Prezentare generală și experiență

Renumele departamentului nostru de Restructurare și Insolvență echivalează cu cele mai înalte standarde profesionale în domeniu. În decursul anilor, am consiliat și am reprezentat numeroși clienți de renume internațional, dar și companii românești, bănci comerciale și instituții de stat. 

Clienții apreciază determinarea noastră de a obține de fiecare dată cele mai bune rezultate și avocații noștri specializați în insolvență au fost implicați  în proiecte din cele mai diverse domenii de activitate precum: industria farmaceutică, imobiliară, industria petrolieră, tehnologia maritimă, industria materialelor feroase și neferoase, transport sau construcții.

Avem una dintre cele mai vaste practici în domeniu, o expertiză inegalabilă și o experiență solidă în domeniile dreptului societar, financiar, fiscal, litigii și imobiliar, care ne permite să gestionăm proceduri complexe de insolvență sau de restructurare, precum și să asistăm clienții pe parcursul negocierilor cu debitorii sau pentru evaluări juridice specifice unor restructurări economice de amploare.

MIHAI POPA
Mihai Popa_resize

Partener Coordonator Adjunct

Arii de practică: Restructurări & Insolvență / Faliment, Litigii & Arbitraj, Dreptul Muncii și Beneficii ale Salariaților, Drept Societar & Comercial, Asigurări

Telefon: : +40 21 202 59 00

Fax: +40 21 223 04 95

E-mail: mihai.popa@musat.ro

Adresă: Bulevardul Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal 011853, București, România

all_underline

O selecție a celor mai recente mandate include consultant acordată pentru:

