Prezentare generală și experiență

Cu o experiență solidă în domeniu, echipa noastră de Telecomunicații, IT și Media acordă asistență juridică în toate sectoarele industriei, atât internaționale cât și locale.

Asistăm un număr vast de clienți de talie mondială și locali, iar tranzacțiile la care am luat parte în calitate de consultanți juridici au fost dintre cele mai însemnate, ajungând întotdeauna pe prima pagină a publicațiilor de profil.

Consiliem deopotrivă cumpărători și vânzători de servicii de comunicații, ce apreciază calitatea serviciilor noastre, atât în chestiuni de reglementare, cât și de tranzacționare. Acordăm consiliere de specialitate în toate domeniile comunicațiilor, difuziunii, comerțului electronic, serviciilor de internet, dezvoltării și licențierii de software, infrastructurii, finanțării de proiecte și echipamente.

De asemenea, asistăm clienții în legătură cu aspecte de conformitate și de reglementare privind protecția datelor personale și confidențialitate, inclusiv privind formalități de notificare, obligațiile operatorului de date personale, transferuri transfrontaliere de date, proiecte de outsourcing, evaluări interne și anchete anticorupție. În ultimii ani am fost în mod semnificativ implicați într-o gamă largă de aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal pentru clienți mari din industria farmaceutică, asigurări, auto și IT.

Printre clienții noștri se numără persoane private și entități cu capital de stat implicate în operațiuni cu sisteme de telefonie mobilă și fixă, de difuzare prin cablu și televiziune, de transmisii de voce și operațiuni prin satelit, producători și furnizori de hardware și software, dar și diverși utilizatori de servicii de tehnologie a informației. De asemenea, am consiliat furnizori locali de servicii și operatori de rețea, cu privire la aspecte de reglementare și de licențiere.

IULIAN POPESCU
delimiter-2
9V8A2201 Iulian Popescu resized

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: : Drept Societar & Comercial, Fuziuni & Achiziții/Privatizări, Telecomunicații, IT & Media, Drept Maritim, Aviație & Transport

Telefon: +40 21 202 59 28

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: iulian.popescu@musat.ro

Adresă: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultanță acordată pentru:

