Declarația fiscală 101 și instrucțiunile sale de completare au fost ajustate prin intermediul Ordinului nr. 423/2022. Aceste modificări erau așteptate deoarece din 2022 se pot aplica efectiv facilitățile pentru stimularea menținerii / creșterii capitalurilor proprii potrivit OUG nr. 153/2020.

Printre cele mai importante modificări la formular, menționăm:

  • prin OUG nr. 153/2020, contribuabilii plătitori de impozit pe profit beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual, pentru perioada 2021-2025, drept pentru care în formular a fost introdus rândul 46 – Reducerea impozitului pe profit conform OUG nr. 153/2020;
  • conform Codului fiscal, în situația în care un beneficiar al unei sponsorizări/burse private/mecenat restituie suma respectivă contribuabilului, într-un an fiscal diferit de cel în care a fost acordată aceasta, suma dedusă din impozitul pe profit, în perioade fiscale precedente, se adaugă ca diferență de plată la impozitul pe profit datorat în anul restituirii acesteia, drept pentru care este introdus rândul 50Diferenţa de impozit pe profit datorat urmare restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului;
  • nu în ultimul rând, contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate și puse în funcțiune în anii 2018 și 2019, pentru care au aplicat în anii respectivi prevederile art. 22, adaugă la impozitul datorat si valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate, sens în care a fost adăugat în cuprinsul noului formular rândul 51 – Valoarea impozitului pe profit scutit aferent caselor de marcat, potrivit art. 45 alin. (7) din Codul fiscal.

Informațiile furnizate mai sus nu constituie și nu sunt destinate să constituie consultanță juridică. În schimb, toate informațiile, conținutul și materialele menționate aici au doar scop informativ general. Dacă aveți nevoie de asistență juridică în proiectele dumneavoastră în domeniul fiscal, nu ezitați să ne contactați: Razvan Graure, Partener.

Print Friendly, PDF & Email