Prezentare generală și experiență

Departamentul nostru de Litigii & Arbitraj beneficiază de o experiență de neegalat, Mușat & Asociații fiind prima societate de avocatură din România organizată pe linii departamentale. Litigiile sunt o consecinţă inevitabilă a activității comerciale, într-un mediu în curs de reglementare şi cu un ritm alert, iar noi furnizăm clienților, si in acest domeniu, servicii de asistență juridică de înaltă ţinută, realiste şi inovatoare.

Experiența avocaților noștri variază de la reprezentarea în fața instanțelor inferioare până la cea în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a Curții Constituționale și se extinde la nivelul arbitrajelor naționale și internaționale (proceduri ICSID, ICC și UNCITRAL). Majoritatea mandatelor ce ne-au fost încredințate au privit cauze cu grad ridicat de complexitate, implicând o vastă documentare şi o cercetare juridică extensivă. Înainte de a recomanda o anumită soluție, lucrăm împreună cu clienții noștri (majoritatea corporații multinaționale şi mari companii naționale) pentru a le înțelege cât mai bine nevoile de asistență şi reprezentare juridică.

Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că echipa noastră de litigii a asigurat reprezentarea juridică pentru persoane fizice și societăți în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului în legătură cu procedurile pentru încălcarea drepturilor de proprietate, dreptul la un proces echitabil, și, de asemenea, reprezentare juridică pentru persoane fizice și societăți în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Nu în ultimul rând, menționăm asistența și reprezentarea juridică în cadrul unor litigii derivate din controalele întreprinse de Curtea de Conturi a României asupra unor mari entități, precum unele dintre cele mai importante autorități publice locale, dar și societăți comerciale, atât în cadrul etapelor administrative de soluționare a cererilor, precum în fața instanțelor.

Activitatea noastră în domeniul litigiilor acoperă toate tipurile de dispute, inclusiv litigii comerciale, proprietate intelectuală, bancare şi financiare, fiscale, insolvență, asigurări, dreptul muncii, maritime, imobiliare, garanții, dreptul familiei, succesiuni şi alte cereri rezultate în urma punerii în executare a hotărârilor judecătorești civile şi comerciale.

GHEORGHE BUTA
delimiter-2
9V8A5283 Gheorghe Buta resized

Partener Senior

Arii de practică: Litigii și arbitraj, Drept Penal (Drept Penal al Afacerilor), Drept societar și Comercial

Telefon: +40 21 202 59 08

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: gheorghe.buta@musat.ro

Adresa: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultanță acordată pentru:

 • Reprezentarea unuia dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa, în calitate de consultant juridic principal, în cadrul unui arbitraj ICC extrem de complex (locul de desfășurare a arbitrajului: Paris), în legătură cu aspecte ce ţin de industria energetică, prin care s-au solicitat pretenții multiple în valoare de peste 1.200.000.000 USD.
 • Consultanţă şi reprezentare acordate unuia dintre cele mai mari fonduri de investiţii financiare din România, listat pe Bursa de Valori Bucureşti, în legătură cu o serie de litigii complexe cu o valoare totală de 127.000.000 EUR.
 • Reprezentarea uneia dintre companiile de construcţii de top din Spania, în legătură cu mai multe acţiuni civile în materia achizițiilor publice, precum şi cu privire la litigii naţionale privind procedurile de achiziție publică legate de lucrări şi servicii de interes public. Valoarea tranzacţiilor a depăşit 90.000.000 EUR.
 • Reprezentarea cu succes a unora dintre cele mai mari societăți din Europa, activând în domeniul furnizării de energie electrică într-un dosar de arbitraj desfășurat la ICC cu pretenții de peste 59.000.000 USD.
 • Reprezentarea liderului mondial din industria construcţiilor şi întreținerii infrastructurii de transport, amenajare urbană şi utilităţi, în trei dosare arbitrale cu mare grad de complexitate, desfășurate în faţa ICC (locul de desfășurare a arbitrajului: Geneva), rezultate din contracte internaționale de construcţii (proiecte de infrastructură) în care valoarea cumulată a obiectului dosarelor a depăşit suma de 95.000.000 USD.
 • Reprezentarea cu succes a unuia dintre cei mai mari furnizori de soluţii logistice de transport din lume, în cadrul unui litigiu pentru recuperarea încărcăturii de la bordul uneia dintre cele mai mari ambarcaţiuni din lume, care transporta bunuri evaluate la peste 70.000.000 EUR. De asemenea, am furnizat clientului servicii de asistenţă juridică în legătură cu aspecte specifice de atragere a răspunderii, apărute ca urmare a sechestrării, de către Ministerul Federal pentru Economie şi Energie din Germania, a 3 aeronave militare MIG-21 BIS aparţinând Ministerului Apărării din Republica Mozambic.
 • Asistență și reprezentare acordate unei bănci de top din Grecia în mai multe dosare având ca obiect dovedirea legitimităţii procedurilor de executare silită demarate împotriva mai multor debitori şi/sau caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractele încheiate cu clienții băncii.
 • Reprezentarea Guvernului României într-un arbitraj complex în faţa ICSID, cu valoarea totală a pretențiilor de peste 350.000.000 USD. Cererea, soluționată integral în favoarea Statului Român, a fost inițiată de către un investitor de naționalitate americană şi a privit pretinsa nerespectare de către Guvernul României a clauzelor din Tratatul Bilateral de Investiţii încheiat între România şi S.U.A..
 • Asistență acordată pentru unul dintre cei mai mari producători de oțel din lume, în legătură cu unul dintre cele mai complexe litigii internaționale, pe rol în România timp de peste 27 de ani, cu o valoare a pretențiilor de 50.000.000 USD și rezultat din vânzarea și achiziția de oțel efectuate în perioada regimului comunist.
 • Consilierea uneia dintre cele mai importante companii petroliere din România, în trei litigii majore din România, în contextul rambursării de către această companiei a datoriei istorice în valoare totală de 570.000.000 EUR către statul român. De asemenea, am reprezentant compania într-o importantă cauză judiciară iniţiată împotriva CNVM, care implica pretenții în valoare de 50.000.000 USD (cea mai mare daună cerută vreodată de un investitor privat de la o autoritate publică din România) şi contesta mai multe acte administrative emise de CNVM.
 • Asistenţă acordată unui important furnizor de servicii locale, într-un litigiu privind un contract de achiziții publice de servicii, cu o valoare totală de 450.000.000 EUR.
 • Reprezentarea unui important grup producător de bunuri de consum, împotriva Statului Român, într-un arbitraj ICSID, cu o valoare totală a pretențiilor de peste 350.000.000 EUR.
 • Reprezentarea unei autorităţi statale, ca parte responsabilă civilmente în cauza penală iniţiată ca urmare a falimentului Fondului Naţional de Investiţii (FNI), entitate care a fost silită să plătească daune în valoare de 100.000.000 EUR către diferite persoane fizice şi juridice, membri ai FNI (această cauză implicând, în mod particular, importante probleme financiare şi sociale generate de prăbuşirea mai multor fonduri de investiţii).
