comerciale a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Mai mult, domnul Buta are calitatea de arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României si al Curților Internaționale de Arbitraj de la Viena și Paris

Pregătirea sa academică și experiența îndelungată acoperă ariile de drept comercial, drept civil, procedură civilă, contencios administrativ, precum și drept penal și procedură penală. A reprezentat de-a lungul anilor importanți jucători locali și internationali care activează în cele mai diverse sectoare de activitate, inclusiv cel farmaceutic, energie, petrol & gaze, construcții & imobiliare, financiar-bancar, investiții și transport. Domnul Buta asigură apărarea intereselor clienților în litigii și arbitraje complexe, cu accent deosebit în materii precum: dispute comerciale, recuperări creanțe, proceduri de insolvență și de executare silită, acțiuni civile în materia achizițiilor publice, litigii fiscale complexe inițiate împotriva autorităților fiscale locale în materie de TVA, impozit pe venit și alte taxe.

Doctor în Drept „summa cum laude” din anul 2002, domnul Buta este apreciat și pentru activitatea sa științifică și academică. Timp de peste 10 ani a fost profesor în cadrul Universității „Babeș–Bolyai” din Cluj–Napoca, iar de 12 ani este cercetător științific gr. I (profesor universitar) în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și membru în Consiliul Științific al acestui institut. Este membru titular și Președinte de secție al Academiei de Științe Juridice din România. 

Domnul Buta este autorul și co-autorul a mai mult de 10 lucrări de referință în materie civilă, comercială și de procedură civilă și a peste 120 de studii, articole și comentarii publicate în cunoscute reviste de specialitate. Printre lucrările de referință se numară: „Codul de Procedură Civilă – comentat și adnotat”, „Jurisdicția comercială – Teorie și jurisprudență”, „Procedura somației de plată. Doctrină și jurisprudență”, „Noul Cod Civil – Studii și comentarii”, ”Fiducia și administrarea bunurilor altuia”, ”Enciclopedia Juridică Română”. Este colaborator și membru în conducerea mai multor reviste juridice. 

Domnul Buta a fost de două ori membru al Consiliului Superior al Magistraturii. În anul 2004, a fost propus Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în 2007 a fost nominalizat de către Guvernul României candidat al României pentru ocuparea unui post de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Carieră și calificări

EDUCAȚIE

 • Diplomă de Studii Postuniversitare în Drept Comercial, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj–Napoca (2002)
 • Diplomă de Studii Postuniversitare în Științe Penale, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj–Napoca (1986)
 • Diplomă de Licență în Drept, Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj–Napoca (1979)
 • Cursuri de perfecționare în cadrul următoarelor instituții: Université libre de Bruxelles, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană de Justiție, Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare etc.

CARIERĂ

 • Experiență juridică: 32 de ani
 • Experiență în cadrul Mușat & Asociații: 9 ani
 • Partener Senior, Mușat & Asociații: 2018 – prezent
 • Partener Coordonator, Mușat & Asociații: 2012 – 2018
 • Partener, Mușat & Asociații: 2010 – 2013
 • Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Comercială: 2009 – 2010
 • Judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție: 2004 – 2010
 • Membru, Consiliul Superior al Magistraturii: 2009 – 2010 și 2003 – 2005
 • Judecător și Președinte, Curtea de Apel Cluj: 1999 – 2004
 • Judecător în cadrul câtorva instanțe județene: 1987 – 1999
 • Procuror: 1979 – 1987
 • Membru al Consiliului Științific și Cercetător Științific gr. I (Profesor Universitar), Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române: 2008 – prezent
 • Director al Revistei Române de Jurisprudență: iulie 2010 – prezent

LIMBI VORBITE

 • Franceză, Engleză și Română

Experiență relevantă

Printre cele mai recente mandate de reprezentare și consiliere juridică la care a participat dl. Gheorghe Buta se numără:

 • Filiala din România a unui grup elvețian de servicii de sănătate active la nivel mondial – asistență în mai multe dispute comerciale din industria de medicamente cu pretenții totale de peste 100.000.000 de euro.
 • Unul dintre cele mai mari grupuri europene specializate în energie – asistență și reprezentare în două procese de arbitraj în fața Curții Internaționale de Arbitraj ICC Paris, cu pretenții a căror valoare totală depășește 850.000.000 de euro.
 • Unul dintre cele mai mari fonduri de investiții financiare din România, listat la Bursa de Valori București – asistență în legătură cu o serie de litigii complexe cu o valoare totală de 127.000.000 de euro.
 • Una dintre cele mai mari companii de construcții din Spania – asistență în legătură cu mai multe acțiuni civile în materia achizițiilor publice, precum și cu privire la litigii pe teritoriul României privind procedurile de achiziție publică pentru lucrări și servicii de interes public. Valoarea tranzacțiilor aflate în litigiu depășește 90.000.000 de euro.
 • Un important furnizor de servicii locale – asistență într-un litigiu privind un contract de achiziții publice de servicii ale clientului, cu o valoare totală de 450.000.000 de euro.
 • Una dintre cele mai importante companii petroliere din România – asistență în trei litigii majore din România, în contextul rambursării de către această companie a unei datorii istorice către statul roman, în valoare totală de 570.000.000 de euro. Una dintre disputele majore în care a fost implicat acest client, inițiate împotriva Comisiei Naționale de Valori Mobiliare (CNVM), a fost câștigată în favoarea clientului; instanța a anulat decizia CNVM de blocare a delistării clientului și a obligat CNVM la plata de daune-interese. Am consiliat clientul într-o altă dispută comercială importantă împotriva autorităților statului român într-o speță legată de punerea în aplicare a unei majorări a capitalului social al firmei.
 • Un important dezvoltator imobiliar din Europa Centrală și de Est   asistență într-o gamă largă de litigii și soluțiile juridice aferente cu privire la dreptul de proprietate asupra unor proiecte imobiliare disputate, în valoare totală de 100.000.000 de euro.
 • Filiala locală a unui lider mondial în servicii de sănătate asistență și reprezentare în mai multe litigii care au ca obiect recuperarea de creanțe în valoare de 80.000.000 de euro.
 • Unul dintre cei mai mari producători de oțel din lume – asistență într-unul dintre cele mai complexe litigii internaționale, generat de tranzacțiile de vânzare-cumpărare de oțel încheiate în timpul regimului comunist, cu o valoare totală a pretențiilor de 50.000.000 de dolari. Asistența a inclus reprezentarea clientului în fața mai multor instanțe de judecată, inclusiv în fața Curții Supreme de Justiție[2]. Asistarea clientului pe parcursul procedurii de insolvență declanșate împotriva principalilor debitori în legătură cu recuperarea creanțelor garantate și negarantate.
 • Unul dintre cele mai mari grupuri europene specializate în energie asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj în fața Curții Internaționale de Arbitraj ICC Paris, cu pretenții a căror valoare totală depășește 40.000.000 de euro.
 • Unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Europa asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj în fața Curții Internaționale de Arbitraj ICC Paris, cu privire la executarea unui contract de tip FIDIC, cu pretenții a căror valoare totală depășește 60.000.000 de euro.
 • O cunoscută bancă din Israel asistență într-un litigiu comercial complex cu pretenții în valoare de 33.350.000 USD.
 • Unul dintre grupurile specializate în asigurări, servicii financiare și bancare asistență în numeroase litigii cu privire la diverse măsuri de asigurare în domeniul agriculturii, dar și într-un litigiu cu privire la o asigurare în domeniul maritim.
 • Un jucător local important activ în cercetarea științifică veterinară și producția biotehnologică asistență într-un litigiu decurgând dintr-un contract de concesiune a unui teren de 9.000 ha, cu o valoare aproximativă de 15.000.000 de euro.
 • Numeroase grupuri financiare asistență în cadrul procedurilor de insolvență și executare silită inițiate împotriva debitorilor pentru recuperarea unor datorii comerciale provenite din contracte de leasing a căror valoare depășește 37.000.000 de euro, inclusiv urmărirea penală a unor debitori.
