9V8A1598 Iuliana Iacob
IULIANA IACOB
attonery_underline

Partner

Arii de practică: Litigii și Arbitraj, Drept civil, Drept comercial si societar, energie – resurse naturale și mediu, infrastructură etc.

 

Telefon: +40 21 202 59 00

Fax:  +40 21 223 04 95

E-mail: iuliana.iacob@musat.ro 

 

Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

Iuliana deține o vastă experiență în domeniile arbitraj domestic și internațional, drept internațional public și privat, achiziții publice, energie și resurse naturale, și infrastructură.

Iuliana a fost implicată în numeroase dispute arbitrale comerciale administrate în baza principalelor reguli instituționale (ICC, VIAC, SCC) acoperind un spectru larg de domenii, precum privatizare, construcții si infrastructură, energie, sau comerț internațional, precum și în proceduri complexe având ca obiect instituirea de masuri provizorii si asiguratorii anularea, sau recunoașterea sentințelor arbitrale.

De asemenea, Iuliana a asistat și reprezentat numeroși clienți în fața instanțelor de drept comun în cadrul unor litigii complexe derivate din proiecte majore de infrastructură. Iuliana a fost implicată și în proceduri complexe în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Iuliana este arbitru pe lista Curții de Arbitraj București.

Carieră și calificări

EDUCAȚIE

 • Master „South East European Law and European Integration” L.L.M. Universitatea Karl-Franzens, Graz, Austria (2017)
 • Diplomă de Licență în Drept, Universitatea București, Facultatea de Drept (2007)

CARIERĂ

 • Experiență în cadrul Mușat & Asociații: 10 ani
 • Partner, Mușat & Asociații: 2022 – prezent
 • Managing Associate, Mușat & Asociații: 2017 –2021
 • Senior Associate, Mușat & Asociații: 2012 – 2016
 • Associate, Mușat & Asociații: 2011 – 2012

LIMBI VORBITE

 • Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă și Română

Experiență relevantă

Experiența relevantă recentă a Iulianei include:

 • Reprezentarea unuia dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa, în cadrul a trei arbitraje ICC extrem de complexe (sediul arbitrajului: Paris), implicând pretenții cumulate în valoare de peste 700.000.000 USD;
 • Reprezentarea uneia dintre cele mai mari companii de construcții la nivel național in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în procedura pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare în domeniul achizițiilor publice cu privire la interpretarea noțiunii de „deficiență semnificativă sau persistentă” în accepțiunea art. 57 alin. (4) lit. (g) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
 • Reprezentarea unui important producător global de tehnologie, într-o dispută transfrontalieră complexă implicând proceduri de recunoaștere și punere în executare a două sentințe arbitrale (sediul arbitrajului Milano), cu o valoare a disputei de peste 000.000 EUR;
 • Reprezentarea unui important producător de energie, într-un arbitraj complex administrat în baza Regulilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României derivat dintr-un contract privind reabilitarea unei hidrocentrale, implicând multiple pretenții de peste 000.000 EUR;
 • Reprezentarea unei importante companii locale de vânzare și furnizare energie în trei arbitraje internaționale complexe în fața Institutului German de Arbitraj (sediul arbitrajului: Paris, Bonn) și în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (sediul arbitrajului București) cu pretenții în valoare de peste 000.000 EUR.
 • Reprezentarea unui dintre liderii mondiali din industria construcțiilor și întreținerii infrastructurii de transport, în multiple dosare arbitrale cu mare grad de complexitate, desfășurate in fata ICC (locul de desfășurare al arbitrajelor fiind Geneva si București), rezultate din contracte internaționale de construcții (proiecte de infrastructura) in care valoarea cumulata a obiectului dosarelor a depășit suma de 000.000 USD;
 • Reprezentarea subsidiarei unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Europa, într-un arbitraj ICC cu privire la construirea si dezvoltarea unui proiect imobiliar major, implicând pretenții de peste 000.000 EUR;
 • Asistarea unui producător italian renumit, care activează în domeniul construcțiilor și managementului lucrărilor de mediu și de inginerie industriala, într-un arbitraj complex ICC decurgând din rezilierea unui contract FIDIC;
 • ReprezentareaF.R., Compania Națională de Cai Ferate (Romania), într-un arbitraj ICC complex cu privire la executarea unui contract FIDIC;
 • ReprezentareaF.R., Compania Națională de Căi Ferate (Romania), într-un arbitraj ICC complex in legătură cu un proiect major de infrastructură feroviară cu o valoare a pretențiilor de peste 12.000.000 EUR;
 • Reprezentarea uneia dintre cele mai importante companii de construcții din Spania în legătură cu mai multe acțiuni civile în materia achizițiilor publice, precum si cu privire la litigii naționale privind procedurile de achiziție publica legate de lucrări și servicii de interes public, cu o valoare de peste 000.000 EUR.
 • Asistarea filialei din România a uneia dintre cele mai mari companii de ingineri consultanți la nivel mondial, într-un arbitraj în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, cu privire la cererile de despăgubire rezultate dintr-un contract de asociere în participațiune, cu o valoare a litigiului de peste 2,000,000 EUR;
 • Asistarea și reprezentarea filialei din România a uneia dintre cele mai mari companii de ingineri consultanți la nivel mondial în multiple dispute complexe derivate din executarea unui contract de asistență tehnică pentru managementul unui proiect de infrastructură de interes național, cu o valoare totală a pretențiilor de mai multe milioane de EUR.
 • Reprezentarea unei reputate companii locale de construcții in multiple litigii complexe derivate din contracte FIDIC având ca obiect extinderea sistemului de alimentare cu apa in cadrul unor proiecte de importanta națională;
 • Asistarea unei importante companii internaționale de vânzare a energiei în legătură cu analize complexe vizând aspecte de protecție a investițiilor străine derivate din rezilierea unor contracte de vânzare a energiei electrice;
 • Asistarea unui important grup internațional de furnizare a energiei în legătură cu potențiale dispute investiționale derivate din schimbări ale legislației guvernând energia regenerabilă;
 • Asistarea unei importante companii internaționale în domeniul energiei în legătură cu potențiale dispute investiționale derivate din schimbări în legislația guvernând alocarea certificatelor verzi.