 • Reprezentarea cu succes a mai multor companii farmaceutice de top, incluzând societăţi farmaceutice din Danemarca – lider mondial în producţia de insulină şi produse pentru tratamentul diabetului, distribuitori de produse farmaceutice de talie naţională în cadrul unei serii de litigii administrative privind plata taxei claw-back pentru finanţarea sistemului public de sănătate din România.
 • Reprezentarea autorităţii naţionale privind administrarea serviciilor de trafic aerian din România în dosarul penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Carte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu un accident aviatic produs în ianuarie 2014 în România.
 • Consultanţă juridică pentru filiala locală a unui grup elveţian de servicii de sănătate ce activează la nivel mondial, în mai multe litigii farmaceutice privind recuperarea unor datorii în valoare de peste 100.000.000 EUR.
 • Reprezentarea uneia dintre cele mai cunoscute bănci din Israel într-o serie de dosare de instanţă având ca obiect o mare varietate de litigii, de la litigii în domeniul corporativ şi comercial, litigii de muncă, insolvenţă şi cercetări privind infracţionalitatea informatică, cu o valoare totală de peste 30.000.000 EUR.
 • Reprezentarea cu succes a unei municipalități din România în legătură cu un litigiu în care partea adversă a fost o societatea finanţatoare a unui sistem de transport pe cablu.
 • Reprezentarea unei autorități statale în fața instanțelor din România cu privire la litigii privind acordarea unor contracte de achiziție publică, implicând pretenții de peste 70.000.000 EUR.
 • Reprezentarea cu succes a unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Europa, într-un arbitraj ICC legat de construirea şi dezvoltarea unui proiect imobiliar major, cu pretenții de peste 60.000.000 EUR.
 • Asistarea, în calitate de consultant principal, a unui consorțiu din Grecia acţionând în domeniul metalurgiei într-un arbitraj UNCITRAL rezultând din contractul de privatizare al unei importante companii metalurgice româneşti, cu o valoare totală a pretențiilor de 32.000.000 EUR.
 • Consultanţă acordată unei importante companii germane de dezvoltare de proiecte, într-un arbitraj în valoare de 30.000.000 EUR în faţa Curţii Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
 • Asistarea celui mai mare furnizor de servicii de andocare în portul maritim Constanţa, într-o complexă dispută intervenită între acţionari, cu o valoare totală a pretențiilor de 30.000.000 EUR.
 • Reprezentarea unei autorităţi statale, într-un litigiu împotriva unui grup de companii internaționale in domeniul farmaceutic, cu pretenții în valoare de 24.800.000 USD, ca urmare a neîndeplinirii de către acesta din urmă a obligaţiilor legate de investiţiile asumate prin contractul de privatizare a uneia dintre primele companii producătoare de medicamente si suplimente alimentare din România.
 • Reprezentarea unei importante companii internaționale de servicii bancare și financiare în cadrul unui litigiu administrativ complex împotriva proceselor verbale delictuale încheiate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în legătură cu o presupusă încălcare a reglementărilor privind protecția consumatorilor.
 • Reprezentarea uneia dintre cele mai importante instituții bancare din România în mai multe dispute corporative, împotriva celui mai important acționar minoritar al acesteia.
 • Consilierea unui important producător român de produse metalice feroase, într-un arbitraj în faţa Curţii de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
 • Consultanţă juridică pentru o importantă companie de construcţii din România, în faţa Curţii de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, într-un arbitraj ce implică pretenții decurgând din contractele de dezvoltare a infrastructurii.
 • Reprezentarea unei importante societăţi românești activând în domeniul telecomunicațiilor, în faţa autorităţilor administrative române şi a instanţelor de judecată competente, în legătură cu anularea unei proceduri de achiziție publică de servicii în valoare totală de 17.000.000 EUR, precum şi asistenţă cu privire la anularea unor autorizaţii de operare pentru mai multe site-uri web de telefonie mobilă.
 • Reprezentarea unei importante societăți ce activează în domeniul industriei uşoare, în faţa mai multor instanţe, într-un litigiu post privatizare, cu pretenții de peste 15.000.000 EUR.
 • Asistență și reprezentare oferite unui important actor local în cercetarea ştiinţifică în medicina veterinară şi producţia biotehnologică, într-un litigiu decurgând dintr-un contract de concesiune a unui teren de 9.000 ha, cu o valoare aproximativă de 15.000.000 EUR.
 • Reprezentarea uneia dintre cele mai importante companii industriale, în legătură cu un litigiu comercial inițiat împotriva unuia dintre cei mai mari producători români de sodă calcinată, în vederea recuperării sumelor datorate, în valoare de aproximativ 12.000.000 EUR.