 • Cel mai mare producător de energie electrică din România, pe perioada procedurii de lichidare voluntară ca ultimă etapă a reorganizării acesteia, inclusiv întocmirea strategiei și planului de lichidare a societăţii, redactarea unui raport juridic de due diligence cu privire la activele aflate în proprietatea societății și managementul aspectelor curente ivite în procedura de lichidare voluntară si faliment a societăţii şi acţiuni de recuperare de creanţe.
 • Un important distribuitor european de energie, în restructurarea cu succes a filialelor sale din România în cadrul uneia dintre cele mai extinse operaţiuni de unbundling a diviziilor sale de furnizare şi distribuţie din România. Serviciile de asistenţă au inclus redactarea documentaţiei de divizare, analizarea aspectelor relevante cu privire la personalul si contractele afectate de divizare, precum şi consiliere pe tot parcursul operațiunilor de reorganizare pana la finalizarea cu succes a acestora.
 • Restructurarea datoriei de 1.200.000.000 EUR a unuia dintre cei mai mari furnizori de stat de energie electrică, ca o primă fază a restructurării acestuia. Consilierea profesională și asistența au inclus redactarea unui raport de due diligence asupra obiectivului, realizarea unei analize aprofundate a aspectelor de reglementare, redactarea documentaţiei necesare implementării strategiei de restructurare, precum și obținerea aprobării Consiliului Concurenţei și a Comisiei Europene (DG Concurență).
 • Un lider mondial în furnizarea de aeronave aftermarket, motoare, echipamente OEM şi servicii de întreținere, în legătură cu recuperarea datoriei de mai multe milioane de euro datorată de către una dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Romania.
 • Un furnizor de apă controlat de către o unitate administrativ-teritoriala, în vederea recuperării unei datorii de aproximativ 4.000.000 Euro deţinută împotriva debitorului principal si garantului acestuia, ambele fiind societăţi de renume în domeniul infrastructurii, supuse în prezent procedurii insolvenței. Mandatul nostru include redactarea cererilor de admitere a creanței, a contestațiilor formulate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar, reprezentarea clientului în faţa judecătorului-sindic, în cadrul ședințelor Adunării Creditorilor etc.
 • O autoritate publică centrală, în calitate de parte responsabilă civilmente, în cadrul procedurii de insolvență cu o valoare de peste 100.000.000 EUR și care implică două instituții financiare locale importante. Mandatul nostru a inclus analiza aprofundată a aspectelor de reglementare cu privire la organizarea și funcționarea acestora, a mecanismului utilizat pentru conversia unităților de fond în plăți către abonați și conformitatea acestor plăți cu reglementările în vigoare, rolul și implicarea mai multor bănci și instituții de stat, în calitate de garanți, măsurile luate de autoritatea de supraveghere cu scopul prevenirii insolvenței, implicațiile pieței de capital, reprezentarea și protejarea intereselor clientului (în calitate de creditor al acționarului) pe parcursul procedurii de insolvență, prin formularea cererilor de despăgubire relevante, cererilor reconvenționale, rapoartelor de examinare, pledoariilor etc.
 • Un număr de societăți de leasing locale, membre ale unui reputat grup financiar european în numeroase proceduri de insolvență şi executare silită inițiate împotriva debitorilor, pentru recuperarea mai multor creanţe, în valoare de peste 53.000.000 EUR.
 • Un grup de investiţii de renume din sectorul imobiliar, în cadrul procedurilor de insolvență derulate împotriva filialei locale a unui renumit contractant, ca urmare a nerespectării unui contract FIDIC de construcție, cu pretenţii totale de aproximativ 21.000.000 EUR.
 • Un furnizor olandez de utilaje industriale, în cadrul procedurilor de insolvență având ca obiect datorii în valoare de peste 20.000.000 EUR ale unei societăţi navale din România. Serviciile noastre s-au concentrat pe mijloacele, etapele şi procedurile juridice necesare în vederea restructurării şi scoaterii șantierului naval din starea de insolvență, avându-se în vedere o asociere în participațiune subsecventă.
 • Cea mai mare societate petrolieră din România în cadrul procedurilor de insolvență, având o valoare de peste 30.000.000 EUR, inițiate împotriva unei rafinării.
 • Unul dintre cele mai mari fonduri din Europa Centrală, cu activitate în sectorul imobiliar, în legătură cu întocmirea şi aprobarea, de către auditori și Instanță, a unui plan de restructurare pentru o societate locală cu capital de stat, în cadrul unei proceduri de insolvență având o valoare de circa 50.000.000 EUR.
 • O companie germană specializată în terapia şi diagnosticarea cu ajutorul proteinelor plasmatice, în cadrul procedurii de insolvență a unui distribuitor de produse farmaceutice, în vederea recuperării unei datorii comerciale de mai multe milioane de euro.
 • Filiala locală a unui lider mondial în domeniul farmaceutic, în cadrul procedurilor de insolvență inițiate împotriva unui important distribuitor de produse farmaceutice din România, şi în cadrul procedurilor de insolvență inițiate împotriva a două lanțuri farmaceutice, în vederea recuperării unor datorii de mai multe milioane de euro.
 • Un producător elveţian de ciorapi medicinali folosiți în tratamentul varicelor, în menținerea sănătăţii picioarelor şi în activităţi sportive, pe parcursul derulării procedurii de insolvență a unui debitor al său, un distribuitor român de produse medicale, în vederea recuperării datoriilor deţinute împotriva acestui debitor.
 • O importantă companie franceză activă pe piața securității în incendii, filială a unui grup internaţional de companii de origine elvețiană, în legătură cu procedura de insolvență a principalului producător din Romania de pe piaţa securității electronice, precum şi pe piaţa producătorilor de echipamente originale.
 • O companie americană ce operează la nivel global, specializată în tranzacţii complexe şi logistică în sectorul petrochimic, în cadrul procedurii de insolvență a celui mai mare producător din industria chimică din România, în vederea recuperării unor datorii comerciale de mai multe milioane de euro.
 • Un lider mondial în producţia de echipamente miniere şi de construcţii, în procedurile de insolvență şi în litigiile penale inițiate împotriva debitorilor români, în scopul recuperării unor datorii semnificative apărute în temeiul unor contracte de leasing pentru echipamente industriale.
