Prin Ordonanța militară nr. 8/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 301 din 10 aprilie 2020 au fost instituite o serie de noi măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, măsuri care impactează în mod direct câteva categorii determinate de lucrători și profesioniști, după cum sunt prezentate mai jos.

 

(i) Excepții de la restricțiile de circulație instituite pe durata stării de urgență

În temeiul noii ordonanțe militare, titularii autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial li se permite în mod expres  să circule pentru a desfășura activități de pescuit comercial și acvacultură, respectiv apicultorilor să circule spre şi dinspre locaţia stupinei. Aceștia au obligația completării declarației pe propria răspundere prevăzută de Ordonanța militară nr. 3/2020 unde vor bifa deplasarea în interes profesional și trebuie să prezinte autorizațiile/permisele de pescuit comercial sau, în ceea ce privește apicultorii, adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie sau orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

De asemenea, producătorii agricoli vor putea să își vândă produsele în piețele agroalimentare care rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, permițându-se deplasarea acestora până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

 

(ii) Excepții de la măsura izolării la domiciliu sau carantinării pe durata stării de urgență

Suplimentar excepțiilor de la restricțiile de circulație, noua ordonanță militară instituie și o serie de excepții de la măsura izolării la domiciliu sau carantinării pentru categorii determinate de persoane. 

Astfel, lucrătorii transfrontalieri care locuiesc și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntorc la locuință cel puțin o dată pe săptămână, sunt exceptați de la obligația izolării la domiciliu sau carantinării dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19. Această măsură este instituită doar pentru intrarea în România pe la anumite puncte de trecere a frontierei de stat româno-ungare (i.e., Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea), pe unde este se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.

O altă categorie de salariați și/sau profesioniști care este exceptată de la măsura izolării la domiciliu sau carantinării este constituită din persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și activități legate de tehnica/echipamentele din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.  Excepția este supusă condiției ca aceste persoane sa nu prezinte simptome asociate COVID-19 și să dovedească raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României. 

 

(iii) Măsuri privind personalul din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private

O altă măsură impusă de cea mai recentă ordonanță militară impactează personalul din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, ca urmare a interzicerii exprese ca activitatea acestor unități să înceteze sau să fie suspendată pe durata stării de urgență.

Astfel, prezența personalului în aceste centre se va organiza și asigura în ture/schimburi, astfel încât personalul să poată sta în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior timp de 14 zile, perioadă urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu pentru alte 14 zile. Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către salariații acestor centre atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

De asemenea, pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților din centrele menționate mai sus, termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice. 

Prevederile Ordonanței militare nr. 8/2020 de mai sus sunt aplicabile de la data publicării acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv 10 aprilie 2020, și sunt valabile pe întreaga durată a stării de urgență.

Print Friendly, PDF & Email