 • Reprezentarea unei societăţi specializate în tratarea apei potabile şi epurarea apelor reziduale, într-un litigiu comercial complex decurgând din executarea contractului de antrepriză semnat cu subcontractorii locali.
 • Reprezentarea unuia dintre cele mai importante grupuri de servicii de asigurare reciprocă şi financiar-bancare din Europa, cu privire la mai multe litigii decurgând din indemnizaţii de asigurare în agricultură, cu o valoare totală de 6.100.000 EUR.
 • Reprezentarea unui important grup de societăţi de asigurare în legătură cu contestarea unei decizii emise de Consiliul Concurenţei din România.
 • Consilierea liderului european în servicii bancare şi financiare globale, cu privire la un litigiu generat de executarea anumitor contracte de garanţie asupra stocurilor de petrol din România.
 • Reprezentarea celei mai mari bănci private din România, în legătură cu pretenția asupra unei proprietăţi, în valoare de 5.000.000 EUR.
 • Reprezentarea unui important fond european de capital privat, afiliat Băncii Naţionale a Greciei.
 • Reprezentarea unui grup de investitori privaţi, într-un litigiu de contencios administrativ declanşat împotriva Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România (CNVM), cu privire la acte de sancţionare a unor presupuse acţiuni concertate ilegale în entităţi cu reglementare specială.
 • Reprezentarea unui furnizor spaniol de servicii de consultanţă pentru dezvoltarea infrastructurii, într-un litigiu FIDIC complex în faţa instanţelor din România, în valoare de peste 3.000.000 EUR.
 • Reprezentarea unei companii americane de talie mondială din domeniul farmaceutic într-un litigiu complex împotriva Consiliului Concurenţei, cu privire la anularea deciziei prin care clientul a fost sancţionat pentru presupuse practici anti-concurenţiale.
 • Reprezentarea celui mai vechi şi mai important institut de cercetare ştiinţifică în medicina veterinară din România, într-o procedură specială de contestare a unei hotărâri emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul unui litigiu imobiliar in valoare de mai multe milioane de euro.
 • Asistență oferită unui producător italian de top, care activează în domeniul construcţiilor şi managementului lucrărilor de mediu şi de inginerie industrială, într-un complex arbitraj ICC decurgând din rezilierea unui contract FIDIC.
 • Asistența oferită unuia dintre cei mai mari furnizori de energice electrică în diverse litigii complexe, generate de reorganizarea societății, în urma mai multor achiziții efectuate pe piața energiei electrice din România.
 • Reprezentarea unei producător multinaţional de echipamente electrocasnice şi profesionale, în faţa mai multor instanţe judecătoreşti, în legătură cu litigii post-privatizare.
 • Reprezentarea Guvernul României, într-un arbitraj UNCITRAL în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, iniţiat de către un investitor in temeiul Tratatului Bilateral încheiat între România şi Polonia.
 • Reprezentarea unei companii de asigurări de top, într-un litigiu comercial complex iniţiat împotriva societăţii, cu pretenții izvorâte din contracte de asigurare în valoare de peste 7.000.000 EUR.
 • Reprezentarea unui distribuitor de top pe piaţa FMCG din România, într-un litigiu comercial complex cu pretenții în valoare de peste 5.000.000 EUR, decurgând din încălcarea unui contract de distribuţie exclusivă în România.
 • Reprezentarea filialei din România a unei societăţi de construcţii olandeze, într-un caz de arbitraj în faţa Curţii Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ a României.
 • Reprezentarea unui important grup de societăţi de asigurări primare, într-un litigiu arbitral complex în faţa ICC.
 • Reprezentarea unuia dintre cei mai importanţi operatori GSM din România, într-un litigiu complex de contencios administrativ împotriva mai multor măsuri stabilite de o autoritate administrativă din România.
 • Reprezentarea cu succes a sucursalei din România a unui important fond financiar, în faţa instanţelor de judecată, într-un litigiu comercial în valoare de mai multe milioane de euro, declanşat împotriva unei mari societăţi de asigurări din România, precum şi în vederea încheierii unei tranzacţii în numele clientului.
 • Reprezentarea companiei naţionale din domeniul transportului aerian în cadrul mai multor litigii de muncă.
 • Reprezentarea unuia dintre cei mai importanţi distribuitori de produse sanitare din România in cadrul unui litigiu fiscal împotriva Agenției Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în legătură cu TVA, impozitul pe venit precum şi alte datorii către bugetul de stat.

