Activitatea multor operatori economici este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Conform prevederilor unei noi Hotarari de Guvern, acestora li se pot elibera, LA CERERE, Certificate de Situaţie de Urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA).

Utilizarea CSU

Certificatele pot fi folosite în relațiile cu terții și vor atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Prin intermediul CSU, operatorii economici pot:

(i) beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale, 

(ii) cere renegocierea anumitor contracte, în orice relație cu alți operatori economici, si 

(iii) interveni în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau cu orice alte instituții publice.

Operatorii economici ce pot solicita CSU

CSU poate fi solicitat doar de către operatorii economici care își desfășoară activitatea principala în cel puțin unul dintre sectoarele transport, turism, HoReCa, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

Termenul de obținere a certificatelor este (i) maximum 5 (cinci) zile lucrătoare pentru operatorii economici care demonstrează o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40%, respectiv (ii) maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare pentru operatorii economici care nu întrunesc condiția scăderii cifrei de afaceri cu peste 40% dar respectivul operator este in dificultate (dovedita) generata de apariția situației de urgenta.

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv printr-o sectiune dedicată, disponibilă pe platforma ministerului http://prevenire.gov.ro/.  

Operatorii economici vor trebui să motiveze solicitarea CSU, să justifice nevoia acestuia, precum și să pună la dispoziția Comisiei de Analiză a cererilor de eliberare a CSU din cadrul MEEMA date referitoare la situațiile financiare. 

Mai multe informații vor fi disponibile pe platforma ministerului: http://prevenire.gov.ro/

Print Friendly, PDF & Email