Muşat & Asociaţii a participat săptămâna trecută la reuniunea Grupului Consultativ de pe lângă Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP), care a avut loc la sediul Microsoft România şi a reunit reprezentanţi ai sectorului guvernamental (Poliţie, Ministerul Public, Centrul SECI – Southeast European Cooperation Initiative) şi neguvernamental, angrenaţi în efortul de combatere a fenomenului de exploatare a minorilor în mediul virtual.

În cadrul întâlnirii, Horaţiu Dumitru, Managing Associate Muşat & Asociaţii, a expus principalele trasee legislative din ultimii zece ani referitoare la exploatarea minorilor în mediul virtual şi a semnalat numeroase probleme juridice care nu sunt cuprinse în reglementările existente sau pentru care nu au fost oferite deocamdată cele mai potrivite opţiuni şi soluţii normative. „Este necesară o dezbatere serioasă şi puternic ramificată în societate referitoare la libertatea de exprimare în mediul online, limitele acestei libertăţi şi metodele educaţionale şi juridice de ocrotire a utilizatorilor minori de Internet, modul de transmitere şi utilizare a datelor cu caracter personal ale copiilor în interacţiunile acestora pe Internet şi folosirea schemelor juridice de autoreglementare ce ar putea fi adoptate de către service providerii din industria Internetului. O asemenea dezbatere ar putea contribui la alimentarea rezervelor de opţiuni şi solutii juridice ale autorităţilor publice, la înlăturarea unor tipare eronate de gândire şi acţiune în ceea ce priveşte utilizarea Internetului şi la combaterea fenomenelor infracţionale din cadrul acestuia”, a spus Horaţiu Dumitru, care a reprezentat Muşat & Asociaţii în cadrul acestui eveniment. Muşat & Asociaţii acordă în mod constant asistenţă juridică pro-bono Centrului pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual (FOCUS), în cadrul unui acord de parteneriat încheiat în anul 2008.

Expunerea a primit aprecieri pozitive din partea reprezentanţilor CEOP, care au fost de acord cu necesitatea acoperirii lacunelor legale din acest domeniu – deloc deosebite faţă de cele existente şi în legislaţia specială a Marii Britanii. De asemenea, a fost subliniat rolul pe care instanţele judecătoreşti, îndeosebi cele penale, l-ar putea avea în acest demers, fiind evidenţiate şi alte lipsuri din sfera dreptului substanţial şi procesual referitoare la protecţia juridică a minorilor în faţa pericolelor mediului electronic.

CEOP este un departament guvernamental din Marea Britanie, aflat în subordinea lui Serious Organised Crime Agency (SOCA), care desfăşoara acţiuni de cercetare penală împotriva fenomenului de exploatare sexuală online a minorilor. Colaborarea dintre CEOP şi sfera publică şi privată din România vizează în primul rând îmbunătăţirea cadrului legislativ intern în materia combaterii pornografiei infantile transmise prin mijloace IT&C, precum şi a legislaţiei adiacente care se adresează în general protecţiei minorilor. Componenta neguvernamentală a Grupului Consultativ pentru România al CEOP cuprinde Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual (FOCUS), UNICEF România, precum şi societăţi comerciale cum ar fi Microsoft şi Visa care, prin specificul activităţii lor, pot contribui la descurajarea pedopornografiei mediate electronic.

Print Friendly, PDF & Email