 • O societate multinațională din S.U.A. activă în domeniul IT și dezvoltare de software, precum şi filialei sale din România, cu privire la diverse aspecte juridice legate de contractele de dezvoltare software şi probleme de reglementare a activităţilor sale de dezvoltare din Iași.
 • Una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din lume, cu sediul în SUA și filiala din România a acesteia, în legătură cu aspectele curente de reglementare privind protecția datelor și redactarea rapoartelor pentru sondajele de reglementare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obligațiilor operatorilor de date, notificări, formalități etc.
 • Cel mai mare motor de căutare online cu privire la o gamă largă de aspecte din sfera IT&C, drept societar, probleme contactuale, utilizarea și protecția datelor privind localizarea și implementarea diverselor produse și servicii pentru România. Am asistat clientul la încorporarea filialei sale locale și, ulterior, pentru diverse aspecte de funcționare în legătură cu activitățile sale locale. De asemenea, am asistat clientul în cadrul unor aspecte de reglementare privind regimul juridic al defăimării în România, dar şi cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, generate de lansarea unui important serviciu online în România.
 • Unul dintre liderii mondiali în servicii de consultanță, tehnologie și externalizare, în legătură cu deschiderea și operarea în România a centrului de externalizare al acestuia.
 • Cel mai important operator de reţea din Italia, în legătură cu cerinţele generale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, precum şi cu privire la funcționarea filialei acestuia.
 • Un lider mondial în producția de dispozitive pentru calculatoare, cu sediul în S.U.A. cu privire la toate aspectele de drept societar generate de deschiderea filialei sale din România. Asistența juridică oferită a cuprins întreaga gamă de aspecte juridice aferente operării centrului de dezvoltare de software de la București, primul proiect greenfield al acestuia în Europa.
 • Cel mai important producător la nivel mondial în domeniul telefoniei mobile în legătură cu lansarea diverselor sale servicii în România. Am asistat clientul cu privire la aspectele de reglementare, inclusiv vânzarea cărților electronice și aplicațiilor în România.
 • O companie privată din sectorul internet, cu sediul în S.U.A. privind încheierea unui contract de digitizare în vederea scanării informațiilor istorice existente în cadrul Arhivelor Naționale ale României. Asistența a inclus, printre altele, consiliere cu privire la aspecte de reglementare și redactarea contractului în conformitate cu rigorile impuse de părți.
 • Cel mai mare conglomerat media din lume în legătură cu diverse aspecte contractuale, inclusiv implementarea Termenilor de Utilizare ai site-ul companiei.
 • Cel mai mare furnizor de servicii de e-mail din întreaga lume într-o gamă largă de aspecte juridice în domeniul publicităţii, în vederea implementării unei campanii de publicitate pe internet supuse legislației din România.
 • Sucursala din România a unei companii britanice de telecomunicații, în legătură cu cerinţele de reglementare a raportărilor aplicabile sectorului comunicațiilor electronice.
 • Cea mai importantă societate de telecomunicații din Elveția, cu privire la diverse aspecte fiscale şi de reglementare, aferente furnizării de servicii electronice de comunicaţii.
 • Autoritățile române, în legătură cu vânzarea pachetului minoritar în cadrul unei companii de telecomunicații de top din România. Printre altele, am fost mandatați, ca parte dintr-un consorțiu, să realizăm o analiză aprofundată de due-diligence cu privire la societatea țintă și să întocmim strategia de privatizare. Analiza noastră a inclus aspecte de reglementare privind domeniul IT, telecomunicații și media și o amplă revizuire a portofoliului de clienți și servicii al companiei.
 • Operator român de sisteme de plăţi inter-bancare, în vederea implementării unui sistem complex la nivel naţional. Am asistat suplimentar clientul în implementarea unui proiect inovator în domeniul facturării electronice recent dezvoltat împreună cu BCR (Banca Comercială Română).
 • Cel mai important producător coreean de dispozitive de telecomunicații din lume, în legătură cu aspecte de reglementare privind desfăşurarea mai multor proiecte în România, cum ar fi Social Hub, Bada Server, Find Buddy, A-Store, precum şi asistenţă juridică în legătură cu termenii, condiţiile şi politicile de confidenţialitate aplicabile acestor servicii online.
 • Reprezentarea unui mare furnizor german de servicii de televiziune și filialei din România a acestuia, cu privire la aspecte de drept societar şi de reglementare întâlnite în activitatea de zi cu zi pentru posturile de radio şi TV ale acestuia. De asemenea, am consiliat clientul şi cu privire la aspectele juridice care decurg din difuzarea diferitelor emisiuni TV, în paralel cu reprezentarea acestuia în faţa Consiliului Naţional al Audiovizualului din România precum şi în mai multe litigii în fața diverselor instanţe naționale.
 • Autoritățile centrale din România, pentru o analiză juridică aprofundată a aspectelor de reglementare în domeniul IT, Telecomunicaţii şi Media, în legătură cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii şi Poșta Română, inclusiv analizarea portofoliului de contracte, licențe, permise, autorizații etc.
 • Filiala IT a unei mari companii feroviare românești, cu privire la contractul de dezvoltare de software în valoare de 22.000.000 EUR încheiat cu compania feroviară română pentru călători şi o mare companie din România ce oferă servicii internet.
 • O mare companie de dezvoltare software la nivel mondial, cu privire la operațiunile locale curente, inclusiv dezvoltare software, activităţi de externalizare, aspecte juridice corporative şi de resurse umane.