 • Una dintre cele mai mari bănci din România asistență juridică în diverse litigii cu unul dintre acționarii minoritari semnificativi.
 • Un grup european specializat în energie asistență în diverse litigii generate de reorganizarea companiei în urma mai multor achiziții realizate pe piața de energie din România.
 • O importantă bancă comercială din România – asistență într-un litigiu commercial complex împotriva unei mari companii locale de asigurări, precum și consiliere legată de negocierea și semnarea unei înțelegeri amiabile între părți.
 • Compania națională germană de căi ferate – asistență în procedura de insolvență inițiată împotriva a trei producători de cale ferată, pentru recuperarea unei datorii în valoare de mai multe milioane de euro provenite din mai multe contracte de furnizare de produse și servicii încheiate între părți.
 • O mare companie europeană de transport feroviar de marfă cu vagoane închiriate – asistență în procedura de insolvență deschisă împotriva a doi dintre cei mai mari producători de vagoane de marfă din România.
 • Un producător important de produse farmaceutice  asistență în procedura de insolvență inițiată împotriva unui important distribuitor de medicamente – Montero – pentru recuperarea unor creanțe semnificative.  
 • Unul dintre cei mai mari distribuitori de articole sanitare din România – asistență într-un litigiu fiscal complex inițiat împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), având ca obiect plata TVA-ului, a impozitului pe venit și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat.
 • Un mare investitor și dezvoltator imobiliar asistență și reprezentare în litigii fiscale inițiate împotriva autorităților fiscale locale în privința TVA-ului datorat aferent achiziției de terenuri pentru dezvoltarea a două proiecte rezidențiale.
 • Cel mai mare producător de componente din fier din România, parte a unui mare grup de profil la nivel internațional – asistență într-un litigiu fiscal complex împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 • Un important jucător în domeniul metalurgiei asistență în mai multe litigii fiscale reprezentând atacarea în instanță a diverselor decizii ale autorităților cu privire la plata accizelor către bugetul de stat. Asistență juridică și reprezentarea clientului în legătură cu procedura de insolvență inițiată împotriva mai multor debitori pentru recuperarea creanțelor.
 • Un important dezvoltator imobiliar din România – asistență și reprezentare într-un complex proces de arbitraj în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României cu privire la un contract de construcție pentru un proiect imobiliar rezidențial.
 • Un important producător industrial local de materiale feroase – asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.
 • O mare companie locală specializată în construcții – asistență și reprezentare într-un proces de arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României privind apărarea împotriva acuzațiilor legate de o serie de contracte de dezvoltare a infrastructurii.
 • Una dintre cele mai mari companii de distribuție în domeniul farmaceutic asistență și reprezentare într-un complex litigiu fiscal, având ca obiect anularea mai multor acte administrative referitoare la stabilirea obligațiilor financiare de plată (TVA, taxe vamale) pentru anumite clase de medicamente.
 • Compania Națională de Transport Aerian – asistență în diverse litigii de muncă privind pretinse drepturi salariale și extra-salariale solicitate de sindicate și de angajați.
 • Un important producător local de bunuri de consum – asistență juridică cu privire la contestarea taxelor vamale calculate în baza unei încadrări tarifare vamale greșite a bunurilor importate. Consilierea clientului într-un litigiu complex care implică încălcarea de către un comerciant francez a dreptului de proprietate intelectuală asupra modelelor și mărcilor comerciale ale clientului. Asistența juridică a inclus reprezentarea clientului în fața instanței și obținerea unei acțiuni preliminare împotriva comerciantului francez, până la judecata în fond.
 • Un important grup forestier finlandez asistență într-un litigiu împotriva statului român (reprezentat de compania de administrare a fondului forestier) și a Ministerului Român de Finanțe cu privire la recunoașterea drepturilor de proprietate asupra drumurilor forestiere achiziționate odată cu achiziția a 9.000 ha. de teren forestier.