 • Un grup internaţional activ pe piaţa telecomunicațiilor (supusă în prezent procedurii insolvenței) în legătură cu restructurarea şi vânzarea rețelei sale din fibră optică către unul dintre cei mai mari furnizori de internet de pe piaţa din România.
 • Un acționar unic (parte dintr-un consorțiu), în vederea restructurării companiei naționale de poștă din România, ca prim pas în vederea privatizării acesteia de către un investitor strategic.
 • Un grup american privat de investiţii în procesul de implementare a planului de restructurare a trei fabrici deţinute de către societatea afiliata din România, producătoare de componente auto pentru un grup german de renume din industria auto. În urma procesului de restructurare, au fost concretizate trei tranzacţii către cumpărători diferiți, toți jucători importanţi în industria componentelor electrice automate.
 • O companie olandeză multinațională, specializată în servicii financiare și bancare, în legătură cu strategia şi măsurile ce trebuie adoptate cu referire la procedura de insolvență a uneia dintre cele mai mari companii din industria chimică detinuţă de Stat, în vederea recuperării unei datorii semnificative.
 • Importanţi producători români din domeniul alimentaţiei şi băuturii, cu privire la pregătirea şi implementarea strategiei de reorganizare a diverselor companii din cadrul grupului. Mandatul nostru a acoperit un raport detaliat de due diligence, o analiză aprofundată a aspectelor de reglementare, identificarea perspectivelor de restructurare, împreună cu avantajele şi dezavantajele acestora (din punctul de vedere al angajaților și cel al societății) precum şi o analiză cu privire la implementarea strategiei agreate cu clientul.
 • O companie de renume mondial din domeniul produselor farmaceutice și a aparaturii medicale în cadrul procedurilor de insolvență a două societăţi de servicii de asistenţă medicală din România, cu scopul de a recupera datoriile restante și echipamentul medical închiriat.
 • Un important producător de produse farmaceutice în cadrul procedurii de insolvență inițiate împotriva unui distribuitor important de medicamente, în vederea recuperării unei datorii semnificative.
 • Compania națională de căi ferate din Germania în cadrul procedurilor de insolvență inițiate împotriva unor producători români din domeniul feroviar, cu scopul de a recupera creanţe în valoare de mai multe milioane de euro, rezultate din contracte de prestări servicii şi asigurare de echipament încheiate între părţi.
 • O companie japoneză, producătoare de rulmenţi, componente de transmisie, sisteme de direcţie şi unelte, în cadrul procedurii de insolvență derulată împotriva celui mai mare producător de rulmenţi din România, în vederea recuperării unor datorii semnificative.
 • Una dintre cele mai mari companii din industria oţelului, pe tot parcursul procedurilor de insolvență inițiate împotriva unora dintre cei mai importanţi debitori ai acesteia, pentru recuperarea unor creanţe garantate şi negarantate de mai multe milioane de euro.
 • O importantă societate din SUA, activă în domeniul agriculturii, în legătură cu procesul de restructurare a filialelor acesteia din România.
 • O importantă societate de construcţii, pe parcursul procedurii de insolvență şi a procesului de reorganizare.
 • Liderul de piaţă din Cehia în domeniul comercializării şi prelucrării deşeurilor feroase şi neferoase, în vederea reprezentării intereselor acestuia în cadrul procedurii de insolvență inițiate împotriva unei societăți din România care își desfășoară activitatea în același domeniu, în vederea recuperării unei datorii comerciale în valoare de mai multe milioane de euro.
 • Un lider mondial în fabricarea produselor audio, video, de comunicaţie şi tehnologia informaţiei, cu privire la restructurarea activităţilor din România, ca urmare a fuzionării a două dintre filialele sale.
 • O instituție financiară cu sediul în Austria cu activități în Europa Centrală și de Est, în cadrul procedurii de insolvență inițiate împotriva unui grup important de 40 de societăți.
 • Unul dintre cei mai mari furnizori de stat de energie electrică, în legătură cu restructurarea capacităţii de producţie. Serviciile noastre au fost solicitate pentru realizarea unei analize aprofundate a aspectelor de reglementare, redactarea documentaţiei necesare implementării strategiei de restructurare, evaluarea premiselor obligatorii pentru obţinerea aprobării din partea Consiliului Concurenţei, organizarea structurilor societare, finanţarea capitalului social, acordurile acţionarilor şi aspectele de administrare corporativă.
 • Un lanţ german multinaţional de comercianţi de cafea, pe parcursul procedurilor de restructurare şi insolvență inițiate împotriva unui operator local de cafenele. Mandatul nostru a inclus pregătirea cererii de deschidere a procedurii de insolvență, reprezentarea în fața instanței și a adunărilor specifice procedurilor de insolvență, pregătirea și prezentarea strategiei de recuperare a creanței și alte aspecte procedurale.
 • O companie de origine italiană cu activitate în domeniul colectării apelor reziduale, tratarea şi eliminarea acestora, împotriva unui debitor roman, pe parcursul procedurii de insolvență declanșate ca urmare a unui litigiu comercial în valoare de mai multe milioane de euro.
 • Filiala din România a unei renumite societăți de construcții olandeze, în cadrul procedurii de insolvență inițiate împotriva unuia dintre cei mari procesatori de grâu.
 • O importantă bancă comercială în cadrul procedurilor de insolvență inițiate împotriva mai multor debitori, în vederea recuperării unor datorii semnificative.
 • O companie română, afiliată unui important dezvoltator belgian de proiecte imobiliare, pe parcursul procedurii de insolvență inițiate împotriva unuia dintre consultanţii principali ai acesteia.
 • Una dintre cele mai mari companii de creștere a păsărilor de curte și prelucrare a cărnii din România, în cadrul procedurilor de insolvență.
 • Unele companii românești și multinaționale în cadrul mai multor proceduri de insolvență. Mandatul nostru a presupus redactarea rapoartelor de due dilligence cu privire la situaţia datoriilor financiare, negocieri cu creditorii, activităţi de mediere între părţi, cât si reprezentarea intereselor clienţilor noştri pe parcursul procedurilor de insolvență şi în faţa instanţelor de judecată.

