Ce?

Acordurile verticale conțin adesea un număr mare de prevederi care guvernează diferitele aspecte ale unei relații verticale. Regulile de drept UE al concurenței stabilesc însă că anumite prevederi nu pot face parte din acordurile de distribuție deoarece afectează concurența într-o prea mare măsură. Acestea sunt numite „restricții grave”. Restricțiile grave pot fi impuse atât direct cât și indirect, caz în care evaluarea acestora este mai complexă dar rezultatul este același.

Includerea unei restricții grave într-un acord vertical face ca exceptarea pe categorii să nu mai fie aplicabilă deloc întregului acord. Într-un astfel de caz acordul poate încă beneficia de o exceptare individuală conform prevederilor art. 101(3) TFUE dar, în cazul restricțiilor grave, există o prezumție simplă în sensul că acestea nu îndeplinesc condițiile prevăzute de textul legal. În consecință, obținerea unei exceptări individuale este deosebit de oneroasă și nu reușește decât în cazuri excepționale. Pentru practicieni este astfel deosebit de important să înțeleagă clar care sunt aceste restricții grave pentru a le evita atunci când redactează acorduri verticale.

Acum?

În regimul actual al VBER, cinci tipuri de restricții sunt considerate a fi restricții grave care atrag inaplicabilitatea exceptării pe categorii. Acestea sunt enumerate în articolul 4 al VBER-ului acum în vigoare.

În primul rând, articolul 4(a) din VBER interzice restricționarea posibilității cumpărătorului de a-și stabili propriul preț de vânzare, așa-numita „impunere a prețului de revânzare” („RPM”). Aceasta include atât impunerea unui preț fix sau minim de revânzare cât și menținerea unei marje fixe sau minime.

În al doilea rând, articolul 4(b) din VBER interzice restricțiile privitoare la teritoriu sau clienți (cu anumite excepții). Deoarece internetul permite unui distribuitor să ajungă la un număr mai mare și la o varietate mai mare de clienți decât metodele tradiționale de vânzare, Comisia Europeană consideră anumite restricții cu privire la utilizarea internetului ca fiind restricționări ale vânzărilor și, în anumite cazuri, chiar ca fiind restricții grave (a se vedea par. 52 din Orientările Verticale). Un exemplu de astfel de restricție gravă este prețul dual, un acord că distribuitorul va plăti un preț mai mare pentru produsele pe care intenționează să le revândă online decât pentru cele pe care intenționează să le revândă offline.

În al treilea rând, articolul 4(c) din VBER interzice restricționarea vânzărilor active sau pasive către utilizatori finali ale membrilor unui sistem de distribuție selectivă. Și în acest caz, în ceea ce privește vânzările pe internet, Comisia Europeană a afirmat (a se vedea par. 56 din Orientările Verticale) că orice obligație care demotivează membrii unui sistem de distribuție selectivă din a utiliza internetul, prin impunerea unor condiții pentru vânzările online care nu sunt, per total, echivalente cu cele impuse pentru vânzările offline, constituie o restricție gravă.

În al patrulea rând, articolul 4(d) din VBER interzice restricționarea livrărilor încrucișate între distribuitori în interiorul unui sistem de distribuție selectivă.

În fine, articolul 4(e) din VBER interzice restricționarea posibilității furnizorului de a vinde componente ca piese de schimb utilizatorilor finali, unor prestatori de servicii de reparații sau altor prestatori de servicii cărora cumpărătorul nu le-a încredințat repararea sau întreținerea bunurilor sale.

 

Viitorul după 1 iunie 2022?

În primul rând, și cel mai important, actualele propuneri pentru un nou VBER și noi Orientări Verticale aduc anumite schimbări regimului actual dar, dintr-o perspectivă generală, lista de restricții grave din articolul 4 rămâne, în mare, neschimbată.