Afilieri

 • Arbitru pe lista Curții de Arbitraj București
 • Baroul București (Admis in anul 2011)
 • Uniunea Națională a Barourilor din Romania (Admis in 2011)
 • Young Arbitration Forum (ICC YAF), Camera Internațională de Comerț
 • Young ICCA – International Council for Commercial Arbitration
 • Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)
 • ICC Institute of World Business Law
 • Swiss Arbitration Association, ASA Below 40

Conferințe

 • „Importanta jurisprudenței CJUE în clarificarea cazurilor de excludere din proceduri de achiziție publică – Studiu de caz: Cauza C-267/18”, prezentare susținută in cadrul conferinței „Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiențe ale sistemului roman de drept, ediția a II-a”, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice din cadrul Academiei Romane, București 2018;
 • „Măsuri provizorii sau asiguratorii conform noilor Reguli de procedura arbitrala”, prezentare susținută în cadrul conferinței „Probleme dificile de arbitraj. Editia a II-a. Noile Reguli in Acțiune”, București 2018;
 • Conferința “Fourteenth Annual Leading Arbitrators’ Symposium on the Conduct of International Arbitration”, Viena 2018;
 • „Aspecte privind evoluția disputelor investiționale în domeniul energiei” prezentare susținută in cadrul conferinței „Arbitrajul de drept privat in context european”, București 2017;
 • Conferința FIDIC “The FIDIC Claims – Making, Defending and Resolving Claims under the FIDIC 1999 Contracts” (“Pretenții FIDIC – Pregătirea, apărarea, și soluționarea disputelor privind Contractele FIDIC 1999”), București 2016;
 • Conferința „Arbitration in Eastern Europe. Trends and Developments” („Arbitrajul in Europa de Est: direcții si linii de dezvoltare”), Bucuresti 2015;
 • Conferința Asociația Internațională a Barourilor (IBA) „Opening Statment” („pledoaria de deschidere”), Viena 2015;
 • Conferința „A Romanian and International Legal Perspective on 20 Critical Contractual/Legal Issues That Arise on Real Estate and Construction Projects” („O perspectivă românească și internațională asupra 20 de probleme contractuale/legale derivate din proiecte imobiliare și de construcții”), Bucuresti 2014;
 • Conferința “The new Vienna Rules – quality arbitration at your doorstep” („Noile Reguli de la Viena – arbitraj de calitate”), Bucuresti 2014;
 • Conferința „Cross-Examination in International Arbitration” („Interogarea martorilor in arbitrajul international”), Viena 2013;
 • Conferința „Private Law Arbitration in a European Context” („Arbitrajul de drept privat in context european”), Centrul de Studii Europene, București 2012.

Contribuții editoriale

 • International execution against Judgment Debtors” (co-autor al capitolului cu privire la România), Thomson Reuters 2021;
 • International execution against Judgment Debtors” (co-autor al capitolului cu privire la România), Thomson Reuters 2021;
 • Competența tribunalelor arbitrale în disputele privind anularea documentului constatator emis de autoritățile contractante” (co-autor), Revista Romana de Arbitraj, ianuarie – martie 2020;
 • Arbitrajul internațional – un potențial mecanism de soluționare a disputelor privind schimbările climatice”, lucrare susținută în cadrul Conferinței internaționale „Perspectives of Business Law in the Third Millenium” („Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”), ediția a VI-A, Academia de Studii Economice din București 2016;
 • „Tratatul privind Carta Energiei și soluționarea disputelor – Provocări contemporane”), Tribuna Juridica, Volumul 6, Nr. 1, iunie 2016;
 • Punerea în executare a măsurilor provizorii în Arbitrajul Comercial Internațional” – Ed. Universitară, București 2012.
Print Friendly, PDF & Email