Aprecieri 


„Avocații cunosc foarte bine legea și comunică proactiv și prompt." Sursa: Chambers Europe

„De încredere, prompți, orientați către detalii, comunică foarte bine cu clienții. Echipa ne-a reprezentat într-un litigiu complex din România pe parcursul a mai mulți ani și avem încredere în asistența juridică și reprezentarea oferită." Sursa: Legal 500

„Foarte capabili, prompți, au cunoștințe juridice bune și sunt orientați către soluționarea nevoilor clienților." Sursa: Legal 500

Un client apreciază "echipa specializată" ce "poate rezolva problemele cele mai complexe". Sursa: Chambers Europe

Un client apreciază serviciile integrate oferite de firmă: "Suntem foarte mulțumiți de serviciile oferite, sunt foarte eficiente," adăugând că "toate departamentele au lucrat împreună foarte bine, ca o singură echipă." Sursă: Chambers Europe

Mihai Popa asistă Teamnet International în cadrul procedurii de restructurare și insolvență în valoare de €62m. Printre creditori se numără Piraeus Bank Romania. Sursa: Legal 500

Clienții confirmă serviciile integrate oferite de firmă: "Cunosc extrem de bine piața din România, oferă într-adevăr servicii juridice de tip one-stop shop, astfel permițându-ne nouă să beneficiem de asistență și reprezentare juridică de cea mai bună calitate, în chestiuni dintre cele mai variate, de la avocați extrem de specializați. " Sursă: Chambers Europe

"Apreciem dedicarea și angajamentul avocaților, ce au experiență îndelungată și cunoștințe aprofundate despre mediul de afaceri din România. " Sursă: Chambers Europe

„Abordarea faţă de client este impecabilă, reacţia este promptă şi exactă, experienţa este vastă acoperind o gamă variată de aspecte juridice” Sursa: Chambers Global

Publicaţia juridică internaţională – Chambers Global recomandă Muşat & Asociații drept lider în domeniul restructurării şi insolvenței

Firma „este apreciată de clienţi pentru cunoştinţele vaste în proiectele de restructurare”. Unul dintre clienţi descrie echipa ca fiind foarte „meticuloasă şi analitică”. Sursa: Chambers Europe

„Surse din piaţă sunt de acord că firma este unul dintre liderii în domeniu şi subliniază că un atu îl reprezintă departamentul extins de litigii.” Sursa: Chambers Europe

Potrivit clienţilor: „Echipa are cunoştinţe excelente în domeniul insolvenței, lucrând în mod eficient împreună.” Sursa: Chambers Europe, 2013

Clienții aplaudă „elaborarea inovatoare a strategiei juridice” declarând că echipa „analizează în mod exhaustiv toate posibilele căi de urmat.” A fost remarcat, de asemenea stilul „prompt și pertinent” al avocaților, intervievații declarând că „aceștia răspund tuturor solicitărilor cu rapiditate și acuratețe.” Sursa: Chambers & Partners

„Firma este implicată în unele dintre cele mai importante cazuri, care sunt adesea o premieră pe piață”, spun colegii de breaslă. Sursa: Chambers& Partners

Muşat & Asociații deține „o parte semnificativă a pieței” și „se bucură de mult respect din partea concurenților și a clienților.” Sursa: IFLR 1000

Clienţii apreciază serviciile flexibile ale societăţii: „Sunt prezenți atunci când este nevoie de ei, chiar şi într-un termen scurt.” Sursa: Chambers & Partners

Clienţii consideră Muşat & Asociații „o firmă cu un înalt nivel de profesionalism, cu o echipă extraordinară de avocaţi ce deţin cunoştinţe aprofundate.” Sursa: Legal 500

Firma are o „echipă extinsă, foarte apreciată pentru cunoștințele în domeniul restructurării și insolvenței”. Sursa: Chambers Europe, 2014

Potrivit clienților: „Echipa are cunoștințe excelente în domeniul insolvenței, lucrând în mod eficient împreună.” Sursa: Chambers Europe

Clienţii apreciază „elaborarea inovatoare a strategiei juridice” declarând că echipa „analizează în mod exhaustiv toate căile posibile de urmat.” A fost remarcat, de asemenea stilul „prompt și pertinent” al avocaților, intervievații declarând că „aceștia răspund tuturor solicitărilor cu rapiditate și acuratețe.” Sursa: Chambers & Partners
VEZI TOT

Print Friendly, PDF & Email