Articolul 4(a) din VBER este păstrat. Astfel, regulile de bază privind RPM continuă să se aplice. Cu toate acestea, propunerea de noi Orientări Verticale introduce schimbări în ceea ce privește monitorizarea prețurilor, contractele de fulfillment, și politicile cu privire la prețul minim afișat. Asigurați-vă că citiți Alerta DLC de numărătoare inversă nr. 9 dacă vreți să știți ce e probabil să se schimbe sub regimul noului VBER.

Odată cu creșterea în importanță a vânzărilor online, Comisia Europeană continuă să fie atentă la mediul online și aduce anumite schimbări regimului actual pentru a face acest canal de distribuție și mai accesibil. Propunerea actuală de noi Orientări Verticale oferă o schimbare interesantă de abordare în ceea ce privește prețul dual, Comisia Europeană afirmând că situațiile de preț dual ar putea beneficia, în anumite condiții, de regimul de protecție oferit de VBER. Nu pierdeți Alerta DLC de numărătoare inversă nr. 10 dacă vreți să aflați mai multe. Se pare că și în ceea ce privește principiul echivalenței Comisia Europeană s-ar îndrepta într-o nouă direcție concentrându-se pe restricția efectivă în utilizarea internetului. În propunerea actuală de Orientări Verticale, testul de echivalență pentru scenariile de distribuție hibridă a fost abandonat. Alerta DLC de numărătoare inversă nr. 11 va analiza în detaliu acest subiect.

Condițiile pentru impunerea unor restricții privitoare la teritoriu sau clienți într-un acord de distribuție exclusivă (a se vedea articolul 4(b)(i) din propunerea de VBER) au primit îmbunătățiri pentru a face excepția mai atrăgătoare și mai ușor de aplicat în practică. Schimbările privesc posibilitatea exclusivității partajate, posibila renunțare la cerința impunerii paralele și opțiunea trecerii restricțiilor privind vânzările active asupra clienților cumpărătorului. Toate acestea sunt foarte tehnice și schimbările exacte vor fi prezentate în Alertele DLC de numărătoare inversă nr. 12, 13 și 14. Urmăriți apariția acestor Alerte DLC de numărătoare inversă dacă subiectul este de interes pentru dvs.

În practică?

Se poate face o distincție clară între două seturi de teme, respectiv cele pentru care regimul existent va rămâne, în mare, aplicabil și cele pentru care este probabil ca noile reguli să aducă schimbări.

Cele mai importante teme din primul set sunt RPM și distribuția selectivă.

Al doilea set include regimul aplicabil vânzărilor online și protecția distribuitorilor exclusivi împotriva vânzărilor active.

Evaluare?

Gradul de siguranță juridică creat de noile reguli propuse nu este atât de clar. Asta se datorează în parte faptului că descrierea anumitor restricții grave în propunerea de Regulament nu este întotdeauna pe deplin consistentă cu limbajul din propunerea de Orientări. După cum veți vedea, totul ține, de obicei, de detalii. Alertele DLC de numărătoare inversă nr. 9 – 14 vor analiza mai în detaliu consecințele practice ale schimbărilor probabile și vor delimita zonele încă incerte.

 

· Planul este ca versiunea finală a VBER să intre în vigoare pe 1 iunie 2022.

 

Vrei să știi mai multe? Fii pe fază…

Numărând invers până pe 1 iunie 2022, ne propunem să vă oferim actualizări periodice și know-how-ul juridic necesar pentru a pregăti complet afacerea ta pentru viitor. Vă rugăm să verificați și platforma Distribution Law Center (www.distributionlawcenter.com) și pagina noastră LinkedIn pentru mult mai multe informații despre regulile care guvernează acordurile de distribuție, atât din perspectiva dreptului concurenței cât și din perspectiva dreptului comercial.  27 de echipe specializate din tot SEE lucrează din greu pentru a transforma platforma în sursa voastră preferată de îndrumare și informație.

Print Friendly, PDF & Email