 • O mare companie de dezvoltare software la nivel mondial, în legătură cu aspecte de protecție a datelor referitoare la serviciile electronice transfrontaliere furnizate de o mare companie de consultanță în servicii tehnologice și de externalizare, unui grup de clienți de-ai săi.
 • Depozitarul naţional al informaţiilor legate de creditele de consum, în implementarea sistemului unic informatic integrat, precum şi redactarea şi negocierea contractelor necesare în vederea implementării sistemului de scoring al creditelor FICO® Score în România. De asemenea, am consiliat clientul în legătură cu aspecte legate de protecţia datelor cu caracter personal.
 • O companie română de dezvoltare de software, în reînnoirea Contractului standard de Licență al Utilizatorului Final folosit pentru clienții români.
 • O companie de difuzare din Regatul Unit, în legătură cu contractul încheiat cu societățile române CATV pentru distribuirea unui canal TV. Mandatul a inclus servicii de consultanţă juridică privind regimul general de autorizare din sectorul audio-vizualului şi retransmisia canalelor TV în România.
 • Autoritățile centrale din România, în desfăşurarea activităţilor de cercetare juridică şi legislativă, ca parte integrantă a unui proiect important pentru re-evaluarea şi armonizarea legislaţiei privind comunicaţiile din România.
 • Sucursala londoneză a unei instituții bancare cu sediul în Franța, în legătură cu diverse aspecte juridice privind protecţia datelor cu caracter personal şi redactarea notificării depuse la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Una dintre cele mai importante companii de divertisment, în legătură cu aspecte de reglementare privind Termenii şi Condiţiile, Politica de Confidenţialitate şi Pagina de Înregistrare ale serviciilor sale online. Suplimentar, am consiliat clientul în legătură cu diverse licențe ale utilizatorului final care însoțesc produsele clientului, planul de service și reparații, condiții de garanție, pentru accesorii de imagistica digitală, licențe pentru utilizatorul final, oferind totodată și alte forme de asistență juridică în raport cu cerințele de reglementare.
 • Unul din liderii mondiali ce activează pe piața produselor de înfrumusețare, în legătură cu redactarea unui contract de distribuţie încheiat cu un comerciant online, cuprinzând clauze referitoare la reglementările privind comerțul electronic, răspunderea comercianţilor online, proprietatea intelectuală şi alcătuirea contractului online, precum şi în legătură cu mai multe aspecte privind protecţia datelor cu caracter personal.
 • Una dintre cele mai importante companii din domeniul farmaceutic, în legătură cu aspecte juridice privind protecţia datelor cu caracter personal şi asistenţă juridică în relaţia clientului cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Una dintre cele mai mari companii italiene de asigurări, cu privire la o înţelegere referitoare la dreptul de autor asupra unui software, încheiată între client şi autorul respectivului software.
 • Filiala locală a unui important furnizor mondial de servicii bazate pe internet de mare viteză către industria ospitalieră, cu privire la diverse aspecte de reglementare legate de furnizarea de servicii electronice de comunicaţii.
 • Un lider al pieţei în furnizarea de soluții software de business cu sediul în Franța, referitor la restructurarea societară în urma achiziţiei unui lider în domeniul telecomunicațiilor precum şi în transferul părţilor sociale ale unei companii către societatea recent înfiinţată, filială indirectă a clientului.
 • Un lider al pieţei în furnizarea de soluții software de business, în vederea adaptării la cerințele naționale a contractului standard de licență de software şi mentenanţă a acestuia.
 • O companie română din sectorul IT, cu privire la un acord de licență software încheiat cu Ministerul de Interne.
 • O companie de furnizare de servicii, soluții și infrastructură IT, legat de revizuirea diferitelor contracte de externalizare, în vederea asigurării conformităţii acestora cu legislaţia română. Suplimentar, am oferit consultanță cu privire la chestiuni privind protecția datelor cu caracter personal în legătură cu implementarea unui sistem de management al resurselor umane la nivel global.
 • O renumită companie farmaceutică, cu privire la mai multe aspecte juridice legate de protecția datelor și redactarea scrisorilor de consimțământ necesare, acordurile pentru prelucrarea datelor, acordurile pentru transferul de date și formalitățile specifice aferente procesul de notificare în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Un important conglomerat italian din industria cărnii procesate, în legătură cu mai multe aspecte juridice legate de protecția datelor și asistența juridică acordată pentru redactarea și executarea documentației necesare și înregistrarea clientului, ca operator de date personale, la autoritatea competentă din România.
 • Cea mai importantă instituție bancară din SUA, cu privire la numeroase aspecte juridice legate de protecţia datelor cu caracter personal, revizuirea contractului de transfer al datelor cu caracter personal şi redactarea unui rezumat al cerinţelor privind protecţia datelor/confidențialitatea, secretul bancar/confidențialitatea şi externalizarea financiară care se pot aplica transferului transfrontalier al informaţiilor clientului în afara României.
 • O mare instituție bancară cu sediul în Scoția, în legătură cu mai multe aspecte juridice privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv revizuirea şi modificarea unei scrisori de acceptare care urmează a fi semnată de către clienții unei bănci în vederea procesării datelor personale ale acestora.
 • Unul din liderii din Germania și Europa în domeniul comerțului și turismului în legătură cu prezentarea de ansamblu a aspectelor de reglementare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal cu privire la implementarea sistemului de supraveghere video al acestuia.