Aprecieri 


"Echipa de avocați de litigii este una foarte echilibrată și dinamică, ce oferă asistență la nivel regional și multinațional. O firmă cu standarde internaționale și un important jucător local." Sursa: Legal 500

"O echipă foarte respectată, cu excelente cunoștințe în domeniu. Oferă soluții bune și înțeleg cele mai complexe dosare juridice. Firma oferă o calitate excepționala a muncii, cu o echipă de avocați admirabilă, etalând cunoștințe aprofundate în domeniu." Sursa: Legal 500

"Avocații Mușat & Asociații au o experiență bogată și pot acoperi întreaga gamă de necesități juridice ale clientului, de la domeniul corporate până la arii extrem de specializate și întotdeauna oferă servicii și rezultate excelente." Sursa: Chambers Europe

Clienții apreciază "experiența și promptitudinea" avocaților. Sursa: Chambers Europe

"Gheorghe Buta conduce echipa de litigii a Muşat & Asociaţii; reprezintă Academia Română într-o dispută cu privire la protecția drepturilor de autor asupra traducerii unui text clasic foarte important. " Sursa: Legal 500

Clienții apreciază echipa pentru "cunoștințele tehnice excelente și capacitatea de a adapta rapid strategia în dosare foarte complexe, în cazul în care e nevoie." Sursa: Chambers Europe

Mușat & Asociații are o "echipa excelentă cu o îndelungată experiență". Sursa: Legal 500

"Avocații sunt inovatori, creativi și dedicați să găsească cele mai bune soluții, oricât de complexă ar fi problema." Sursa: Chambers Europe

"Mușat & Asociaţii asistă persoane fizice și societăți în litigii comerciale cu valoare ridicată și chestiuni de drept penal." Sursa: Legal 500

„Calitatea serviciilor juridice” reprezintă punctul de referinţă al acestei practici. Echipa este lăudată de clienți pentru „litiganţii experimentaţi şi competenţi, mereu atenţi la nevoile clientului”. Sursa: Chambers Europe

Recomandată drept lider în domeniul litigiilor de către Chambers Global.

Muşat & Asociații beneficiază de o echipă puternică în domeniul litigiilor, care a fost apreciată de Legal 500 Europe ca „foarte dinamică”, cu „profunde cunoștințe şi experiență” şi este remarcată pentru experienţa în arbitraj şi în toate categoriile de litigii. Sursa: Legal 500

Sursele declară că „firma a fost capabilă să pună la dispoziţie avocaţi specializaţi în cel mai scurt timp – firma este deosebit de promptă”. Sursa: Chambers & Partners

Recomandată drept „Lider” în domeniul soluționării litigiilor și arbitrajului de către foarte apreciata publicație britanică juridică, Legal 500 Europe, Orientul Mijlociu și Africa.

„Implicarea totală a Muşat & Asociații este cu adevărat apreciată”. Mai mult, „Muşat combină cunoștințele tehnice aprofundate cu un înalt nivel al înţelegerii business-ului”. Sursa: Chambers Europe, 2013

„Specializată în litigii fiscale, firma a oferit asistență în cazuri complexe de faliment.” Sursa: Chambers & Partners

„Muşat & Asociații deţine abilităţi semnificative în domeniul Litigiilor.” Sursa: Legal 500

„Echipa este foarte experimentată şi proactivă. Apreciem cu adevărat cunoaşterea aprofundată a industriei de către avocaţi şi serviciile excelente.” Sursa: Chambers & Partners

„Această firmă are o practică integrată şi comprehensivă în domeniul Litigiilor, cu acoperire locală şi multinaţională.” Sursa: Chambers & Partners

„Această firmă are o practică complexă, acoperind arbitraje pentru clienți internaționali, precum şi o arie bogată de litigii comerciale naţionale.” Sursa: Legal 500

„Consistenta experiență a Muşat & Asociații este susținută de numeroasele litigii în care firma a fost implicată, atât de partea reprezentanților sectorului public, cât şi a companiilor private.” Sursa: Legal 500

„Echipa este apreciată de clienți pentru „calitatea de a reconcilia părţile şi a rezolva disputele înainte de a ajunge în instanţă, abilitate foarte importantă pentru companii, economisind timp şi bani”.

Recomandată drept lider în domeniul litigiilor de către Chambers Global.

„Această firmă are o practică complexă, acoperind arbitraje pentru clienți internaționali, precum şi o arie bogată de litigii comerciale naţionale.” Sursa: Legal 500
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email