Afilieri

 • Uniunea Națională a Barourilor din România (1991)

Distincții

 • Leading individual – Litigii (Legal 500, 2020)
 • Leading individual – Litigii (Legal 500, 2019)
 • Eminent Practitioner (Chambers Europe, 2017)
 • Eminent Practitioner (Chambers Europe, 2016)
 • Leading individual – Litigii (Legal 500, 2015)
 • Highly recommended – Litigii (Chambers Europe, 2015)
 • Highly recommended – Litigii (Chambers Europe, 2014, Chambers Global, 2014)
 • Highly recommended – Litigii (Chambers Europe, 2013, Chambers Global, 2013)

Aprecieri

 • “Gheorghe Buta is one of the most well-known and respected experts in commercial, civil and criminal disputes in Romania. An exceptional lawyer with experience, dedicated to the profession.” Source: Legal 500 EMEA, 2020
 • Clienții apreciază “experiența de neegalat, background-ul academic impresionant, precum și gandirea clară.” (Chambers Europe, 2018)
 • Fostul judecător Gheorghe Buta este un remarcabil specialist în soluționarea disputelor, cu „o extraordinară capacitate de analiză, dar și o fină și precisă înțelegere a modului în care instanțele și judecătorii din România pot interpreta legea, datorată îndelungatei sale cariere în domeniul judiciar”. (Chambers Europe, 2015)
 • Clienții afirmă că Gheorghe Buta este „un avocat extraordinar, care deține vaste cunoștințe tehnice”. (Chambers Global, 2014)
 • Redutabilul” Gheorghe Buta este cel care coordonează departamentul de Litigii & Arbitraj. (Legal 500, 2014)
 • Coordonatorul departamentului de Litigii, Gheorghe Buta, este foarte apreciat de către clienți datorită faptului că „acordă întotdeauna atenție chestiunilor delicate”. (Chambers Global, 2013)

Premii și distincții

 • Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de ofițer, conferit de Președintele României – 2000
 • Premiul „Mihai Eminescu” pentru cercetare în științe juridice, oferit de Academia Internațională „Mihai Eminescu” – 2008
 • Premiul „Andrei Rădulescu” pentru lucrarea „Noul Cod Civil – Studii și comentarii” (lucrare colectivă), primit din partea Uniunii Juriștilor din România – 2012
 • Diploma de Onoare pentru lucrarea „Codul de Procedură Civilă – comentat și adnotat”, ediția a doua, acordat de Uniunea Juriștilor din România – 2008
 • Premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Jurisdicția Comercială – Teorie și jurisprudență”, acordat de Uniunea Juriștilor din România – 2003
 • Premiul „I.L. Georgescu” pentru lucrarea „Procedura somației de plată. Doctrină și jurisprudență”, acordat de Uniunea Juriștilor din România – 2006
 • Premiul „Merit Judiciar”, acordat de Președintele României – 2002
 • Cetățean de onoare al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud – 2008
 • Senator de Onoare al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – 2012

Contribuții editoriale

 • „Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală: Modificări importante în direcția modernizării sistemului legislativ din România” (IFLR 1000, 2015)
 • „Noul Cod Civil. Studii și comentarii”, Volumul 1, Coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2012
 • „Noul Cod Civil – Comentarii”, Coordonator M.Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2010 (și alte două ediții, revizuite și adnotate în 2011)
 • „Codul de Procedură Civilă – comentat și adnotat”, ediția a doua revizuită și completată, Editura Universul Juridic, București, 2008 (în colaborare cu prof. dr. M. Tabarca), 1850 pagini –  distinsă cu „Diploma de Onoare” în 2009 de Uniunea Juriștilor din România
 • „Codul de procedură civilă comentat și adnotat”, Editura Universul Juridic, București, 2007 (în colaborare cu prof. dr. M. Tabarca), 1750 pagini
 • „Procedura somației de plată. Doctrină și jurisprudență”, Editura CH Beck, București, 2006, 540 pagini (în colaborare cu Prof dr. Ion Deleanu) –  premiată în 2006 cu distincția „Istrate Micescu” de Uniunea Juriștilor din România
 • „Jurisdicția comercială. Teorie și jurisprudență”, Editura Lumina Lex, București, 2003, 545 pagini – distinsă în 2003 cu premiul „I.L. Georgescu” de Uniunea Juriștilor din România
 • „Noul Cod Civil – Comentarii” (în colaborare), Editura Universul Juridic, 2010–2012, 490 pagini
 • „Dreptul afacerilor”, Editura EFES, Cluj–Napoca, 2003, 385 pagini
 • „Jurisprudența Secției Comerciale a Înaltei Curți de Casație și Justiție”, publicație anuală (lucrare colectivă), Editura Hamangiu, București, 2005 (prima ediție), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 • „Buletinul jurisprudenței Curții de Apel Cluj”, publicație anuală (în colaborare), Editura Lumina Lex, 1999 (prima ediție), 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 • Autor al peste 120 de studii, articole, traduceri și comunicări publicate în lucrări colective și reviste de specialitate sau prezentate în cadrul unor congrese, conferințe, seminarii în domeniile drept comercial, penal, procesual civil și drepturile omului
Print Friendly, PDF & Email