Aprecieri 


Clienții evidențiază promptitudinea și dedicația echipei: "Sunt extrem de bine organizați și au claritatea și cunoștințele necesare pentru a gestiona termene de timp esențiale și foarte scurte." Sursa: Chambers Europe

“Echipa este întotdeauna disponibilă și poate rezolva probleme într-un termen scurt. Toate părțile respectă opinia lor și lucrul acesta oferă un avantaj în orice situație sau negociere.” Sursa: Chambers Europe

Echipa Muşat & Asociaţii este consultantul juridic principal într-un consorțiu selectat de Guvernul României să asiste Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în legătură cu privatizarea Telekom România. Iulian Popescu coordonează departamentul. Sursa: Legal 500

Printre punctele forte ale firmei se numără prezența și cunoștințele juridice semnificative, spun clienți: "Au o poziție puternică pe piața juridică din România și o reputație extrem de bună." Sursa: Chambers Europe

"Clienții colaborează cu mare plăcere cu echipa" Muşat & Asociaţii. Sursa: Legal 500

Muşat & Asociații dovedește „o bună cunoaștere a afacerilor locale şi a mediului legislativ” Sursa: Legal 500

„Telecomunicații, IT & Media din cadrul Muşat & Asociații rămâne cea mai puternică practică din România pentru clienții din industria tehnologiei.” Sursa: Legal 500

„Clienții practicii de IT a Muşat & Asociații apreciază modul în care firma combină aptitudinile tehnice cu asistenţa juridică de excepţie.” Sursa: Legal 500

„Muşat & Asociații are o practică de IT de top, care acoperă întreaga gamă de servicii în domeniu.” Sursa: Legal 500

„Muşat & Asociații oferă expertiză de excepţie, care se reflectă în calibrul şi baza de date a clienților din domeniul IT, Telecom & Media.” Sursa: Legal 500

Clienții apreciază că „Această firmă este implicată în unele dintre cele mai mari tranzacţii, care, de multe ori, sunt primele de acest fel.” Sursa: Chambers & Partners

Clienții vorbesc despre „o echipă deosebit de dedicată și impresionantă de profesioniști juridici din industria IT”. Sursa: Legal 500

„Muşat & Asociații oferă asistenţă juridică deosebită într-un mediu foarte rigid.” Sursa: Chambers & Partners

Muşat & Asociații deține „o parte dominantă a business-ului din România” şi „câştigă respectul competitorilor şi al clienților”. Sursa: IFLR 1000

Muşat & Asociații „înţelege foarte bine business-ul local şi mediul legislativ”. Sursa: Legal 500

În ultimii 20 de ani, firma şi-a construit o reputaţie pe baza capacităţilor sale în toate ariile de practică. „S-au ocupat foarte bine de toate aspectele tranzacției”, spune un client. „Au fost foarte inovativi şi deschişi din punct de vedere comercial”. Sursa: IFLR 1000
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email